Edit this pageVDFR14

VDFR14/14EMERA - Kalapüügi ja -käitlemise tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

VAY0020 Analüütiline geomeetria
VAA0080 Arvutigraafika
VMF0050 Avamerepüügi praktika
VAY0542 Eesti keel II (võõrkeelena)
VAY0541 Eesti keel I (võõrkeelena)
VAY0210 Eetika ja etikett
VAA0200 Ehitusjoonestamine
VAA0270 Elektrotehnika ja elektroonika
VMF0441 Erialane inglise keel I
VMF0442 Erialane inglise keel II
VMF0443 Erialane inglise keel III
VMF0030 Erialane kulinaaria - praktikum
VMF0070 Erialane praktika
VAY0560 Erialane vene keel
VAY0130 Füüsika
VAY0360 Halduskorraldus
VMF0010 Harrastuslik kalapüük
VMV0100 Hüdromehaanika
VMV0030 Hüdrometeoroloogia alused
VMF0020 Ihtüoloogia
VMF0040 Ihtüopatoloogia ja veeorganismide toksikoloogia
VAY0141 Informaatika I/1
VAY0142 Informaatika I/2
VAY0570 Informaatika II
VAA0190 Insenerigraafika alused
VAY0240 Juhtimispsühholoogia
VMF0490 Kala esmakäitlemine
VMF0430 Kala ja kalatoitude biokeemia
VMF0130 Kalakäitlemise õigusregulatsioon
VMF0140 Kalakäitlemise õppepraktika
VMF0120 Kalakäitlemise tehnoloogilised protsessid ja seadmed
VMF0090 Kalakaitse korraldamine
VMF0451 Kalakasvatus ja kalavarude rikastamine I
VMF0452 Kalakasvatus ja kalavarude rikastamine II
VMF0110 Kalakaubandus
VMF0150 Kalanduse ja merenduse geograafia
VMF0480 Kalanduslogistika alused
VMF0160 Kalanduspoliitika ja kalandusõigus
VMF0170 Kalapüügi bioloogilised alused
VMF0180 Kalapüügi korraldamine ja regulatsioon
VMF0190 Kalapüügilaevad ja -mehhanismid
VMF0200 Kalapüügitehnika
VMF0210 Kalapüünised, ehitus ja remont (sh. Praktikum)
VMF0220 Kalapüüniste ehitus
VMF0230 Kalapüüniste projekteerimine
VMF0470 Kalasadamate ekspluatatsioon
VMF0240 Kalatoodete tehnoloogia baaskursus
VMF0080 Kalatoodete tehnoloogia lühikursus
VMF0250 Kalaturism ja puhkemajandus
VMF0260 Kalavarude kujunemine ja haldamine
VAY0440 Keemia
VAY0481 Kehaline kasvatus I
VAY0490 Kehaline kasvatus II
VMF0270 Keskkonnakorraldus ja -kaitse
VMF0280 Keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
VMF0290 Kohuseteadliku kalapüügi korraldamine
VMF0300 Kvaliteedikontroll ettevõttes - praktikum
VLL0410 Laevade ehitus
VLL0390 Laeva hoolduse praktika
VAY0010 Lineaaralgebra
VAY0270 Majandusarvestuse alused
VAY0050 Matemaatiline analüüs I
VAY0060 Matemaatiline analüüs II
VAY0080 Matemaatiline analüüs (MMF)
VMF0420 Meeskonnatöö
VMV0170 Merefüüsika
VLL0880 Merepraktika
VMF0310 Mikrobioloogia
VAY0640 Mikro- ja makroökonoomika
VAY0340 Õiguse alused ja kodanikuühiskond
VMF0320 Okeanograafia
VAY0510 Õpingukorraldus
VAY0220 Projektijuhtimine
VMS0280 Rahvusvaheline mereõigus
VMF0330 Rakendushüdrobioloogia
VAA0060 Rakendusmehaanika
VMF0340 Rannapüügipraktika
VMF0461 Rannikuvööndi integreeritud areng I
VMF0462 Rannikuvööndi integreeritud areng II
VMF0350 Sissejuhatav praktika
VMF0360 Sissejuhatus erialasse
VLK0250 Soojus- ja külmatehnika
VAY0200 Suhtekorraldus
VAY0260 Teadustöö alused
VMF0370 Tehnoloogiline praktika kalakäitlemise ettevõttes
VAY0120 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
VMF0380 Toiduhügieen
VMV0330 Töökeskkonna ohutus
VMF0390 Tootearendus
VAY0280 Tootmise ökonoomika. Ettevõtlus
VAY0310 Turunduse alused
VMV0260 Üldine hüdroloogia
VMF0400 Veekogude ökoloogia
VAY0552 Vene keel II (võõrkeelena)
VAY0551 Vene keel I (võõrkeelena)

