Edit this pageTATM02

TATM02/15 - Juhtimine ja turundus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK1160 Analüüsimeetodid äriuuringutes
IDY0275 Äriinfosüsteemid
TMK1090 Äriprotsesside juhtimine
TMM1770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
TMJ1200 Ärivõimalused Aasias
TMJ1190 Ärivõimalused Kesk-Euroopas I
TMM1490 Brändi juhtimine
TMJ1140 Ekspordi korraldus
HOE7008 Ekspordi õiguslik raamistik
TMM1340 Elamusturundus
HOL7010 EL siseturuõigus
TSX1010 Erialane võõrkeel II
TMM100P Erialapraktika
TMO101P Erialapraktika (kaubanduse juhtimine)
TMK101P Erialapraktika (tootmis- ja teeninduskorraldus)
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
TMM1060 E-turundus
TMM1270 E-turunduse ja e-kaubanduse alused
TET1040 Euroopa Liidu majandus
TMO1021 Inimressursi juhtimine
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TMJ1050 Juhtimismäng
TMO1370 Kategooria juhtimine
TMO1360 Kaubanduse alused
HOE7007 Kaubandusõigus
TMJ1091 Kinnisvaraturundus
TMM1630 Kommunikatsiooni juhtimine
TAK8360 Kuluarvestus ja eelarvestamine
TMK1220 Kulusäästlik mõtlemine
TMK1120 Kvaliteedi ja tootlikkuse juhtimine
TMX1111 Magistriseminar
TMJ1180 Müük välisturgudel ja messidel
TMO1071 Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine
TMO1061 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TMK8310 Projektijuhtimine
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
TMM1220 Rahvusvaheline turundus
TMJ1150 Rahvusvahelised äriläbirääkimised
TMJ1210 Rahvusvahelised ärivõimalused Balti regioonis
TMO1041 Strateegiline juhtimine
TMM1180 Strateegiline turundus
TMM1290 Tarbijakäitumine
TMJ1081 Tarneahela juhtimine
TMT1180 Tööelu kvaliteedi juhtimine
TMT1100 Töökeskkonna kujundamine ja ergonoomika
TMK1250 Toote ja teenuse arendamine
TMT1190 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine organisatsioonis
TMK8341 Tootmis- ja teeninduskorraldus
TMM1050 Turunduskommunikatsioon II
TMM1230 Turundusuuring II
TMJ1130 Välisturgude valik ja turgudele sisenemine

TATM02/12 - Juhtimine ja turundus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK1160 Analüüsimeetodid äriuuringutes
TMM1770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
TMO1091 Äriühingute valitsemine
TMJ1200 Ärivõimalused Aasias
TMJ1190 Ärivõimalused Kesk-Euroopas I
TMM1490 Brändi juhtimine
TMJ1140 Ekspordi korraldus
TXX1160 Ekspordi õiguslik raamistik
TMM1340 Elamusturundus
HOL7010 EL siseturuõigus
TSX1010 Erialane võõrkeel II
TMM100P Erialapraktika
TMM1060 E-turundus
TET1040 Euroopa Liidu majandus
TMO1021 Inimressursi juhtimine
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TMJ1050 Juhtimismäng
TMJ1091 Kinnisvaraturundus
TMM1630 Kommunikatsiooni juhtimine
TAK8360 Kuluarvestus ja eelarvestamine
TMO1110 Magistriseminar (juhtimine, inimressursi juhtimine)
TMM1420 Magistriseminar (turundus)
TMJ1180 Müük välisturgudel ja messidel
TMK1150 Operatsioonijuhtimine
TMO1071 Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine
TMO1061 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TMO1220 Personalitöö korraldus organisatsioonis
TMK8310 Projektijuhtimine
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
TMJ1211 Rahvusvaheline kaubandus ja globaliseerumine
TMO1350 Rahvusvaheline personalijuhtimine
TMM1220 Rahvusvaheline turundus
TMJ1150 Rahvusvahelised äriläbirääkimised
TMJ1210 Rahvusvahelised ärivõimalused Balti regioonis
TMO1041 Strateegiline juhtimine
TMO1230 Strateegiline personalijuhtimine
TMM1180 Strateegiline turundus
TMM1290 Tarbijakäitumine
TMJ1081 Tarneahela juhtimine
TMT1180 Tööelu kvaliteedi juhtimine
TMX1010 Töö-ökonoomika
HPP8103 Tööpsühholoogia
TTO1060 Tööseadusandlus
TMO1240 Töö tasustamine
TMM1050 Turunduskommunikatsioon II
TMM1280 Turundussimulatsioon
TMM1230 Turundusuuring II
TMJ1130 Välisturgude valik ja turgudele sisenemine

