Edit this pageVDSR14

VDSR14/15 - Sadamamajandamine ja meretranspordi juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

VAA0080 Arvutigraafika
VMS0110 Baaslogistika
VAY0350 Demokraatia ja kodanikuühiskond
VAY0512 Eesti keel II (võõrkeelena)
VAY0511 Eesti keel I (võõrkeelena)
VAY0210 Eetika ja etikett
VAA0280 Elektrotehnika
VMS0271 Erialane inglise keel I
VMS0272 Erialane inglise keel II
VMS0273 Erialane inglise keel III
VMS0030 Erialane praktika
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
VAY0130 Füüsika
VAY0141 Informaatika I/1
VAY0142 Informaatika I/2
VAY0570 Informaatika II
VMS0120 Infotehnoloogia meretranspordil
VMS0430 Inimtegur merenduses
VAY0320 Investeeringute juhtimine
VAY0440 Keemia
VAY0481 Kehaline kasvatus I
VAY0500 Kehaline kasvatus II
VMS0130 Keskkonnajuhtimine sadamas
VMV0360 Keskkonnajuhtimissüsteem
VAA0010 Kujutav geomeetria
VMS0420 Kvaliteedi juhtimine meretranspordis
VLL0410 Laevade ehitus
VLM0150 Laevaremondiettevõtete ökonoomika, juhtimine ja planeerimine
VMS0040 Lastindus ja laondus
VAY0690 Lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria
VAY0110 Majandusmatemaatika erikursus
VAY0030 Matemaatiline analüüs I
VAY0090 Matemaatiline analüüs II (valikaine)
VMV0280 Merealade ruumiline planeerimine
VMS0200 Mere- ja transpordiõigus
VMS0060 Meremajanduse alused
VLL0240 Merendusalased konventsioonid
VMS0210 Merendusettevõtte tegevuse finantseerimine, algkursus
VLL0730 Meresaaste vältimine
VMS0390 Meresadamate ehitus
VAY0250 Meresõidu ajalugu ja traditsioonid
VLL0060 Meretranspordi geograafia
VMS0262 Meretranspordi kommertsekspluatatsioon, põhikursus
VMS0190 Meretranspordi ökonoomika
VMS0300 Meretranspordi turundus
VAA0320 Metallide tehnoloogia, materjalid
VAY0530 Mikro- ja makroökonoomika
VMS0220 Ohtlike lastide käitlemine sadamas
VAY0330 Õiguse alused
VAY0510 Õpingukorraldus
VAY0190 Organisatsioonikäitumine
VMS0450 Poliitika kujundamine merenduses
VAY0220 Projektijuhtimine
VAY0380 Raamatupidamise alused
VMS0020 Rahvusvaheline kaubandus ja sadamad
VAA0330 Rakendusmehaanika I
VAA0340 Rakendusmehaanika II
VMV0230 Rannikumere keskkonnakaitse
VMS0070 Sadamapraktika
VMS0230 Sadamate ja sadama-alade planeerimine
VMS0410 Sadamate juhtimine ja toimimine
VMS0240 Sadamate ohutus ja turvalisus
VAY0290 Statistika
VMS0470 Stividoritööde korraldamine ja tehnoloogia
VAY0200 Suhtekorraldus
VAY0260 Teadustöö alused
VAA0020 Tehniline joonestamine
VMV0370 Tehnoökoloogia
VMS0460 Terminali planeerimine ja simulatsioon
VMS0440 Tollindus
VMS0140 Tööohutus, tulekaitse
VMS0400 Tõste- ja transpordiseadmed
VMS0380 Transpordi- ja laologistika
VAY0310 Turunduse alused
VMS0090 Tutvumispraktika sadamates
VMS0100 Vahendusfirmapraktika
VAY0390 Veeturism ja puhkemajandus
VAY0522 Vene keel II (võõrkeelena)
VAY0521 Vene keel I (võõrkeelena)

VDSR14/14EMERA - Sadamamajandamine ja meretranspordi juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

