Edit this pageYAGM02

YAGM02/09 - Geenitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

YTM0032 Arengubioloogia II
YTG0080 Bakterigeneetika
YTP0020 Bioinformaatika vahendid proteoomikas
YTM0070 Bioloogia ajalugu
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
YTP0081 Evolutsiooniline bioloogia
YTD0080 Geenitehnoloogia eetilised, õiguslikud ja ärilised aspektid
YTD0014 Geenitehnoloogia II
YTD0035 Immunoloogia II
HLI8750 Inglise teaduskeel
YKA3411 Instrumentaalanalüüs
YTX0050 Laboratoorne eripraktika
YTX0020 Laboriseminarides osalemine
YKL0070 Looduslike ühendite keemia
YTX0040 Magistripraktika
YTM5012 Molekulaarbioloogia II
DMK0070 Molekulaarmeditsiin
YTD0062 Molekulaarne viroloogia
YTM0043 Neurobioloogia II
YTP0051 Nukleiinhapete keemia
DMO0042 Onkobioloogia
YTM8022 Rakubioloogia II
YTG0091 Seente molekulaarbioloogia
YTG0100 Selgrootute molekulaarbioloogia
YTX0011 Seminarid või ettekanded geenitehnoloogiast I
YTX0012 Seminarid või ettekanded geenitehnoloogiast II
HHF5201 Sissejuhatus teadusfilosoofiasse
YTG0121 Taimede biotehnoloogia
YTG0110 Taimede molekulaarbioloogia
DMK0090 Üldpatoloogia
YTP0062 Valkude keemia ja struktuur

YAGM02/07 - Geenitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

YTM0032 Arengubioloogia II
YTG0080 Bakterigeneetika
YKB3330 Biofüüsika
YTP0020 Bioinformaatika vahendid proteoomikas
YTM0070 Bioloogia ajalugu
YKB5220 Biotehnoloogia I
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
YTP0081 Evolutsiooniline bioloogia
YKB1111 Fermentatsioon ja rakudisain
YTD0080 Geenitehnoloogia eetilised, õiguslikud ja ärilised aspektid
YTG0012 Geenitehnoloogia II
YTD0033 Immunoloogia II
HLI8750 Inglise teaduskeel
YKA3411 Instrumentaalanalüüs
YFT3191 Kaasaegne füüsika I
YTX0050 Laboratoorne eripraktika
YTX0020 Laboriseminarides osalemine
YKL0010 Looduslike ühendite keemia I
YTX0040 Magistripraktika
YTM5012 Molekulaarbioloogia II
DMK0070 Molekulaarmeditsiin
YKB1112 Molekulaarne biotehnoloogia
YTD0062 Molekulaarne viroloogia
YTM0042 Neurobioloogia II
YTP0051 Nukleiinhapete keemia
DMO0042 Onkobioloogia
YTM8022 Rakubioloogia II
YTG0090 Seente molekulaarbioloogia
YTG0100 Selgrootute molekulaarbioloogia
YTX0011 Seminarid või ettekanded geenitehnoloogiast I
YTX0012 Seminarid või ettekanded geenitehnoloogiast II
HHF5201 Sissejuhatus teadusfilosoofiasse
YTG0120 Taimede biotehnoloogia
YTG0110 Taimede molekulaarbioloogia
DMK0090 Üldpatoloogia
YTP0061 Valkude keemia ja struktuur

YAGM02/02 - Geenitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

ITI0050 Algoritmid ja andmestruktuurid
YTM0032 Arengubioloogia II
YTG0080 Bakterigeneetika
YKB3330 Biofüüsika
YTP0020 Bioinformaatika vahendid proteoomikas
YTM0070 Bioloogia ajalugu
YKB5220 Biotehnoloogia I
YKB1111 Fermentatsioon ja rakudisain
YTD0080 Geenitehnoloogia eetilised, õiguslikud ja ärilised aspektid
YTG5015 Geenitehnoloogia II
YTD0032 Immunoloogia II
HLI8750 Inglise teaduskeel
YKA3411 Instrumentaalanalüüs
YFT3191 Kaasaegne füüsika I
YTX0020 Laboriseminarides osalemine
YKL0010 Looduslike ühendite keemia I
YTX0040 Magistripraktika
YKL0050 Meditsiiniline keemia
YTM5012 Molekulaarbioloogia II
YTD0070 Molekulaarmeditsiin
YKB1112 Molekulaarne biotehnoloogia
YTP0080 Molekulaarne evolutsioon
YTD0062 Molekulaarne viroloogia
YTM0042 Neurobioloogia II
YTP0050 Nukleiinhapete keemia
DMO0042 Onkobioloogia
YTP0090 Populatsioonigeneetika
ITI0010 Programmeerimise põhikursus
YTM8022 Rakubioloogia II
YTG0090 Seente molekulaarbioloogia
YTG0100 Selgrootute molekulaarbioloogia
YTX0011 Seminarid või ettekanded geenitehnoloogiast I
YTX0012 Seminarid või ettekanded geenitehnoloogiast II
HHF5201 Sissejuhatus teadusfilosoofiasse
YTP8050 Struktuuribioloogia
ITV0020 Süsteemprogrammeerimine keeles C
YTG0110 Taimede molekulaarbioloogia
DMK0090 Üldpatoloogia
YTP0060 Valkude ja suhkrute keemiaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)