Edit this pageTAAB02

TAAB02/15 - Rakenduslik majandusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTR0170 Avaliku sektori ökonoomika
TER0540 Eraisiku rahandus ja investeeringud
TSX0020 Erialane võõrkeel I
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3060 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
TER0610 Finantsjuhtimine
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TMM0230 Interaktiivne turundus
TSS0032 Jätkusuutlikud linna arengustrateegiad
TMO0010 Juhtimine
TME0010 Keskkonna- ja säästva arengu poliitika
TTK0020 Keskkonnaökonoomika
TSS0031 Linnaprotsesside analüüs
TTR0010 Majandusajalugu
TTK0030 Majandusgeograafia
TEM0220 Majandusmatemaatika I
TEM0221 Majandusmatemaatika II
TTP0010 Majanduspoliitika
TTS0050 Majandussotsioloogia
TEM0040 Majandusteaduslike uuringute alused
TET0065 Makroökonoomika keskkursus
TET0020 Makroökonoomika põhikursus
TAF0050 Maksundus
TET0070 Mikroökonoomika keskkursus
TET0010 Mikroökonoomika põhikursus
TTO0010 Õiguse alused
TES0040 Ökonomeetria
UTT0010 Õpingukorraldus
TER2576 Raha, finantsinstitutsioonid ja turud
TER0420 Rahanduse alused
TER0650 Rahandusmodelleerimine arvutil
TET0050 Rahvusvahelise majanduse alused
TET0080 Rakenduslik majandusanalüüs
TME0040 Ressursikasutuse ökonoomika
TME0050 Säästva arengu ökonoomika
TTR0110 Sotsiaalse tasuvusanalüüsi alused
TES0020 Statistika
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TTX099P Tööpraktika
TXX0025 Uurimistöö
HPP0040 Väljendus- ja vaidlusõpetus

TAAB02/09 - Rakenduslik majandusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTR0070 Avalikud suhted
TTR0170 Avaliku sektori ökonoomika
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
TSX0020 Erialane võõrkeel I
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHF3060 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
TTR0160 Finantsarvestus ja -juhtimine avalikus sektoris
TTR0150 Fiskaalpoliitika alused
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TTP0020 Innovatsioonipoliitika
TMM0230 Interaktiivne turundus
TMO0010 Juhtimine
TTK0020 Keskkonnaökonoomika
TTX0050 Linna- ja keskkonnauuringute metodoloogia
TTR0010 Majandusajalugu
TTK0030 Majandusgeograafia
TEM0220 Majandusmatemaatika I
TEM0230 Majandusmatemaatika II
TTP0010 Majanduspoliitika
TTS0050 Majandussotsioloogia
TET0020 Makroökonoomika põhikursus
TAF0050 Maksundus
TET0010 Mikroökonoomika põhikursus
TTO0010 Õiguse alused
TES0040 Ökonomeetria
UTT0010 Õpingukorraldus
TTR0060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
TER0220 Raha ja pangandus
TER0420 Rahanduse alused
TET0050 Rahvusvahelise majanduse alused
TTK0010 Sissejuhatus keskkonnapoliitikasse ja keskkonnaõigusesse
TTR0090 Sissejuhatus linnaökonoomikasse
TTS0030 Sissejuhatus urbanistikasse
TTR0110 Sotsiaalse tasuvusanalüüsi alused
TES0020 Statistika
TES0010 Teadustöö ja majandusuuringute alused
TMK0100 Töö- ja palgakorraldus
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TTX099P Tööpraktika
TXX0030 Uurimistöö I
TXX0040 Uurimistöö II

TAAB02/02 - Rakenduslik majandusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
TTO0020 Äriõigus
TTR0070 Avalikud suhted
TTR0030 Avaliku sektori ökonoomika
HLE6440 Eesti keel
TTR0050 Euroopa Liidu institutsioonid
HHF3060 Filosoofia
TAF0030 Finantsarvestus
TAF0070 Finantsarvestuse alused
TER0620 Finantsturud ja -institutsioonid
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
TTP0020 Innovatsioonipoliitika
TMO0010 Juhtimine
TTR0040 Keskkonnaökonoomika
TTR0010 Majandusajalugu
TTR0020 Majandusgeograafia
TEM0220 Majandusmatemaatika I
TEM0221 Majandusmatemaatika II
TTP0010 Majanduspoliitika
TES0030 Majandusstatistika
TET0040 Majandusteooria ja -meetodi ajalugu
TET0020 Makroökonoomika põhikursus
TAF0040 Maksundus ja riigieelarve
TET0010 Mikroökonoomika põhikursus
TTO0010 Õiguse alused
TES0040 Ökonomeetria
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO0040 Organisatsioonikäitumine
TER0640 Pangandus
TXX0060 Põhiõppe uurimistöö
TTR0060 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
TER0210 Raha ja pangandus
TER0420 Rahanduse alused
TET0030 Rahvusvaheline majandus
TTS0010 Sotsioloogia
TES0020 Statistika
TES0010 Teadustöö ja majandusuuringute alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TXX077P Tööpraktika
TMM0100 Turundus
TXX0050 Uurimistöö I (Alusõppe uurimistöö)To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)