Edit this pageTASM08

TASM08/15 - Rahvusvahelised suhted ja Euroopa-Aasia uuringud 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSX1101 Erialane võõrkeel I
TSX1102 Erialane võõrkeel II
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
TSE1012 Euroopa Liidu poliitikate analüüs
TSE1011 Euroopa majanduslik ja poliitiline integratsioon
TSE1023 Euroopa välispoliitika
TSK1028 Hiina majandus täna ja homme
TSP1025 Hiina poliitilised ja majanduslikud suhted USA ja Venemaaga 20.-21.sajandil
TSP1027 Hiina ühiskond ja poliitika 20. ja 21. sajandil
TSP1026 Hiina välispoliitika 20. ja 21. sajandil
TSP1023 Islamimaade majandus ja rahandus
TSP1024 Julgeolekupoliitika Kaug-Idas 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandil
TSP1090 Julgeoleku teooriad
TSK1027 Kultuuridevahelise kommunikatsiooni dialoogiline käsitlus
TSP1031 Magistritöö seminar
TSK1000 Metodoloogia I
TSS1021 Metodoloogia II
TSP1111 Poliitikateaduse üldkursus
TET1070 Rahvusvaheline majandus
HOR7001 Rahvusvahelise avaliku õiguse eriküsimused
TSP1021 Rahvusvahelised läbirääkimised
TSP1051 Rahvusvahelised suhted - aktuaalseid küsimusi
TSP1019 Rahvusvaheliste konfliktide reguleerimine
TSP1081 Rahvusvaheliste organisatsioonide analüüs
TSP1060 Rahvusvaheliste suhete teooriad
TSP1009 Rahvusvaheliste suhete uurimismeetodid
TSP1100 Uurimisseminar ja praktika
TSP1040 Võrdlev poliitikateadus

TASM08/14 - Rahvusvahelised suhted ja Euroopa-Aasia uuringud 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSX1101 Erialane võõrkeel I
TSX1102 Erialane võõrkeel II
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
TSE1011 Euroopa majanduslik ja poliitiline integratsioon
TSE1023 Euroopa välispoliitika
TSK1028 Hiina majandus täna ja homme
TSP1025 Hiina poliitilised ja majanduslikud suhted USA ja Venemaaga 20.-21.sajandil
TSP1027 Hiina ühiskond ja poliitika 20. ja 21. sajandil
TSP1026 Hiina välispoliitika 20. ja 21. sajandil
TSP1023 Islamimaade majandus ja rahandus
TSP1024 Julgeolekupoliitika Kaug-Idas 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandil
TSP1090 Julgeoleku teooriad
TSK1027 Kultuuridevahelise kommunikatsiooni dialoogiline käsitlus
TSP1030 Magistritöö seminar
TSP1111 Poliitikateaduse üldkursus
TET1070 Rahvusvaheline majandus
HOR7001 Rahvusvahelise avaliku õiguse eriküsimused
TSP1021 Rahvusvahelised läbirääkimised
TSP1050 Rahvusvahelised suhted II
TSP1081 Rahvusvaheliste organisatsioonide analüüs
TSP1060 Rahvusvaheliste suhete teooriad
TSP1010 Rahvusvaheliste suhete uurimismeetodid
TSK1030 Teadusliku uurimistöö metodoloogia
TSP1100 Uurimisseminar ja praktika
TSP1040 Võrdlev poliitikateadus

TASM08/13 - Rahvusvahelised suhted ja Euroopa-Aasia uuringud 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSX1101 Erialane võõrkeel I
TSX1102 Erialane võõrkeel II
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
TET1080 Euroopa majanduslik integratsioon
TSE1010 Euroopa poliitiline integratsioon
TSK1028 Hiina majandus täna ja homme
TSP1025 Hiina poliitilised ja majanduslikud suhted USA ja Venemaaga 20.-21.sajandil
TSP1027 Hiina ühiskond ja poliitika 20. ja 21. sajandil
TSP1026 Hiina välispoliitika 20. ja 21. sajandil
TSP1023 Islamimaade majandus ja rahandus
TSP1024 Julgeolekupoliitika Kaug-Idas 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandil
TSP1090 Julgeoleku teooriad
TSK1027 Kultuuridevahelise kommunikatsiooni dialoogiline käsitlus
TSP1030 Magistritöö seminar
TSP1111 Poliitikateaduse üldkursus
TET1070 Rahvusvaheline majandus
HOR7001 Rahvusvahelise avaliku õiguse eriküsimused
TSP1021 Rahvusvahelised läbirääkimised
TSP1050 Rahvusvahelised suhted II
TSP1080 Rahvusvaheliste organisatsioonide analüüs
TSP1060 Rahvusvaheliste suhete teooriad
TSP1010 Rahvusvaheliste suhete uurimismeetodid
TSK1030 Teadusliku uurimistöö metodoloogia
TSP1100 Uurimisseminar ja praktika
TSP1040 Võrdlev poliitikateadus

