Edit this pageYAMD06

YAMD06/09 - Maa-teadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

NSO9020 Atmosfääri- ja kliimateaduste alused
NSO9091 Eriseminar okeanograafias ja meteoroloogias
NGG9065 Füüsikalise geoloogia erikursus
NGG9051 Füüsikalise geoloogia seminar
NGG9060 Geoloogilised protsessid ja füüsikalis-keemilised meetodid geoloogias
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
NGG9020 Maasüsteemi teaduste alused
NGG9015 Meregeoloogia ja sedimentoloogia alused
NSO9060 Okeanograafia erikursus
NSO9070 Okeanograafilise andmetöötluse erikursus
NSO9080 Okeanograafilise modelleerimise erikursus
NGG9012 Õpetamis- ja ametipraktika geoloogias
NSO9096 Õpetamis- ja ametipraktika okeanograafias ja meteoroloogias
TMK9310 Projektijuhtimine
NGG9010 Sissejuhatus füüsikalisse geoloogiasse
NGG9085 Spetsialiseerumine füüsikalises geoloogias, koondeksam
NSO9035 Spetsialiseerumine okeanograafias
HHF9030 Teadusfilosoofia
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
NGG9080 Üldine geoloogia, koondeksam
NSO9030 Üldine okeanograafia
NSO9010 Veeteaduste alused

YAMD06/06 - Maa-teadused 〔Õppekava ÕIS-is〕

NGG9070 Ametipraktika
NSO9095 Ametipraktika okeanograafias
NSO9020 Atmosfääri- ja kliimateaduste alused
NGG9011 Erialase teadustöö ja õpetamise metoodika
NSO9090 Eriseminar okeanograafias
NGG9065 Füüsikalise geoloogia erikursus
NGG9050 Füüsikalise geoloogia eriseminar
NGG9060 Geoloogilised protsessid ja füüsikalis-keemilised meetodid geoloogias
HHP9010 Juhtimispsühholoogia
HHP9020 Kõrgkoolididaktika
NGG9020 Maasüsteemi teaduste alused
NGG9015 Meregeoloogia ja sedimentoloogia alused
NSO9060 Okeanograafia erikursus
NSO9094 Okeanograafia teadustöö ja õpetamise metoodika
NSO9070 Okeanograafilise andmetöötluse erikursus
NSO9080 Okeanograafilise modelleerimise erikursus
TMK9310 Projektijuhtimine
NGG9010 Sissejuhatus füüsikalisse geoloogiasse
NGG9085 Spetsialiseerumine füüsikalises geoloogias, koondeksam
NSO9035 Spetsialiseerumine okeanograafias
HHF9030 Teadusfilosoofia
HUP9010 Teadus- ja hariduskorraldus
NGG9080 Üldine geoloogia, koondeksam
NSO9030 Üldine okeanograafia
NSO9010 Veeteaduste alusedTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)