Edit this pageTAAM02

TAAM02/15 - Rakenduslik majandusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTP1050 Arenguökonoomika
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
TSX1010 Erialane võõrkeel II
TEX199P Erialapraktika
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
TER1499 Ettevõtte väärtuse hindamine
TET1040 Euroopa Liidu majandus
TSE1023 Euroopa välispoliitika
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
TER1220 Finantsturud ja -institutsioonid
IDK0080 Informaatika majandusmagistrantidele
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TMJ8620 Investeeringute analüüs
TSS1051 Jätkusuutliku arengu poliitika: mitmemeetodiline juhtumiuuring
TMO8231 Juhtimine
TAK8370 Juhtimisarvestus
TMJ1050 Juhtimismäng
TTK1010 Keskkonna ja ökoloogia ökonoomika
TTK1020 Keskkonnajuhtimine
EPJ0130 Kinnisvaraökonoomika
TER1407 Konkurentsiökonoomika
TSS1062 Linnade jätkusuutlikkuse kriitiline analüüs
TSS1061 Linna majanduskeskkond ja säästev areng
TEX1140 Magistriseminar
TET1060 Makroökonoomika keskkursus
TET1050 Mikroökonoomika keskkursus
TES2403 Mitmemõõtmeline statistiline analüüs
HHL1300 Õigusaktide majanduslik analüüs
TES1040 Ökonomeetria
TEM8300 Operatsioonianalüüs
TMO1061 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TER1320 Rahvusvaheline ärirahandus
TET1180 Rakenduslik majandusanalüüs
TER1415 Riski juhtimine
TTX199P Tööpraktika

TAAM02/14 - Rakenduslik majandusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTP1050 Arenguökonoomika
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
TSX1010 Erialane võõrkeel II
TEX199P Erialapraktika
TER1499 Ettevõtte väärtuse hindamine
TET1040 Euroopa Liidu majandus
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
TER1220 Finantsturud ja -institutsioonid
IDK0080 Informaatika majandusmagistrantidele
TMO1020 Inimressursi juhtimine
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TAK8370 Juhtimisarvestus
TTK1010 Keskkonna ja ökoloogia ökonoomika
TTK1020 Keskkonnajuhtimine
TER1407 Konkurentsiökonoomika
TTS2320 Kvalitatiivsed uurimismeetodid
TTS1100 Linna- ja eluasemesotsioloogia
TTX1130 Linna- ja keskkonnapoliitika: juhtumiuuring
TTR1080 Linnaökonoomika
TTS1060 Linnateooriad
TTX1140 Magistriseminar
TET1060 Makroökonoomika keskkursus
TET1050 Mikroökonoomika keskkursus
TES2403 Mitmemõõtmeline statistiline analüüs
HHL1300 Õigusaktide majanduslik analüüs
TES1040 Ökonomeetria
TEM8300 Operatsioonianalüüs
TMO1061 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TER1320 Rahvusvaheline ärirahandus
TET1180 Rakenduslik majandusanalüüs
TER1415 Riski juhtimine
TTS1010 Sotsiaalpoliitika
TTX199P Tööpraktika

TAAM02/13 - Rakenduslik majandusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTP1050 Arenguökonoomika
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
TTP1020 Eesti majandus
TSX1010 Erialane võõrkeel II
TET1040 Euroopa Liidu majandus
IDK0080 Informaatika majandusmagistrantidele
TMO1020 Inimressursi juhtimine
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TAK8370 Juhtimisarvestus
TTK1010 Keskkonna ja ökoloogia ökonoomika
TTK1020 Keskkonnajuhtimine
TTX1130 Linna- ja keskkonnapoliitika: juhtumiuuring
TTR1080 Linnaökonoomika
TTS1060 Linnateooriad
TTX1140 Magistriseminar
TET1060 Makroökonoomika keskkursus
TET1050 Mikroökonoomika keskkursus
TES1030 Mitmemõõtmeline statistiline analüüs
TES1040 Ökonomeetria
TEM1280 Operatsioonianalüüs
TTS1010 Sotsiaalpoliitika
TTX199P Tööpraktika

TAAM02/11 - Rakenduslik majandusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTP1050 Arenguökonoomika
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
TTP1020 Eesti majandus
TSX1010 Erialane võõrkeel II
TET1040 Euroopa Liidu majandus
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
IDK0080 Informaatika majandusmagistrantidele
TMO1020 Inimressursi juhtimine
TTK1030 Keskkonna ja loodusressursside arvestus
TTK1010 Keskkonna ja ökoloogia ökonoomika
TTK1020 Keskkonnajuhtimine
TTX1130 Linna- ja keskkonnapoliitika: juhtumiuuring
TTR1080 Linnaökonoomika
TTS1060 Linnateooriad
TTX1140 Magistriseminar
TET1060 Makroökonoomika keskkursus
TTR1110 Maksundus ja fiskaalpoliitika
TET1050 Mikroökonoomika keskkursus
TES1030 Mitmemõõtmeline statistiline analüüs
TES1040 Ökonomeetria
TEM1280 Operatsioonianalüüs
TTR1090 Sotsiaalne tasuvusanalüüs
TTS1010 Sotsiaalpoliitika
TTX199P Tööpraktika

TAAM02/09 - Rakenduslik majandusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTP1050 Arenguökonoomika
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
TTP1020 Eesti majandus
TSX1010 Erialane võõrkeel II
TET1040 Euroopa Liidu majandus
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
IDK0080 Informaatika majandusmagistrantidele
TMO1020 Inimressursi juhtimine
TTX1150 Keskkonna ja ökoloogia ökonoomika
TTK1020 Keskkonnajuhtimine
TTX1130 Linna- ja keskkonnapoliitika: juhtumiuuring
TTR1080 Linnaökonoomika
TTS1060 Linnateooriad
TTX1140 Magistriseminar
TET1060 Makroökonoomika keskkursus
TTR1110 Maksundus ja fiskaalpoliitika
TET1050 Mikroökonoomika keskkursus
TES1030 Mitmemõõtmeline statistiline analüüs
TES1010 Ökonomeetria
TEM1280 Operatsioonianalüüs
TAK1040 Sotsiaal- ja keskkonnaarvestus
TTR1090 Sotsiaalne tasuvusanalüüs
TTS1010 Sotsiaalpoliitika
TTX199P Tööpraktika

TAAM02/02 - Rakenduslik majandusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTR1020 Arenguökonoomika
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
TTP1020 Eesti majandus
TET1040 Euroopa Liidu majandus
TER1364 Finants- ja väärtpaberianalüüs
IDK0080 Informaatika majandusmagistrantidele
TEM1260 Kvantitatiivne majandusteooria
TTR1070 Magistriseminar
TET1020 Makroökonoomika
TEM9080 Matemaatilised meetodid majanduses
TET1010 Mikroökonoomika
TES1010 Ökonomeetria
TEM1280 Operatsioonianalüüs
TER1230 Rahvusvaheline rahandus
TER1340 Rahvusvahelised arveldused ja tehingute finantseerimine
TTS1040 Sotsiaalökonoomika
TTS1010 Sotsiaalpoliitika
TAK1010 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
TTP1010 Tehnopoliitika
TER1351 Väärtpaberid ja portfelliteooriaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)