Edit this pageYASM02

YASM02/14 - Rakenduskeemia ja biotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

YKX0012 Ametipraktika magistrantidele
YKI0050 Anorgaaniline keemia II
YKI0070 Arvutuskeemia
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
KYF0022 Füüsikaline keemia II
YKM0060 Füüsikaline orgaaniline keemia
YTP0070 Genoomika ja proteoomika
YKL0100 Interaktoomika
YKO0090 Keemiliste reaktsioonide mehhanismid
YKA0042 Kemomeetria
KAK0050 Keskkonnakeemia
YKB1120 Kultiveerimine ja rakudisain
YKA0030 Kvaliteedisüsteem laboris ja ettevõttes
YKI0060 Kvantkeemia
YKX0060 Laboripraktikum
YKA0040 Lahutusmeetodid keemias
YTM0020 Looma- ja taimefüsioloogia
YKA0043 Massispektromeetria
YKL0090 Meditsiiniline keemia
YTD0011 Molekulaardiagnostika
YKM0020 Molekulaardisain
YTP0051 Nukleiinhapete keemia
YKO5314 Orgaaniline süntees - ainetöö
YKO0100 Orgaanilise sünteesi meetodid
YKO0030 Stereokeemia I
YKB3333 Süsteemibioloogia
TMM1820 Teaduskommunikatsioon
HLX8040 Teadusvõõrkeel
YKO0080 Tuumade magnetresonantsspektroskoopia
YTP0062 Valkude keemia ja struktuur

YASM02/12 - Rakenduskeemia ja biotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

YKX0011 Ametipraktika magistrantidele
YKI0050 Anorgaaniline keemia II
YKL0080 Ensüümkatalüüs orgaanilises sünteesis
KYF0022 Füüsikaline keemia II
YKM0060 Füüsikaline orgaaniline keemia
YTP0070 Genoomika ja proteoomika
HHI0050 Innovatsioon
YKM0070 Keemiatarkvara
YKO0090 Keemiliste reaktsioonide mehhanismid
YKA0042 Kemomeetria
YKB1120 Kultiveerimine ja rakudisain
YKA0030 Kvaliteedisüsteem laboris ja ettevõttes
YKA0040 Lahutusmeetodid keemias
YTM0020 Looma- ja taimefüsioloogia
YKA0041 Massispektromeetria
YKL0090 Meditsiiniline keemia
YTD0011 Molekulaardiagnostika
YKM0020 Molekulaardisain
YKM0080 Molekulaartootmine
YTP0051 Nukleiinhapete keemia
YKO5313 Orgaaniline süntees - ainetöö
YKO0100 Orgaanilise sünteesi meetodid
KAT0041 Reaktsiooniprotsessid I
YKO0030 Stereokeemia I
HLX8040 Teadusvõõrkeel
YKI0080 Teoreetiline ja arvutuskeemia
YKO0080 Tuumade magnetresonantsspektroskoopia
YTP0062 Valkude keemia ja struktuur

YASM02/09 - Rakenduskeemia ja biotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

