Edit this pageTASB08

TASB08/15 - Rahvusvahelised suhted 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSK0309 Avalik esinemine
TMJ0110 Ettevõtluse alused
TSE0012 Euroopa integratsioon
TTP2200 Euroopa Liidu õigus
TSE0024 Euroopa Liidu poliitikad
TSE0030 Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika
HHF3080 Filosoofia
TSK0160 Globaliseerumine ja globaalprobleemid
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TMO2210 Juhtimine
TTK0020 Keskkonnaökonoomika
TSK0301 Kirjalik eneseväljendus I
TSK0303 Kirjalik eneseväljendus II
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine
TSS2321 Kvalitatiivsed meetodid
TSK0013 Loogika
TSK0141 Maailma religioonide võrdlev analüüs
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO0010 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO2220 Organisatsioonikäitumine
TSP0010 Poliitiline filosoofia
TSP0250 Poliitiline geograafia
TSP0100 Praktika
TSP0011 Rahvusvaheline poliitökonoomia
TSP0043 Rahvusvahelised julgeoleku-uuringud
TSP0032 Rahvusvahelised konfliktid
TSP0081 Rahvusvahelised organisatsioonid
TSP0072 Rahvusvahelised suhted kaasajal
TET0050 Rahvusvahelise majanduse alused
TSP0020 Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ajalugu
TSP0006 Sissejuhatus Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonna uuringutesse
TSP0060 Sissejuhatus politoloogiasse
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TMM0100 Turundus
TSS0001 Ühiskond, kultuur, indiviid
TSP0120 USA sise- ja välispoliitika
TSK0120 Uurimistöö alused
TXX0050 Uurimistöö I (Alusõppe uurimistöö)
TSX0003 Uurimistöö II (Põhiõppe uurimistöö)
TSP0130 Venemaa ja SRÜ riigid
TSX0001 Võõrkeel I
TSX0002 Võõrkeel II
TSE0040 XX sajandi Euroopa ajalugu

TASB08/14 - Rahvusvahelised suhted 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSK0309 Avalik esinemine
TMJ0110 Ettevõtluse alused
TSE0012 Euroopa integratsioon
TTP2200 Euroopa Liidu õigus
HHF3080 Filosoofia
TSK0160 Globaliseerumine ja globaalprobleemid
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TMO2210 Juhtimine
TTK0020 Keskkonnaökonoomika
TSK0301 Kirjalik eneseväljendus I
TSK0303 Kirjalik eneseväljendus II
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine
TSK0013 Loogika
TSK0141 Maailma religioonide võrdlev analüüs
TTK0030 Majandusgeograafia
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO0010 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO2220 Organisatsioonikäitumine
TSP0010 Poliitiline filosoofia
TSP0250 Poliitiline geograafia
TSP0100 Praktika
TER0420 Rahanduse alused
TSP0011 Rahvusvaheline poliitökonoomia
TSP0043 Rahvusvahelised julgeoleku-uuringud
TSP0032 Rahvusvahelised konfliktid
TSP0081 Rahvusvahelised organisatsioonid
TSP0071 Rahvusvahelised suhted tänapäeval
TET0050 Rahvusvahelise majanduse alused
TSP0020 Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ajalugu
TSP0006 Sissejuhatus Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonna uuringutesse
TSP0060 Sissejuhatus politoloogiasse
TSK0184 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse
TTS0100 Sotsioloogia
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TMM0100 Turundus
TSP0120 USA sise- ja välispoliitika
TSK0120 Uurimistöö alused
TXX0050 Uurimistöö I (Alusõppe uurimistöö)
TSX0003 Uurimistöö II (Põhiõppe uurimistöö)
TSP0130 Venemaa ja SRÜ riigid
TSX0001 Võõrkeel I
TSX0002 Võõrkeel II
TSE0040 XX sajandi Euroopa ajalugu