TATM02/10 - Juhtimine ja turundus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK1160 Analüüsimeetodid äriuuringutes
TMM1770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
TMO1091 Äriühingute valitsemine
HHM1130 Avalik teenistus
TMM1490 Brändi juhtimine
HOL7010 EL siseturuõigus
TSX1010 Erialane võõrkeel II
TMO100P Erialapraktika
TER1420 Ettevõtte rahandus
TER1420 Ettevõtte rahandus (kõrvaleriala)
TER1499 Ettevõtte väärtuse hindamine
TER1499 Ettevõtte väärtuse hindamine (kõrvaleriala)
TMM1060 E-turundus
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs (kõrvaleriala)
TMO1021 Inimressursi juhtimine
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TMJ1050 Juhtimismäng
TMJ1091 Kinnisvaraturundus
TMM1630 Kommunikatsiooni juhtimine
TMO1110 Magistriseminar (juhtimine, inimressursi juhtimine)
TMM1420 Magistriseminar (turundus)
TMK1150 Operatsioonijuhtimine
TMO1071 Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine
TMO1061 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TMO1180 Organisatsiooni strateegiline diagnostika ja kujundamine
HHM1020 Personalijuhtimine avalikus sektoris
TMO1220 Personalitöö korraldus organisatsioonis
TMK8310 Projektijuhtimine
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
TAF1130 Rahvusvaheline arvestus
TAF1130 Rahvusvaheline arvestus (kõrvaleriala)
TMO1350 Rahvusvaheline personalijuhtimine
TMM1220 Rahvusvaheline turundus
TMO1041 Strateegiline juhtimine
TAK1050 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine
TAK1050 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine (kõrvaleriala)
TMO1230 Strateegiline personalijuhtimine
TMM1180 Strateegiline turundus
TMM1290 Tarbijakäitumine
TMJ1081 Tarneahela juhtimine
TMO1340 Teadmus- ja innovatsiooniprotsesside juhtimine
TMM1070 Tollindus
TMT1180 Tööelu kvaliteedi juhtimine
TMX1010 Töö-ökonoomika
HPP8103 Tööpsühholoogia
TTO1060 Tööseadusandlus
TMO1240 Töö tasustamine
TMM1050 Turunduskommunikatsioon II
TMM1280 Turundussimulatsioon
TMM1230 Turundusuuring II

TATM02/09 - Juhtimine ja turundus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK1160 Analüüsimeetodid äriuuringutes
TMM1770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
TMO1090 Äriühingute valitsemine
TMM1490 Brändi juhtimine
HOL7010 EL siseturuõigus
TMO100P Erialapraktika
TER1420 Ettevõtte rahandus
TER1420 Ettevõtte rahandus (kõrvaleriala)
TER1499 Ettevõtte väärtuse hindamine
TER1499 Ettevõtte väärtuse hindamine (kõrvaleriala)
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs (kõrvaleriala)
TMO1021 Inimressursi juhtimine
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
TMJ1050 Juhtimismäng
TMJ1091 Kinnisvaraturundus
TMO1110 Magistriseminar (juhtimine, inimressursi juhtimine)
TMM1420 Magistriseminar (turundus)
TMK1150 Operatsioonijuhtimine
TMO1071 Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine
TMO1061 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TMO1180 Organisatsiooni strateegiline diagnostika ja kujundamine
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
TAF1130 Rahvusvaheline arvestus
TAF1130 Rahvusvaheline arvestus (kõrvaleriala)
TMM1220 Rahvusvaheline turundus
TMO1041 Strateegiline juhtimine
TAK1050 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine
TAK1050 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine (kõrvaleriala)
TMM1180 Strateegiline turundus
TMM1290 Tarbijakäitumine
TMJ1081 Tarneahela juhtimine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
TMM1070 Tollindus
TMM1050 Turunduskommunikatsioon II
TMM1280 Turundussimulatsioon
TMM1230 Turundusuuring II

TATM02/02 - Juhtimine ja turundus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TTO1020 Äriõigus
TMO1090 Äriühingute valitsemine
TTP1020 Eesti majandus
TMV1040 Ettevõtluse eriseminar
TMM1060 E-turundus
TTX1010 Euroopa Liidu struktuurid ja õigus
TAF8280 Finantsarvestus ja -aruandlus
TMO1020 Inimressursi juhtimine
TMV1050 Juhtimismäng
TMJ1090 Kinnisvaraturundus
TMK1120 Kvaliteedi ja tootlikkuse juhtimine
TXX1030 Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed analüüsimeetodid ärinduses
TMO1010 Magistriseminar
TMO1070 Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine
TMO1060 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad
TMO1030 Praktiline personalijuhtimine ja töösuhted
TMK1020 Rahvusvaheline ärikorraldus
TMM1110 Rahvusvaheline turundus
TMO1040 Strateegiline juhtimine
TMM1140 Strateegiline turundus
TMM1260 Tarbijakäitumine
TMJ1080 Tarneahela juhtimine
HLX8040 Teadusvõõrkeel
TMK1100 Tehnoloogia juhtimine
TMM1070 Tollindus
TMK1110 Tootmiskorraldus
TMM8860 Turunduskommunikatsioon II
TMM1250 Turundusuuring IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)