Edit this pageTADD02

TADD02/13 - Majandus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TES9140 Aegridade ökonomeetria
IDN9040 Ärianalüüs ja andmekaevandamine: meetodid ja rakendused
TMX9080 Äriuuringute ajalugu ja areng
TTR9010 Avaliku sektori ökonoomika
TER9660 Doktoritöö temaatika eriseminar
TEM9071 Dünaamilised ja stohhastilised protsessid majanduses
TMJ9050 Ettevõtluse eriseminar
TMJ9040 Ettevõtlusteooriad
HHI9010 Innovatsioon
TMK9130 Innovatsiooniteooria ja juhtimine
TER9650 Käitumuslik rahandus
HHP9030 Kõrgkoolididaktika
TTS9200 Kvalitatiivsed uurimismeetodid
TMX9120 Kvantitatiivsed uurimismeetodid
TTS9300 Linnateooriad
TAX9110 Majandusarvestuse eriseminar
TER9002 Majandusmõte ja -metodoloogia
TET9030 Makroökonoomika
TEM9080 Matemaatilised meetodid majanduses
TEM9040 Matemaatilise planeerimise nüüdismeetodid
TET9040 Mikroökonoomika
TES9130 Ökonomeetria
TER9680 Õpetamispraktika
TMX9060 Organisatsiooni areng ja juhtimine
TMK9310 Projektijuhtimine
TER9641 Rahanduse teooriad
TET9215 Rahvusvaheline kaubandus
TER9691 Rahvusvaheline rahandus
TSP9040 Sotsiaalteaduste filosoofia
TET9130 Struktuuriökonoomika
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
TMX9100 Teaduskirjandus ja -kommunikatsioon
TMT9030 Töö- ja keskkonna riskide juhtimine
TMM9110 Turunduse eriseminar
TTK9011 Turuväliste väärtuste ökonoomika
TER9670 Uurimisteemakeskne individuaalõpe

TADD02/09 - Majandus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TES9140 Aegridade ökonomeetria
IDN9040 Ärianalüüs ja andmekaevandamine: meetodid ja rakendused
TMX9080 Äriuuringute ajalugu ja areng
TTR9010 Avaliku sektori ökonoomika
TER9660 Doktoritöö temaatika eriseminar
TEM9071 Dünaamilised ja stohhastilised protsessid majanduses
TMJ9050 Ettevõtluse eriseminar
TMJ9040 Ettevõtlusteooriad
TSE9010 Euroopa identiteedi kujunemine
TSE9040 Euroopa Liidu mitteformaalne poliitiline protsess
TSE9070 Euroopa Liidu valitsemine ja poliitika
TSE9020 Europaniseerumine ja globaliseerumine
TER9090 Hargmaised ettevõtted ja rahvusvahelised majandussuhted
TSP9050 Immigratsioon ja suveräänsus
HHI9010 Innovatsioon
TMK9130 Innovatsiooniteooria ja juhtimine
TER9650 Käitumuslik rahandus
HHP9030 Kõrgkoolididaktika
TTS9200 Kvalitatiivsed uurimismeetodid
TMX9120 Kvantitatiivsed uurimismeetodid
TTS9300 Linnateooriad
TAX9110 Majandusarvestuse eriseminar
TET9030 Makroökonoomika
TEM9080 Matemaatilised meetodid majanduses
TEM9040 Matemaatilise planeerimise nüüdismeetodid
TET9040 Mikroökonoomika
TES9130 Ökonomeetria
TER9680 Õpetamispraktika
TMX9060 Organisatsiooni areng ja juhtimine
TSP9010 Poliitikateooria ajalugu
TMK9310 Projektijuhtimine
TER9641 Rahanduse teooriad
TET9215 Rahvusvaheline kaubandus
TET9045 Rahvusvaheline majandus
TER9691 Rahvusvaheline rahandus
TSP9060 Riigid, föderatsioonid, impeeriumid
TSP9040 Sotsiaalteaduste filosoofia
TET9130 Struktuuriökonoomika
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
TMX9100 Teaduskirjandus ja -kommunikatsioon
TMT9030 Töö- ja keskkonna riskide juhtimine
TMM9110 Turunduse eriseminar
TTK9011 Turuväliste väärtuste ökonoomika
TER9670 Uurimisteemakeskne individuaalõpe
TSE9030 Väikeriigid Euroopa Liidus

TADD02/04 - Majandus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMO9030 Äriuuringute ajalugu ja areng
TTR9010 Avaliku sektori ökonoomika
TXX9140 Doktoriseminar
TER9644 Doktoritöö temaatika eriseminar
TER9642 Finantsökonoomika eriseminar
TMK9130 Innovatsiooniteooria ja juhtimine
TMO9110 Juhtimise eriseminar
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
HHP9020 Kõrgkoolididaktika
TTS9200 Kvalitatiivsed uurimismeetodid
TMX9120 Kvantitatiivsed uurimismeetodid
TAX9110 Majandusarvestuse eriseminar
TTP9050 Majanduspoliitika eriseminar
TET9060 Majandusteooria eriseminar
TET9030 Makroökonoomika
TEM9070 Matemaatilised ja statistilised meetodid
TEM9080 Matemaatilised meetodid majanduses
TEM9040 Matemaatilise planeerimise nüüdismeetodid
TET9040 Mikroökonoomika
TES9130 Ökonomeetria
TMK9310 Projektijuhtimine
TER9641 Rahanduse teooriad
TEX9020 Rahvusvaheline majandus ja rahandus
HHL9020 Riigiteooriate eriseminar
TMX9040 Sotsiaal- ja äriteaduste metodoloogia
HHF9030 Teadusfilosoofia
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
TMX9010 Teaduskirjandus ja -kommunikatsioon
TMM9110 Turunduse eriseminar
TXX9150 Uurimis- ja õpetamispraktika
TER9645 Uurimisteemakeskne individuaalõpe

TADD02/02 - Majandus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TXX9130 Ametipraktika
IDU9050 Andmeaidad, ERP ja CRM süsteemid
TTP9040 Arenguökonoomika
TMJ9030 Ärilogistika
TTR9010 Avaliku sektori ökonoomika
TXX9100 Doktoriseminar
TTP9030 Euroopa Liidu majandus ja õigus
TER9230 Finantsasutuste analüüs ja finantsjuhtimine
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
HHP9020 Kõrgkoolididaktika
TAX9090 Majandusarvestuse teooria ja metodoloogia arendused
TET9010 Majandusteooria ja -metodoloogia
TMT9020 Makroergonoomika
TET9030 Makroökonoomika
TEM9040 Matemaatilise planeerimise nüüdismeetodid
TET9040 Mikroökonoomika
TEM9030 Nüüdisaegne kvantitatiivne majandusteooria
TES9130 Ökonomeetria
TMJ9020 Omandi ja varade hindamine
TMO8210 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TXX9120 Osavõtt teaduskonverentsidest ja -seminaridest
TMK9310 Projektijuhtimine
TER9641 Rahanduse teooriad
TMK9170 Rahvusvaheline äritegevus
TET9020 Rahvusvaheline kaubandus ja rahandus
TMM9150 Strateegiline turundus
HHF9030 Teadusfilosoofia
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
TXX9110 Teaduskirjanduse koostamine ja avaldamine
TMT9140 Tööturu nüüdisaegsed teooriadTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)