TASB08/13 - Rahvusvahelised suhted 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSK0309 Avalik esinemine
TMJ0110 Ettevõtluse alused
TSE0012 Euroopa integratsioon
TTP2200 Euroopa Liidu õigus
HHF3080 Filosoofia
TSK0160 Globaliseerumine ja globaalprobleemid
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TMO2210 Juhtimine
TTK0020 Keskkonnaökonoomika
TSK0301 Kirjalik eneseväljendus I
TSK0303 Kirjalik eneseväljendus II
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine
TSK0013 Loogika
TSK0141 Maailma religioonide võrdlev analüüs
TTK0030 Majandusgeograafia
TTP0010 Majanduspoliitika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO0010 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO2220 Organisatsioonikäitumine
TSP0010 Poliitiline filosoofia
TSP0250 Poliitiline geograafia
TSP0100 Praktika
TER0420 Rahanduse alused
TSP0011 Rahvusvaheline poliitökonoomia
TSP0043 Rahvusvahelised julgeoleku-uuringud
TSP0032 Rahvusvahelised konfliktid
TSP0081 Rahvusvahelised organisatsioonid
TSP0071 Rahvusvahelised suhted tänapäeval
TET0050 Rahvusvahelise majanduse alused
TSP0020 Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ajalugu
TSP0006 Sissejuhatus Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonna uuringutesse
TSP0060 Sissejuhatus politoloogiasse
TTS0100 Sotsioloogia
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TMM0100 Turundus
TSP0120 USA sise- ja välispoliitika
TSK0120 Uurimistöö alused
TXX0050 Uurimistöö I (Alusõppe uurimistöö)
TSX0003 Uurimistöö II (Põhiõppe uurimistöö)
TSP0130 Venemaa ja SRÜ riigid
TSX0001 Võõrkeel I
TSX0002 Võõrkeel II
TSE0040 XX sajandi Euroopa ajalugu

TASB08/12 - Rahvusvahelised suhted 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSK0110 Aasia uuringud
TSP0180 Avalik haldus
TSK0190 Diplomaatiline protokoll ja etikett
TSK0015 Eesti ametikeel
TMJ0310 Ettevõtlus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
TSE0011 Euroopa integratsioon
TTP2200 Euroopa Liidu õigus
TSE0023 Euroopa Liidu poliitikad
TSE0030 Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika
HHF3080 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
TSK0160 Globaliseerumine ja globaalprobleemid
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TSK0020 Inglise keel I
TSK0021 Inglise keel II
TSK0122 Inglise keel III
TSK0023 Inglise keel IV
TMO0010 Juhtimine
TTK0020 Keskkonnaökonoomika
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine
TSK0013 Loogika
TSK0141 Maailma religioonide võrdlev analüüs
TTK0030 Majandusgeograafia
TTP0010 Majanduspoliitika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO0010 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO0040 Organisatsioonikäitumine
TSP0010 Poliitiline filosoofia
TSP0250 Poliitiline geograafia
TSP0090 Poliitiline kommunikatsioon ja tehnoloogia
TSP0230 Poliitiline psühholoogia
TSP0100 Praktika
TER0420 Rahanduse alused
TSP0140 Rahvusvaheline poliitökonoomia
TSP0042 Rahvusvahelised julgeoleku-uuringud
TSP0030 Rahvusvahelised konfliktid
TSP0081 Rahvusvahelised organisatsioonid
TSP0070 Rahvusvahelised suhted tänapäeval
TET0050 Rahvusvahelise majanduse alused
TSP0020 Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ajalugu
TSP0060 Sissejuhatus politoloogiasse
TSE0031 Sotsiaalpoliitika Euroopa Liidus
TTS0100 Sotsioloogia
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TMM0100 Turundus
TSP0120 USA sise- ja välispoliitika
TSK0120 Uurimistöö alused
TXX0050 Uurimistöö I (Alusõppe uurimistöö)
TSX0003 Uurimistöö II (Põhiõppe uurimistöö)
TSP0130 Venemaa ja SRÜ riigid
TSX0001 Võõrkeel I
TSX0002 Võõrkeel II

TASB08/10 - Rahvusvahelised suhted 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSK0110 Aasia uuringud
TSK0309 Avalik esinemine
TSP0180 Avalik haldus
TSK0190 Diplomaatiline protokoll ja etikett
TSK0030 Eesti keel I
TSK0031 Eesti keel II
TSE0010 Euroopa integratsioon
TTP2200 Euroopa Liidu õigus
TSE0023 Euroopa Liidu poliitikad
TSE0030 Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika
HHF3060 Filosoofia
TSK0160 Globaliseerumine ja globaalprobleemid
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TSK0020 Inglise keel I
TSK0021 Inglise keel II
TSK0122 Inglise keel III
TSK0023 Inglise keel IV
HOR6011 Inimõigused
TSK0301 Kirjalik eneseväljendus I
TSK0303 Kirjalik eneseväljendus II
TSK0016 Kultuuridevahelise kommunikatsiooni psühholoogia
TSK0013 Loogika
TSK0140 Maailma religioonide võrdlev analüüs
TSP0110 Masside käitumine
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO0010 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
TSP0010 Poliitiline filosoofia
TSP0250 Poliitiline geograafia
TSP0090 Poliitiline kommunikatsioon ja tehnoloogia
TSP0230 Poliitiline psühholoogia
TSP0015 Poliitilised eliidid
TSP0100 Praktika
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
TSP0012 Rahvusvaheline majandus
TSP0140 Rahvusvaheline poliitökonoomia
TSP0210 Rahvusvahelise arengu uuringud
TSP0040 Rahvusvahelised julgeoleku-uuringud
TSP0031 Rahvusvahelised konfliktid
TSP0080 Rahvusvahelised organisatsioonid
TSP0070 Rahvusvahelised suhted tänapäeval
TSP0020 Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ajalugu
TSP0060 Sissejuhatus politoloogiasse
TSE0031 Sotsiaalpoliitika Euroopa Liidus
TTS0100 Sotsioloogia
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TSP0001 USA sise- ja välispoliitika
TSK0120 Uurimistöö alused
TXX0050 Uurimistöö I (Alusõppe uurimistöö)
TSX0003 Uurimistöö II (Põhiõppe uurimistöö)
TSP0003 Venemaa ja SRÜ riigid
TSX0001 Võõrkeel I
TSX0002 Võõrkeel II
TSE0040 XX sajandi Euroopa ajalugu

