Edit this pageTAKM02

TAKM02/12 - Ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK1160 Analüüsimeetodid äriuuringutes
TMK1090 Äriprotsesside juhtimine
TMM1770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
TTO1040 Äritegevuse õiguslik keskkond
TMO1091 Äriühingute valitsemine
TMM1490 Brändi juhtimine
TTP1020 Eesti majandus
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
TER8640 Ettevõtte rahandus
TAK8820 Finantsaruandluse analüüs
TAF8290 Finantsarvestus ja -aruandlus
TER8610 Finantsjuhtimine
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TMJ8620 Investeeringute analüüs
TMO8231 Juhtimine
TAK8370 Juhtimisarvestus
TMJ1220 Juhtimismäng
TMO1370 Kategooria juhtimine
TMO1360 Kaubanduse alused
TAK8360 Kuluarvestus ja eelarvestamine
TER1520 Magistriseminar (ärirahandus)
TMO1110 Magistriseminar (juhtimine, inimressursi juhtimine)
TAF1180 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus)
TMM1420 Magistriseminar (turundus)
TET8290 Majandusteooria ja ettevõtluskeskkond
TAF8720 Maksundus
TMO8131 Personalijuhtimine
TMK8310 Projektijuhtimine
TMO8241 Strateegiline juhtimine
TMJ1081 Tarneahela juhtimine
TMT1180 Tööelu kvaliteedi juhtimine
TMK1210 Tootmis- ja teeninduskorraldus
TMM1020 Turunduse kontseptsioonid
TMM1550 Turunduskommunikatsioon
TMM8690 Turundusuuring
TXX1110 Uurimistöö

TAKM02/09 - Ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMJ8130 Ärilogistika
TMM1210 Ärisuhtlus
TTO1040 Äritegevuse õiguslik keskkond
TTP1020 Eesti majandus
TMJ8260 Ettevõtlus
TER8640 Ettevõtte rahandus
TAK8820 Finantsaruandluse analüüs
TAF8290 Finantsarvestus ja -aruandlus
TER8610 Finantsjuhtimine
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TMJ8620 Investeeringute analüüs
TMO8231 Juhtimine
TAK8370 Juhtimisarvestus
TEM8190 Juhtimisinfo töötlemine
TMJ1050 Juhtimismäng
TAK8360 Kuluarvestus ja eelarvestamine
TMK1120 Kvaliteedi ja tootlikkuse juhtimine
TER1520 Magistriseminar (ärirahandus)
TMO1110 Magistriseminar (juhtimine, inimressursi juhtimine)
TAF1180 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus)
TMM1420 Magistriseminar (turundus)
TET8290 Majandusteooria ja ettevõtluskeskkond
TAF8720 Maksundus
TMO8310 Organisatsioonikäitumine
TMO1180 Organisatsiooni strateegiline diagnostika ja kujundamine
TMO8131 Personalijuhtimine
TMK8310 Projektijuhtimine
TER8111 Raha ja pangandus
TMO8241 Strateegiline juhtimine
TMK1100 Tehnoloogia juhtimine
TMT1180 Tööelu kvaliteedi juhtimine
TMT8260 Töökeskkond ja ergonoomika
TMX1010 Töö-ökonoomika
TTO1060 Tööseadusandlus
TMO1240 Töö tasustamine
TMM1020 Turunduse kontseptsioonid
TMM1550 Turunduskommunikatsioon
TMM8690 Turundusuuring
TXX1110 Uurimistöö

TAKM02/05 - Ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMJ8130 Ärilogistika
TMM1210 Ärisuhtlus
TTO1030 Äritegevuse õiguslik keskkond
TMO1090 Äriühingute valitsemine
TTP1020 Eesti majandus
TMV8260 Ettevõtlus
TER8640 Ettevõtte rahandus
TTP1040 Euroopa Liidu majanduspoliitika ja ärikeskkond
TAK8820 Finantsaruandluse analüüs
TAF8280 Finantsarvestus ja -aruandlus
TER1364 Finants- ja väärtpaberianalüüs
TER8120 Finantsjuhtimine
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TMJ8620 Investeeringute analüüs
TMO8230 Juhtimine
TAK8350 Juhtimisarvestus
TMO8320 Juhtimise konsulteerimine
TEM8190 Juhtimisinfo töötlemine
TMV1050 Juhtimismäng
TMK1120 Kvaliteedi ja tootlikkuse juhtimine
TAF1080 Magistriseminar
TET8280 Majandusteooria ja ettevõtluskeskkond
TAF8720 Maksundus
TMO8310 Organisatsioonikäitumine
TMO8130 Personalijuhtimine
TMK8310 Projektijuhtimine
TER8111 Raha ja pangandus
TMM1110 Rahvusvaheline turundus
TMO8240 Strateegiline juhtimine
TMK1100 Tehnoloogia juhtimine
TMT8260 Töökeskkond ja ergonoomika
TMK1110 Tootmiskorraldus
TMM8830 Turunduse kontseptsioonid
TMM8860 Turunduskommunikatsioon II
TMM1280 Turundussimulatsioon
TMM8690 Turundusuuring
TXX1100 Uurimistöö

TAKM02/02 - Ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK8240 Ärieetika
TMJ8130 Ärilogistika
TMM1210 Ärisuhtlus
TMM1440 Äritegevuse õiguslik keskkond
TMO8270 Äriühingute valitsemine
TMO8220 Avalikud suhted
TTP8010 Eesti majanduspoliitika
TMV8260 Ettevõtlus
TER8640 Ettevõtte rahandus
TTP1040 Euroopa Liidu majanduspoliitika ja ärikeskkond
TER8320 Finantsanalüüs
TAK8820 Finantsaruandluse analüüs
TAF8280 Finantsarvestus ja -aruandlus
TER8120 Finantsjuhtimine
TMJ8620 Investeeringute analüüs
TMO8230 Juhtimine
TAK8350 Juhtimisarvestus
TMO8320 Juhtimise konsulteerimine
TEM8190 Juhtimisinfo töötlemine
TMV1080 Juhtimismäng
TMT8240 Kvaliteedi ja tootlikkuse juhtimine
TXX1090 Magistriseminar
TET8240 Majandusteooria alused
TET8250 Majandusteooria ja -poliitika
TAF8720 Maksundus
TMO8310 Organisatsioonikäitumine
TMO8130 Personalijuhtimine
TMK8310 Projektijuhtimine
TER8111 Raha ja pangandus
TMM8840 Rahvusvaheline turundus
TMO8240 Strateegiline juhtimine
TMM1390 Suhtlustreening
TMT8260 Töökeskkond ja ergonoomika
TMK8230 Tootmiskorraldus
TMM8830 Turunduse kontseptsioonid
TMM8860 Turunduskommunikatsioon II
TMM1280 Turundussimulatsioon
TMM8690 TurundusuuringTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)