VAY0020 Analüütiline geomeetria
VAA0080 Arvutigraafika
VMS0110 Baaslogistika
VAY0350 Demokraatia ja kodanikuühiskond
VAY0512 Eesti keel II (võõrkeelena)
VAY0511 Eesti keel I (võõrkeelena)
VAY0210 Eetika ja etikett
VAA0290 Elektroonika
VAA0280 Elektrotehnika
VMS0271 Erialane inglise keel I
VMS0272 Erialane inglise keel II
VMS0273 Erialane inglise keel III
VMS0030 Erialane praktika
VAY0130 Füüsika
VMV0100 Hüdromehaanika
VAY0141 Informaatika I/1
VAY0142 Informaatika I/2
VAY0570 Informaatika II
VMS0320 Infotehnoloogia meretranspordil
VAY0320 Investeeringute juhtimine
VAY0180 Juhtimispsühholoogia ja -teooria
VAY0440 Keemia
VAY0481 Kehaline kasvatus I
VAY0500 Kehaline kasvatus II
VMV0360 Keskkonnajuhtimissüsteem
VAA0010 Kujutav geomeetria
VLL0410 Laevade ehitus
VMS0340 Lastindus ja laondus
VAY0010 Lineaaralgebra
VAY0650 Majandusmatemaatika erikursus
VAA0300 Masinaelemendid
VAY0680 Matemaatiline analüüs I
VAY0090 Matemaatiline analüüs II (valikaine)
VMV0280 Merealade ruumiline planeerimine
VMS0200 Mere- ja transpordiõigus
VLL0730 Meresaaste vältimine
VMS0160 Meresadamate ehitus
VAY0250 Meresõidu ajalugu ja traditsioonid
VLL0060 Meretranspordi geograafia
VMS0330 Meretranspordi kommertsekspluatatsioon
VMS0261 Meretranspordi kommertsekspluatatsioon, algkursus
VMS0190 Meretranspordi ökonoomika
VMS0300 Meretranspordi turundus
VAA0140 Metallide tehnoloogia, materjalid
VAY0530 Mikro- ja makroökonoomika
VMS0350 Ohutus, ohuteave
VAY0330 Õiguse alused
VAY0670 Operatsioonianalüüs
VAY0510 Õpingukorraldus
VAY0220 Projektijuhtimine
VAY0380 Raamatupidamise alused
VMV0230 Rannikumere keskkonnakaitse
VMS0070 Sadamapraktika
VMS0360 Sadamate juhtimine ja toimimine
VAY0290 Statistika
VMS0370 Stividoritööde korraldamine ja tehnoloogia
VAY0200 Suhtekorraldus
VAY0260 Teadustöö alused
VAA0020 Tehniline joonestamine
VMV0370 Tehnoökoloogia
VAA0101 Teoreetiline mehaanika I
VAA0102 Teoreetiline mehaanika II
VMV0330 Töökeskkonna ohutus
VMS0140 Tööohutus, tulekaitse
VMS0250 Tõste- ja transpordiseadmed
VMS0310 Transpordi- ja laologistika
VAA0180 Tugevusõpetus
VAY0310 Turunduse alused
VMS0090 Tutvumispraktika sadamates
VAY0660 Üldjuhtimine
VMS0100 Vahendusfirmapraktika
VAY0390 Veeturism ja puhkemajandus
VAY0522 Vene keel II (võõrkeelena)
VAY0521 Vene keel I (võõrkeelena)

VDSR14/14 - Sadamamajandamine ja meretranspordi juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

VAY0020 Analüütiline geomeetria
VAA0080 Arvutigraafika
VMS0110 Baaslogistika
VAY0350 Demokraatia ja kodanikuühiskond
VAY0512 Eesti keel II (võõrkeelena)
VAY0511 Eesti keel I (võõrkeelena)
VAY0210 Eetika ja etikett
VAA0290 Elektroonika
VAA0280 Elektrotehnika
VMS0271 Erialane inglise keel I
VMS0272 Erialane inglise keel II
VMS0273 Erialane inglise keel III
VMS0030 Erialane praktika
VAY0420 Ettevõtluse alused
VAY0430 Ettevõtlus ja seadusandlus
VAY0130 Füüsika
VMV0100 Hüdromehaanika
VAY0141 Informaatika I/1
VAY0142 Informaatika I/2
VAY0570 Informaatika II
VMS0120 Infotehnoloogia meretranspordil
VAY0320 Investeeringute juhtimine
VAY0440 Keemia
VAY0481 Kehaline kasvatus I
VAY0500 Kehaline kasvatus II
VMS0130 Keskkonnajuhtimine sadamas
VMV0360 Keskkonnajuhtimissüsteem
VAA0010 Kujutav geomeetria
VLL0410 Laevade ehitus
VMS0040 Lastindus ja laondus
VAY0010 Lineaaralgebra
VAY0110 Majandusmatemaatika erikursus
VAY0030 Matemaatiline analüüs I
VAY0090 Matemaatiline analüüs II (valikaine)
VMV0280 Merealade ruumiline planeerimine
VMS0200 Mere- ja transpordiõigus
VMS0060 Meremajanduse alused
VMS0210 Merendusettevõtte tegevuse finantseerimine, algkursus
VMS0160 Meresadamate ehitus
VAY0250 Meresõidu ajalugu ja traditsioonid
VLL0060 Meretranspordi geograafia
VMS0261 Meretranspordi kommertsekspluatatsioon, algkursus
VMS0262 Meretranspordi kommertsekspluatatsioon, põhikursus
VMS0190 Meretranspordi ökonoomika
VMS0300 Meretranspordi turundus
VAA0140 Metallide tehnoloogia, materjalid
VAY0530 Mikro- ja makroökonoomika
VMS0220 Ohtlike lastide käitlemine sadamas
VAY0330 Õiguse alused
VAY0510 Õpingukorraldus
VAY0190 Organisatsioonikäitumine
VAY0220 Projektijuhtimine
VAY0380 Raamatupidamise alused
VMS0020 Rahvusvaheline kaubandus ja sadamad
VAA0071 Rakendusmehaanika I
VAA0072 Rakendusmehaanika II
VMV0230 Rannikumere keskkonnakaitse
VMS0070 Sadamapraktika
VMS0230 Sadamate ja sadama-alade planeerimine
VMS0170 Sadamate juhtimine ja toimimine
VMS0240 Sadamate ohutus ja turvalisus
VAY0290 Statistika
VMS0080 Stividoritööde korraldamine ja tehnoloogia
VAY0200 Suhtekorraldus
VAY0260 Teadustöö alused
VAA0020 Tehniline joonestamine
VMV0370 Tehnoökoloogia
VMV0330 Töökeskkonna ohutus
VMS0140 Tööohutus, tulekaitse
VMS0250 Tõste- ja transpordiseadmed
VMS0310 Transpordi- ja laologistika
VAY0310 Turunduse alused
VMS0090 Tutvumispraktika sadamates
VMS0100 Vahendusfirmapraktika
VAY0390 Veeturism ja puhkemajandus
VAY0522 Vene keel II (võõrkeelena)
VAY0521 Vene keel I (võõrkeelena)To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)