Edit this pageYAFM02

YAFM02/14 - Tehniline füüsika 〔Õppekava ÕIS-is〕

YMR8021 Arvutusmeetodid II
EMR0180 Elastsusteooria seminar
TMJ0110 Ettevõtluse alused
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHF3080 Filosoofia
YMM0041 Funktsionaalanalüüsi elemendid
YFR0310 Füüsikaliste protsesside modelleerimine
EMH0180 Hüdrodünaamika seminar
YFT0080 Kvantmehaanika
YMA0071 Lineaaralgebra rakendusmeetodid
YMF0020 Matemaatilise füüsika võrrandid
EMD5010 Mehaanilised võnkumised
EMR0060 Mittelineaarne dünaamika
EMR0050 Modelleerimise alused
YMR0050 Operatsioonianalüüs
YFX0020 Praktika
YFR8010 Praktiline spektroskoopia
YMR8160 Stohhastiline modelleerimine
YFX8020 Tahke keha ja pooljuhtide füüsika
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EMD0012 Tehniline mehaanika II
YMA5200 Üldalgebra alused
YMX8120 Uurimistöö I
EMX0080 Uurimistöö II
YFX8010 Uurimistöö III

YAFM02/09 - Tehniline füüsika 〔Õppekava ÕIS-is〕

YMA8040 Diferentsiaalgeomeetria
EMR0180 Elastsusteooria seminar
YFR4712 Eripraktikum II
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHF3080 Filosoofia
YMM0041 Funktsionaalanalüüsi elemendid
YFR0340 Füüsikaline optika
YFR0310 Füüsikaliste protsesside modelleerimine
YFR0751 Füüsika - seminar I
YFR0752 Füüsika - seminar II
YMM8050 Harmooniline analüüs
EMH0140 Hüdrodünaamika erikursus
YGK8020 Kujutava geomeetria eriseminar
YFT0080 Kvantmehaanika
EMH0110 Lainetuse dünaamika
YMA0071 Lineaaralgebra rakendusmeetodid
YMF8051 Matemaatika eriseminar I
YMA8052 Matemaatika eriseminar II
YMF0020 Matemaatilise füüsika võrrandid
YMA0040 Matemaatilise teksti vormistamine TEX-is
EMD5010 Mehaanilised võnkumised
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
EMR0060 Mittelineaarne dünaamika
YMR0150 Mittelineaarsed diferentsiaalvõrrandid
EMR0050 Modelleerimise alused
YMR8290 Numbriline modelleerimine
YMR0050 Operatsioonianalüüs
YFR0760 Pooljuhtide füüsika
YFX0020 Praktika
EMX0071 Rakendusmehaanika seminar I
EMX0072 Rakendusmehaanika seminar II
YMR0090 Rakendusstatistika
IBX0020 Robootika
YMR8160 Stohhastiline modelleerimine
YFT0090 Tahke keha füüsika
YFR0620 Tänapäeva füüsikalise eksperimendi alused
HLX8040 Teadusvõõrkeel
EMD0012 Tehniline mehaanika II
YMA5201 Üldalgebra alused

YAFM02/02 - Tehniline füüsika 〔Õppekava ÕIS-is〕

EMR9090 Biomehaanika seminar
NSO0030 Dünaamiline okeanograafia
EMR0080 Elastsusteooria
YFR4712 Eripraktikum II
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
YMM0040 Funktsionaalanalüüsi elemendid
YFR0340 Füüsikaline optika
NGG0050 Füüsikalise geoloogia eriseminar
NGG8030 Füüsikalis-keemilised meetodid geoloogias
YFR0310 Füüsikaliste protsesside modelleerimine
YFR0741 Füüsika - seminar I
YFR0742 Füüsika - seminar II
NGG0040 Geoloogilised protsessid maakoores
YMM9050 Harmooniline analüüs
YMA9201 Kaasaegsete matemaatika meetodite eriseminar I
EKE0021 Keskkonnakorraldus
YGK8020 Kujutava geomeetria eriseminar
YMA0070 Lineaaralgebra rakendusmeetodid
NSO8040 Looduslike veekogude modelleerimine
YMM0053 Matemaatika seminar III
YMF0010 Matemaatilise füüsika võrrandid
KCM0011 Materjalide uurimismeetodid I
KCM0012 Materjalide uurimismeetodid II
EMD5010 Mehaanilised võnkumised
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
EMR8030 Mittelineaarne dünaamika
YMR0150 Mittelineaarsed diferentsiaalvõrrandid
EMR0050 Modelleerimise alused
NSO0050 Okeanograafia eriseminar
NSO8020 Okeanograafia ja limnoloogia
YMR0050 Operatsioonianalüüs
YFR5420 Pooljuhtide füüsika
EMR0071 Rakendusmehaanika seminar I
EMR0072 Rakendusmehaanika seminar II
YMR0090 Rakendusstatistika
YFT0090 Tahke keha füüsika
YFR0620 Tänapäeva füüsikalise eksperimendi alused
HLX8040 Teadusvõõrkeel
YMA5200 Üldalgebra alused
NGG8020 Üldine ja füüsikaline geoloogiaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)