Edit this pageVAEM14

VAEM14/14 - Merendus 〔Õppekava ÕIS-is〕

VME0110 Ärilogistika
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
VME0060 Erialane praktika
TER8610 Finantsjuhtimine
TMJ8620 Investeeringute analüüs
VME0220 Kaasaegsed laevaremondi tehnoloogiad
VME0070 Kaubandusliku meresõidu õigus
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
VME0120 Keskkonnareostuse vältimine ja reostustõrje
TMK1120 Kvaliteedi ja tootlikkuse juhtimine
VME0200 Laeva automaatjuhtimissüsteemid
VME0130 Laevade ehitus
VME0080 Laevade prahtimine ja agenteerimine
VME0210 Laeva elektroonika
VME0150 Laeva hüdrodünaamika ja sõiduomadused
VME0160 Laeva juhtimise optimeerimine
VME0090 Laevanduse töökorraldus ja ökonoomika
VME0180 Laevandusfirma juhtimine
VME0170 Laeva remondi organiseerimine ja planeerimine
VME0050 Magistriseminar
NSO8042 Merekeskkonna kaitse
VME0020 Merendusklaster Eestis ja Euroopa riikides
VME0140 Meresõiduohutuse juhtimissüsteemid
VME0190 Ohutuse ja turvalisuse juhtimine laevanduses
TMK8310 Projektijuhtimine
VME0030 Rahvusvaheline avalik mereõigus
VME0040 Riskide haldamine merenduses
VME0100 Sadamate ekspluatatsioon
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
MSJ0120 Soojuspumbad
VME0010 Teadustöö metoodika
HLX8040 TeadusvõõrkeelTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)