YKX0011 Ametipraktika magistrantidele
YKI0050 Anorgaaniline keemia II
YTG0140 Bioloogiline ohutus
TMT1130 Bioloogilised ohutegurid
YKL0080 Ensüümkatalüüs orgaanilises sünteesis
DMK1010 Epidemioloogia
KYF0022 Füüsikaline keemia II
YKM0060 Füüsikaline orgaaniline keemia
TMT1110 Füüsikalised ohutegurid ja tööhügieen
YTP0070 Genoomika ja proteoomika
DMK1020 Haiguseõpetus ja arstiabi
HHI0050 Innovatsioon
YKM0070 Keemiatarkvara
TMT1120 Keemilised ohutegurid ja tööhügieen
YKO0090 Keemiliste reaktsioonide mehhanismid
YKA0042 Kemomeetria
EKE0060 Keskkonnariski hindamine ja ökotoksikoloogia
YKB1120 Kultiveerimine ja rakudisain
YKA0030 Kvaliteedisüsteem laboris ja ettevõttes
YKA0040 Lahutusmeetodid keemias
YTM0020 Looma- ja taimefüsioloogia
YKA0041 Massispektromeetria
YKL0090 Meditsiiniline keemia
DMK1030 Meditsiiniteooria ja -eetika
YTD0011 Molekulaardiagnostika
YKM0020 Molekulaardisain
DMK0070 Molekulaarmeditsiin
YKM0080 Molekulaartootmine
YTP0051 Nukleiinhapete keemia
YKO5313 Orgaaniline süntees - ainetöö
YKO0100 Orgaanilise sünteesi meetodid
YTM8022 Rakubioloogia II
KAT0041 Reaktsiooniprotsessid I
TMT1150 Riskianalüüs ja riskide haldamine
YKO0030 Stereokeemia I
HLX8040 Teadusvõõrkeel
YKI0080 Teoreetiline ja arvutuskeemia
DMK1040 Terviseedendus
DMK1050 Töötervishoid
DMK1060 Töötervishoiu ja tööohutuse õiguslik regulatsioon Eestis
YKO0080 Tuumade magnetresonantsspektroskoopia
YTP0062 Valkude keemia ja struktuur

YASM02/02 - Rakenduskeemia ja biotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

YKI0050 Anorgaaniline keemia II
TMT1130 Bioloogilised ohutegurid
YKL0020 Ensüümkatalüüs orgaanilises sünteesis
DMK1010 Epidemioloogia
YKB1111 Fermentatsioon ja rakudisain
KYF0022 Füüsikaline keemia II
KYF0030 Füüsikaline keemia - praktikum
TMT1110 Füüsikalised ohutegurid ja tööhügieen
YTG5015 Geenitehnoloogia II
YTP0070 Genoomika ja proteoomika
DMK1020 Haiguseõpetus ja arstiabi
YKM0050 Keemiatarkvara
TMT1120 Keemilised ohutegurid ja tööhügieen
YKO0020 Keemiliste reaktsioonide mehhanismid
YKA5324 Kemomeetria
EKE0060 Keskkonnariski hindamine ja ökotoksikoloogia
KAK8210 Keskkonnatehnoloogia
DBR0050 Kiirguse bioloogiline mõju
KYF0050 Kineetika ja ülekandenähtused
YKA0030 Kvaliteedisüsteem laboris ja ettevõttes
YKX0010 Laboratoorne eripraktika I
YKX0020 Laboratoorne eripraktika II
YKX0030 Laboratoorne eripraktika III
YKX0040 Laboratoorne eripraktika IV
YKA0040 Lahutusmeetodid keemias
YKL0050 Meditsiiniline keemia
DMK1030 Meditsiiniteooria ja -eetika
YTM5012 Molekulaarbioloogia II
YKM0020 Molekulaardisain
YKM0030 Molekulaardisain - eriseminar
DMK0070 Molekulaarmeditsiin
YKM0010 Molekulaartootmine
YKM0040 Molekulaartootmine - eriseminar
YTP0051 Nukleiinhapete keemia
DMO0042 Onkobioloogia
YKO5313 Orgaaniline süntees - ainetöö
YKO0040 Orgaanilise sünteesi meetodid
YKL0030 Orgaaniliste ühendite struktuuranalüüs
YKO002P Praktika
ITI0010 Programmeerimise põhikursus
MHT0030 Rakendusstatistika
YTM8022 Rakubioloogia II
YKB0010 Rakumetabolism
TMT1150 Riskianalüüs ja riskide haldamine
TMT1260 Riskihaldamise ökonoomika
HHF5201 Sissejuhatus teadusfilosoofiasse
TMT1220 Sotsiaalkeskkonna riskid
HLX8040 Teadusvõõrkeel
YKI0080 Teoreetiline ja arvutuskeemia
DMK1040 Terviseedendus
KTO0070 Toiduohutus
TMT8260 Töökeskkond ja ergonoomika
YKB0020 Tööstusbiotehnoloogia
DMK1050 Töötervishoid
DMK1060 Töötervishoiu ja tööohutuse õiguslik regulatsioon Eestis
TMM0100 Turundus
YTP0061 Valkude keemia ja struktuurTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)