TASB08/09 - Rahvusvahelised suhted 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSK0110 Aasia uuringud
TSP0180 Avalik haldus
TSK0150 Eesti ajalugu
TSE0010 Euroopa integratsioon
TSE0020 Euroopa Liidu integratsiooni ajalugu ja poliitikad
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
TSE0030 Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika
HHF3060 Filosoofia
TSK0160 Globaliseerumine ja globaalprobleemid
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
TSK0020 Inglise keel I
TSK0021 Inglise keel II
TSK0022 Inglise keel III
TSK0023 Inglise keel IV
HOR6011 Inimõigused
TMO0070 Juhtimise alused
TSP0050 Konfliktide strateegia
TSK0010 Loogika
TSK0140 Maailma religioonide võrdlev analüüs
TSP0110 Masside käitumine
HOX6060 Õiguse alused
UTT0010 Õpingukorraldus
TSP0010 Poliitiline filosoofia
TSP0090 Poliitiline kommunikatsioon ja tehnoloogia
TSP0100 Praktika
TSK0040 Prantsuse keel I
TSK0041 Prantsuse keel II
HOR6030 Rahvusvaheline avalik õigus
TSP0012 Rahvusvaheline majandus
TSP0140 Rahvusvaheline poliitökonoomia
TSP0040 Rahvusvahelised julgeoleku-uuringud
TSP0030 Rahvusvahelised konfliktid
TSP0080 Rahvusvahelised organisatsioonid
TSP0070 Rahvusvahelised suhted tänapäeval
TSP0020 Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ajalugu
TSP0060 Sissejuhatus politoloogiasse
TTS0010 Sotsioloogia
HHP3800 Suhtlemispsühholoogia
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
TSP0120 USA sise- ja välispoliitika
TSK0120 Uurimistöö alused
TSP0130 Venemaa ja SRÜ riigid
TSE0040 XX sajandi Euroopa ajalugu

TASB08/08 - Rahvusvahelised suhted 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSK0110 Aasia uuringud
TSP0180 Avalik haldus
TSP0170 Balti riigid rahvusvaheliste suhete süsteemis
TSK0150 Eesti ajalugu
TSP0190 Eesti välispoliitika
TSE0010 Euroopa integratsioon
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
TSE0021 Euroopa Liidu poliitikad
TSE0030 Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika
TSK0170 Filosoofia
TSK0160 Globaliseerumine ja globaalprobleemid
TSK0020 Inglise keel I
TSK0021 Inglise keel II
TSK0022 Inglise keel III
TSK0023 Inglise keel IV
HOR6011 Inimõigused
TMO0070 Juhtimise alused
TSP0050 Konfliktide strateegia
TSP0200 Kursusetöö
TSK0140 Maailma religioonide võrdlev analüüs
TSP0110 Masside käitumine
TTO0100 Õiguse alused
TSP0010 Poliitiline filosoofia
TSP0090 Poliitiline kommunikatsioon ja tehnoloogia
TSP0101 Praktiline uurimistöö
TSK0040 Prantsuse keel I
TSK0041 Prantsuse keel II
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
TSP0012 Rahvusvaheline majandus
TSP0011 Rahvusvaheline poliitökonoomia
TSP0150 Rahvusvaheline terrorism
TSP0040 Rahvusvahelised julgeoleku-uuringud
TSP0030 Rahvusvahelised konfliktid
TSP0080 Rahvusvahelised organisatsioonid
TSP0070 Rahvusvahelised suhted tänapäeval
TSP0020 Rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia ajalugu
TSP0060 Sissejuhatus politoloogiasse
TSK0011 Sotsiaalpsühholoogia
TSK0180 Sotsioloogia
TSP0120 USA sise- ja välispoliitika
TSK0120 Uurimistöö alused
TSP0130 Venemaa ja SRÜ riigid
TSE0040 XX sajandi Euroopa ajalugu



To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)