Edit this pageTARM02-13

TARM02/13 - Ärirahandus ja majandusarvestus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK1160 Analüüsimeetodid äriuuringutes
TAF1060 Arvestuse infosüsteemid
TAF1140 Arvestus mittetulundusühingutes, siht- ja riigiasutustes
TAK1120 Audiitorkontroll
TAK1140 Audiitortegevuse alused
TAK1160 Avaliku sektori auditeerimine
HOL7010 EL siseturuõigus
TER100P Erialapraktika
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
TER1420 Ettevõtte rahandus
TER1499 Ettevõtte väärtuse hindamine
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
TAK1150 Finantsaruannete audit
TAF1110 Finantsarvestuse süvakursus
TER1464 Finants- ja väärtpaberianalüüs
TER1414 Finantsjuhtimine-kaasusanalüüs
TER1220 Finantsturud ja -institutsioonid
TMJ1050 Juhtimismäng
TMJ1070 Kinnisvara hindamine
TER1407 Konkurentsiökonoomika
TAF1120 Kontserniarvestus
TER1520 Magistriseminar (ärirahandus)
TAF1180 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus)
TAF1170 Majandusarvestuse teooria
TES1040 Ökonomeetria
TMK1150 Operatsioonijuhtimine
TMO1061 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TAF1310 Raamatupidaja ja audiitori kutse-eetika
TAF1190 Raamatupidamispettused ja kohtulik raamatupidamisekspertiis
TXX1050 Rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon
TER1320 Rahvusvaheline ärirahandus
TAF1130 Rahvusvaheline arvestus
TAF1150 Rahvusvaheline maksundus
TER1415 Riski juhtimine
TER1470 Risk ja optsioonid
TAK1130 Siseaudit
TAK1040 Sotsiaal- ja keskkonnaarvestus
TMO1041 Strateegiline juhtimine
TAK1050 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine
TER1450 Väärtpaberid ja portfelliteooria
TER1498 Võlakirjad ja turudTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)