Edit this pageTVTM03

TVTM03/11 - Rahvusvaheline ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK8300 Ärieetika
IDY0275 Äriinfosüsteemid
TMM2080 Äriturundus
TET2635 Baltimere maade ja Venemaa majandus
HLE2210 Eesti keel ja kultuur I
TMJ2060 Ettevõtlus ja väikeettevõtted
TER2605 Ettevõtte rahandus
TMM2520 E-turundus
TTO2350 Euroopa Ühenduse õigus
TER2750 Finantsjuhtimine
TTP2350 Innovatsiooni juhtimine
TMO2180 Juhtimine
TMJ2050 Juhtimismäng
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine
TER1520 Magistriseminar (ärirahandus)
TMO1110 Magistriseminar (juhtimine, inimressursi juhtimine)
TAF1180 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus)
TMM1420 Magistriseminar (turundus)
TAF2845 Majandusarvestus
TTR2355 Projekti juhtimine ja tulude-kulude analüüs
TER2581 Raha ja finantsteenused
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
TMO2040 Rahvusvaheline inimressursi juhtimine
TET2595 Rahvusvaheline majandus
TAF2080 Rahvusvaheline maksundus
TES8140 Statistiline analüüs
TMO2190 Strateegiline juhtimine
TMJ2040 Tarneahela juhtimine
TMM2740 Turunduskommunikatsioon
TMM2700 Turundusuuring

TVTM03/09 - Rahvusvaheline ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TIX8300 Ärieetika
IDY0275 Äriinfosüsteemid
TIX2085 Äriturundus
TIX2635 Baltimere maade ja Venemaa majandus
HLE2210 Eesti keel ja kultuur I
TIX2060 Ettevõtlus ja väikeettevõtted
TIX2605 Ettevõtte rahandus
TIX2680 E-turundus
TIX2345 Euroopa Ühenduse õigus
TIX2750 Finantsjuhtimine
TIX2640 Innovatsiooni juhtimine
TIX2730 Juhtimine
TIX2690 Juhtimismäng
TIX2720 Kultuuridevaheline suhtlemine
TIX2670 Magistriseminar
TIX2845 Majandusarvestus
TIX2355 Projekti juhtimine ja tulude-kulude analüüs
TIX2580 Raha ja pangandus
TIX8280 Rahvusvaheline ärindus
TIX2045 Rahvusvaheline inimressursi juhtimine
TIX2595 Rahvusvaheline majandus
TIX2860 Rahvusvaheline maksundus
TIX8140 Statistiline analüüs
TIX2710 Strateegiline juhtimine
TIX2660 Tootmise varustamise juhtimine
TIX2740 Turunduskommunikatsioon
TIX2700 Turundusuuring

TVTM03/07 - Rahvusvaheline ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TIX8300 Ärieetika
IDY0275 Äriinfosüsteemid
TIX2600 Ärirahandus
TIX2080 Äriturundus
TIX2630 Baltimere maade ja Venemaa majandus
HLI2210 Eesti keel ja kultuur
IDY8105 E-kaubanduse arendused
TIX2060 Ettevõtlus ja väikeettevõtted
TIX2620 Euroopa Liidu majandus
TIX2340 Euroopa Liidu õigus
IDK2080 Infotehnoloogia
TIX2640 Innovatsiooni juhtimine
TIX2840 Majandusarvestus
TIX2850 Maksundus
TIX2350 Projekti juhtimine ja tulude-kulude analüüs
TIX8280 Rahvusvaheline ärindus
TIX2040 Rahvusvaheline inimressursi juhtimine
TIX2590 Rahvusvaheline majandusteooria
TIX2030 Riskide ja ohutuse haldamise ökonoomika
TIX8140 Statistiline analüüs
TIX2190 Strateegiline juhtimine

TVTM03/03 - Rahvusvaheline ärikorraldus 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK8300 Ärieetika
IDY0275 Äriinfosüsteemid
TAF2030 Arvestus
TTP2010 Balti majandus
HLI2210 Eesti keel ja kultuur
IDY8105 E-kaubanduse arendused
TER2410 Ettevõtte rahandus
TET2200 Euroopa Liidu majandus
TTO2010 Euroopa Liidu õigus
IDK2080 Infotehnoloogia
TAF2020 Maksundus
TTR2100 Projekti juhtimine ja tulude-kulude analüüs
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
TET2300 Rahvusvaheline majandus
TMT2060 Riskide ja ohutuse haldamise ökonoomika
TES8140 Statistiline analüüs
TMO2100 Strateegiline juhtimine
TMM8790 Tööstuslik turundus
TMV8250 Väike- ja keskmise ettevõtluse organiseerimine
TTP2020 Venemaa majandusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)