Edit this pageVDTR15

VDTR15/15 - Kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

VMF0660 Administratiivtöö või juhtimise praktika
VMF0060 Analüütiline keemia
VAA0220 Arvutigraafika ja tehniline joonestamine
VMS0110 Baaslogistika
YKL0061 Biokeemia I
VAY0542 Eesti keel II (võõrkeelena)
VAY0541 Eesti keel I (võõrkeelena)
VAY0210 Eetika ja etikett
VMF0441 Erialane inglise keel I
VMF0442 Erialane inglise keel II
VMF0030 Erialane kulinaaria - praktikum
VMF0670 Erialane praktika
VLL0280 Esmaabi ja hooldus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
TMM1060 E-turundus
HHF3080 Filosoofia
VAY0700 Füüsika
VMV0030 Hüdrometeoroloogia alused
VMF0500 Ihtüoloogia
VMF0040 Ihtüopatoloogia ja veeorganismide toksikoloogia
VAY0141 Informaatika I/1
VAY0142 Informaatika I/2
VAY0240 Juhtimispsühholoogia
VMF0570 Kala esmakäitlemine ja kalakaubandus
VMF0540 Kala ja kalatoitude biokeemia
VMF0650 Kalakäitlemise ja kvaliteedikontrolli praktika
VMF0560 Kalakäitlemise tehnoloogia
VMF0451 Kalakasvatus ja kalavarude rikastamine I
VMF0452 Kalakasvatus ja kalavarude rikastamine II
VMF0150 Kalanduse ja merenduse geograafia
VMF0160 Kalanduspoliitika ja kalandusõigus
VMF0610 Kalapüügi bioloogilised alused ja kalapüügitehnoloogia
VMF0620 Kalapüüniste ehitus, projekteerimine ja remont
VMF0580 Kalatehnoloogia praktika I
VMF0590 Kalatehnoloogia praktika II
VMF0600 Kalatehnoloogia praktika III
VMF0630 Kalatoodete tehnoloogia baaskursus
VMF0250 Kalaturism ja puhkemajandus
VMF0520 Kalavarude haldamine ja kalakaitse korraldamine
VAY0440 Keemia
VMF0270 Keskkonnakorraldus ja -kaitse
VMF0280 Keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnajuhtimissüsteem
VLL0220 Laevade ehitus
VAY0690 Lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria
VLL0980 Madruseõpe
VAY0270 Majandusarvestuse alused
VAY0050 Matemaatiline analüüs I
VAY0060 Matemaatiline analüüs II
VMF0420 Meeskonnatöö
VMV0170 Merefüüsika
VLL0670 Mereside praktikum (GMDSS raadioside operaatori piirangutega (ROC) kursus)
VLL0810 Meresõiduohutus
VMV0190 Meresõiduohutuse infosüsteemid
KTT0170 Mikrobioloogia
VLL0610 Navigatsioon
VAY0340 Õiguse alused ja kodanikuühiskond
VAY0510 Õpingukorraldus
VAY0190 Organisatsioonikäitumine
VAY0220 Projektijuhtimine
VMF0640 Püügipraktika
VMF0330 Rakendushüdrobioloogia
VMF0530 Rannikuvööndi integreeritud areng
VMF0360 Sissejuhatus erialasse
VLK0250 Soojus- ja külmatehnika
VAY0200 Suhtekorraldus
VAY0260 Teadustöö alused
VAY0120 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
VMF0550 Toiduhügieen
KTO0160 Toidu sensoorne analüüs
KTT0100 Toidu töötlemise alused
VMV0330 Töökeskkonna ohutus
VMF0390 Tootearendus
VMV0260 Üldine hüdroloogia
VAY0660 Üldjuhtimine
VLL0420 Väikelaeva hooldus ja ekspluatatsioon
VMF0410 Väikelaevajuhi praktika
VMF0510 Veekogude ökoloogia
VAY0552 Vene keel II (võõrkeelena)
VAY0551 Vene keel I (võõrkeelena)To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)