Edit this pageYAFD06

YAFD06/09 - Tehniline füüsika 〔Õppekava ÕIS-is〕

YFX9020 Ametipraktika
YMR9020 Arvutusmeetodid
DBR9060 Bioelektromagnetismi erikursus
DBX9010 Biomeditsiinitehnoloogia doktoriseminar
EMR9090 Biomehaanika seminar
YXX9100 Doktoriseminar
DBB9020 Erialased ettekanded
DBB9010 Erialase õpetamise metoodika
YMM9070 Fourier’ ja lainekeste teisendused
YMM9020 Funktsionaalanalüüsi eriseminar
YFX9010 Füüsika doktorantidele
YMF9050 Gerstenhaberi teooria eriseminar
YMM9050 Harmooniline analüüs
EMX9220 Hüdro- ja aeromehaanika seminar
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
YMR9070 Juhuslikud protsessid
YMA9201 Kaasaegsete matemaatika meetodite eriseminar I
YMA9202 Kaasaegsete matemaatika meetodite eriseminar II
YFT9220 Kvantfüüsika eriseminar
YFT9030 Kvantstatistika eriseminar
YFT9230 Kvantväljateooria elemente
EMX9230 Lainelevi ja akustika seminar
DBB9030 Laserdiagnostika meetodid meditsiinis
YMR9050 Lõplike elementide meetod
YMM9060 Matemaatika doktorantidele I
YMR9140 Matemaatika doktorantidele II
YMF9030 Matemaatilise füüsika võrrandid
DBX9050 Meditsiinifüüsika doktoriseminar
EMX9200 Mehaanika erikursus doktorantidele
YMR9150 Mittekorrektsed ülesanded
EMR9210 Mittelineaarse dünaamika seminar
EMX9240 Mittelineaarse lainelevi seminar
YFR9050 Moodsad eksperimenditehnikad tahke keha füüsikas
YMR9710 Operatsioonianalüüs
DBB9060 Optosensoorika
YFR9020 Päikesepatareide füüsika eriseminar
EMX9210 Pideva keskkonna mehaanika seminar
YFR9010 Pooljuhtide spektroskoopia eriseminar
TMK9310 Projektijuhtimine
YMR9730 Rakendusmatemaatika elemente
MHT0030 Rakendusstatistika
DBR9010 Signaalitöötlus biomeditsiinitehnikas
YFT9040 Tahke keha füüsika eriseminar
YMA9101 Täiendavaid peatükke rühmateooriast I
YMA9102 Täiendavaid peatükke rühmateooriast II
DBX9030 Teadusartiklite koostamine
HHF9030 Teadusfilosoofia
YMA9710 Tensorarvutus
YFX9030 Uurimisteemakeskne individuaalõpe
YMR9030 Variatsioonmeetodid

YAFD06/06 - Tehniline füüsika 〔Õppekava ÕIS-is〕

YFX9020 Ametipraktika
YMR9020 Arvutusmeetodid
EMR9090 Biomehaanika seminar
YXX9100 Doktoriseminar
YMM9070 Fourier’ ja lainekeste teisendused
YMM9020 Funktsionaalanalüüsi eriseminar
YFX9010 Füüsika doktorantidele
YMF9050 Gerstenhaberi teooria eriseminar
YMM9050 Harmooniline analüüs
EMX9220 Hüdro- ja aeromehaanika seminar
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
YMR9070 Juhuslikud protsessid
YMA9201 Kaasaegsete matemaatika meetodite eriseminar I
YMA9202 Kaasaegsete matemaatika meetodite eriseminar II
HHP9020 Kõrgkoolididaktika
YFT9220 Kvantfüüsika eriseminar
YFT9030 Kvantstatistika eriseminar
YFT9230 Kvantväljateooria elemente
EMX9230 Lainelevi ja akustika seminar
YMR9050 Lõplike elementide meetod
YMM9060 Matemaatika doktorantidele I
YMR9140 Matemaatika doktorantidele II
YMF9030 Matemaatilise füüsika võrrandid
EMX9200 Mehaanika erikursus doktorantidele
YMR9150 Mittekorrektsed ülesanded
EMR9210 Mittelineaarse dünaamika seminar
EMX9240 Mittelineaarse lainelevi seminar
YFR9050 Moodsad eksperimenditehnikad tahke keha füüsikas
YMR9710 Operatsioonianalüüs
YFR9020 Päikesepatareide füüsika eriseminar
EMX9210 Pideva keskkonna mehaanika seminar
YFR9010 Pooljuhtide spektroskoopia eriseminar
TMK9310 Projektijuhtimine
YMR9730 Rakendusmatemaatika elemente
YFT9040 Tahke keha füüsika eriseminar
YMA9101 Täiendavaid peatükke rühmateooriast I
YMA9102 Täiendavaid peatükke rühmateooriast II
HHF9030 Teadusfilosoofia
YMA9710 Tensorarvutus
YFX9030 Uurimisteemakeskne individuaalõpe
YMR9030 VariatsioonmeetodidTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)