TASM08/12 - Rahvusvahelised suhted ja Euroopa-Aasia uuringud 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSP1150 Eesti rahvusvaheliste suhete süsteemis
HOL7006 Euroopa Liidu konstitutsioon
TSE1020 Euroopa majanduslik integratsioon
TSE1010 Euroopa poliitiline integratsioon
TSK1028 Hiina majandus täna ja homme
TSP1025 Hiina poliitilised ja majanduslikud suhted USA ja Venemaaga 20.-21.sajandil
TSP1027 Hiina ühiskond ja poliitika 20. ja 21. sajandil
TSP1026 Hiina välispoliitika 20. ja 21. sajandil
TSK1010 Inglise keel V
TSK1011 Inglise keel VI
TSP1023 Islamimaade majandus ja rahandus
TSP1024 Julgeolekupoliitika Kaug-Idas 20. sajandi teisel poolel ja 21. sajandil
TSP1090 Julgeoleku teooriad
TTK1010 Keskkonna ja ökoloogia ökonoomika
TSK1027 Kultuuridevahelise kommunikatsiooni dialoogiline käsitlus
TSP1030 Magistritöö seminar
TSP1011 Poliitikateaduse üldkursus
TSK1020 Prantsuse keel V
TSK1021 Prantsuse keel VI
TSP1012 Rahvusvaheline majandus
HOR7001 Rahvusvahelise avaliku õiguse eriküsimused
TSP1020 Rahvusvahelised läbirääkimised
TSP1050 Rahvusvahelised suhted II
TSP1110 Rahvusvaheliste konfliktide reguleerimine
TSP1080 Rahvusvaheliste organisatsioonide analüüs
TSP1060 Rahvusvaheliste suhete teooriad
TSP1010 Rahvusvaheliste suhete uurimismeetodid
TSP1070 Rahvusvaheliste süsteemide võrdlev analüüs
TSK1060 Saksa keel V
TSK1061 Saksa keel VI
TSK1030 Teadusliku uurimistöö metodoloogia
TSP1140 Transatlantiline koostöö
TSP1120 USA välis- ja julgeolekupoliitika
TSP1100 Uurimisseminar ja praktika
TSP1130 Venemaa välis- ja julgeolekupoliitika
TSP1040 Võrdlev poliitikateadus

TASM08/09 - Rahvusvahelised suhted ja Euroopa-Aasia uuringud 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSP1150 Eesti rahvusvaheliste suhete süsteemis
HOL7006 Euroopa Liidu konstitutsioon
TSE1020 Euroopa majanduslik integratsioon
TSE1010 Euroopa poliitiline integratsioon
TSK1010 Inglise keel V
TSK1011 Inglise keel VI
TSP1090 Julgeoleku teooriad
TTK1010 Keskkonna ja ökoloogia ökonoomika
TSP1030 Magistritöö seminar
TSP1011 Poliitikateaduse üldkursus
TSK1020 Prantsuse keel V
TSK1021 Prantsuse keel VI
TSP1012 Rahvusvaheline majandus
HOR7001 Rahvusvahelise avaliku õiguse eriküsimused
TSP1020 Rahvusvahelised läbirääkimised
TSP1050 Rahvusvahelised suhted II
TSP1110 Rahvusvaheliste konfliktide reguleerimine
TSP1080 Rahvusvaheliste organisatsioonide analüüs
TSP1060 Rahvusvaheliste suhete teooriad
TSP1010 Rahvusvaheliste suhete uurimismeetodid
TSP1070 Rahvusvaheliste süsteemide võrdlev analüüs
TSK1060 Saksa keel V
TSK1061 Saksa keel VI
TSK1030 Teadusliku uurimistöö metodoloogia
TSP1140 Transatlantiline koostöö
TSP1120 USA välis- ja julgeolekupoliitika
TSP1100 Uurimisseminar ja praktika
TSP1130 Venemaa välis- ja julgeolekupoliitika
TSP1040 Võrdlev poliitikateadus

TASM08/08 - Rahvusvahelised suhted ja Euroopa-Aasia uuringud 〔Õppekava ÕIS-is〕

TSP1150 Eesti rahvusvaheliste suhete süsteemis
HOL7006 Euroopa Liidu konstitutsioon
TSE1020 Euroopa majanduslik integratsioon
TSE1010 Euroopa poliitiline integratsioon
TSK1010 Inglise keel V
TSK1011 Inglise keel VI
TSP1090 Julgeoleku teooriad
TSP1013 Poliitikateaduse üldkursus
TSK1020 Prantsuse keel V
TSK1021 Prantsuse keel VI
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
TSP1012 Rahvusvaheline majandus
TSP1021 Rahvusvahelised läbirääkimised
TSP1015 Rahvusvahelised suhted II
TSP1019 Rahvusvaheliste konfliktide reguleerimine
TSP1080 Rahvusvaheliste organisatsioonide analüüs
TSP1014 Rahvusvaheliste suhete teooriad
TSP1016 Rahvusvaheliste suhete uurimismeetodid
TSP1070 Rahvusvaheliste süsteemide võrdlev analüüs
TSK1060 Saksa keel V
TSK1061 Saksa keel VI
TSE1030 Sotsiaalpoliitika Euroopa Liidus
TSK1030 Teadusliku uurimistöö metodoloogia
TSP1140 Transatlantiline koostöö
TSP1120 USA välis- ja julgeolekupoliitika
TSP1017 Uurimisseminar I
TSP1018 Uurimisseminar II
TSP1130 Venemaa välis- ja julgeolekupoliitika
TSP1040 Võrdlev poliitikateadusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)