VDFR14/14 - Kalapüügi ja -käitlemise tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

VAY0020 Analüütiline geomeetria
VAA0080 Arvutigraafika
VMF0050 Avamerepüügi praktika
VAY0542 Eesti keel II (võõrkeelena)
VAY0541 Eesti keel I (võõrkeelena)
VAY0210 Eetika ja etikett
VAA0200 Ehitusjoonestamine
VAA0270 Elektrotehnika ja elektroonika
VMF0441 Erialane inglise keel I
VMF0442 Erialane inglise keel II
VMF0443 Erialane inglise keel III
VMF0030 Erialane kulinaaria - praktikum
VMF0070 Erialane praktika
VAY0560 Erialane vene keel
VAY0170 Ettevõtlusõpe
VAY0130 Füüsika
VAY0360 Halduskorraldus
VMF0010 Harrastuslik kalapüük
VMV0110 Hüdromehaanika
VMV0030 Hüdrometeoroloogia alused
VMF0020 Ihtüoloogia
VMF0040 Ihtüopatoloogia ja veeorganismide toksikoloogia
VAY0141 Informaatika I/1
VAY0142 Informaatika I/2
VAY0570 Informaatika II
VAA0190 Insenerigraafika alused
VAY0240 Juhtimispsühholoogia
VMF0490 Kala esmakäitlemine
VMF0430 Kala ja kalatoitude biokeemia
VMF0130 Kalakäitlemise õigusregulatsioon
VMF0140 Kalakäitlemise õppepraktika
VMF0120 Kalakäitlemise tehnoloogilised protsessid ja seadmed
VMF0090 Kalakaitse korraldamine
VMF0451 Kalakasvatus ja kalavarude rikastamine I
VMF0452 Kalakasvatus ja kalavarude rikastamine II
VMF0110 Kalakaubandus
VMF0150 Kalanduse ja merenduse geograafia
VMF0480 Kalanduslogistika alused
VMF0160 Kalanduspoliitika ja kalandusõigus
VMF0170 Kalapüügi bioloogilised alused
VMF0180 Kalapüügi korraldamine ja regulatsioon
VMF0190 Kalapüügilaevad ja -mehhanismid
VMF0200 Kalapüügitehnika
VMF0210 Kalapüünised, ehitus ja remont (sh. Praktikum)
VMF0220 Kalapüüniste ehitus
VMF0230 Kalapüüniste projekteerimine
VMF0470 Kalasadamate ekspluatatsioon
VMF0240 Kalatoodete tehnoloogia baaskursus
VMF0080 Kalatoodete tehnoloogia lühikursus
VMF0250 Kalaturism ja puhkemajandus
VMF0260 Kalavarude kujunemine ja haldamine
VAY0440 Keemia
VAY0481 Kehaline kasvatus I
VAY0490 Kehaline kasvatus II
VMF0270 Keskkonnakorraldus ja -kaitse
VMF0280 Keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
VMF0290 Kohuseteadliku kalapüügi korraldamine
VMF0300 Kvaliteedikontroll ettevõttes - praktikum
VLL0410 Laevade ehitus
VLL0390 Laeva hoolduse praktika
VAY0010 Lineaaralgebra
VLL0580 Madruseõpe
VAY0270 Majandusarvestuse alused
VAY0050 Matemaatiline analüüs I
VAY0060 Matemaatiline analüüs II
VAY0080 Matemaatiline analüüs (MMF)
VMF0420 Meeskonnatöö
VMV0170 Merefüüsika
VMF0310 Mikrobioloogia
VAY0340 Õiguse alused ja kodanikuühiskond
VMF0320 Okeanograafia
VAY0510 Õpingukorraldus
VAY0220 Projektijuhtimine
VMS0280 Rahvusvaheline mereõigus
VMF0330 Rakendushüdrobioloogia
VAA0060 Rakendusmehaanika
VMF0340 Rannapüügipraktika
VMF0461 Rannikuvööndi integreeritud areng I
VMF0462 Rannikuvööndi integreeritud areng II
VMF0350 Sissejuhatav praktika
VMF0360 Sissejuhatus erialasse
VLK0250 Soojus- ja külmatehnika
VAY0200 Suhtekorraldus
VAY0260 Teadustöö alused
VMF0370 Tehnoloogiline praktika kalakäitlemise ettevõttes
VAY0120 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
VMF0380 Toiduhügieen
VMV0330 Töökeskkonna ohutus
VMF0390 Tootearendus
VAY0280 Tootmise ökonoomika. Ettevõtlus
VAY0310 Turunduse alused
VMV0260 Üldine hüdroloogia
VMF0400 Veekogude ökoloogia
VAY0552 Vene keel II (võõrkeelena)
VAY0551 Vene keel I (võõrkeelena)To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)