Edit this pageYVEM09

YVEM09/14 - Tervishoiutehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

DMK1031 Andmete kodeerimine meditsiinis
IDY0275 Äriinfosüsteemid
YTG0140 Bioloogiline ohutus
DMK1010 Epidemioloogia
DMK1021 E-tervise alused ja rahvusvaheline kogemus
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
TMT1110 Füüsikalised ohutegurid ja tööhügieen
EKK0051 Hoonete sisekliima
IDU0021 Infosüsteemi strateegiline analüüs
DMK1022 Inimese- ja haiguseõpetus, arstiabi ja praktikum
YKA3411 Instrumentaalanalüüs
TMT1120 Keemilised ohutegurid ja tööhügieen
HPP8440 Kommunikatsiooni juhtimine organisatsioonis
MHT0060 Kvaliteedijuhtimine
DMK1600 Magistriõppepraktika koostöös tööstuspartneritega
DMK1100 Meditsiiniline kuvamine ja andmehõive
DMK1041 Meditsiinis kasutatavad signaalid
DMK1030 Meditsiiniteooria ja -eetika
IDK1011 Programmeerimise algkursus
TMT1150 Riskianalüüs ja riskide haldamine
TMT1260 Riskihaldamise ökonoomika
HOE7010 Sissejuhatus tehnoloogiaõigusesse
TMT1220 Sotsiaalkeskkonna riskid
DMK1051 Teadustöö kavandamine ja magistriseminar I
DMK1052 Teadustöö kavandamine ja magistriseminar II
HHA1490 Tehnoloogia kriitika
DMK1040 Terviseedendus
DMK1053 Tervishoius kasutatavad infosüsteemid ja analüüs
TMT8260 Töökeskkond ja ergonoomika
DMK1050 Töötervishoid
DMK1012 Töö tervishoiuettevõttes
DMK1060 Töötervishoiu ja tööohutuse õiguslik regulatsioon Eestis

YVEM09/11 - Tervishoiutehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

DMK1800 Andmete kodeerimine meditsiinis
IDY0275 Äriinfosüsteemid
YTG0140 Bioloogiline ohutus
MTM0160 Biomaterjalid
DMK1010 Epidemioloogia
DMK1014 Erialased ettekanded ja seminarid
DMK1090 E-tervise alused
TMT1110 Füüsikalised ohutegurid ja tööhügieen
EKK0051 Hoonete sisekliima
IDU3390 Infosüsteemi projekti juhtimine
IDU0021 Infosüsteemi strateegiline analüüs
IDU0022 Infosüsteemi strateegiline analüüs - projekt
DMK1011 Inimese- ja haiguseõpetus, arstiabi
HPP8102 Inimfaktor inseneriteaduses
YKA3411 Instrumentaalanalüüs
TMT1120 Keemilised ohutegurid ja tööhügieen
MHT0060 Kvaliteedijuhtimine
DMK1600 Magistriõppepraktika koostöös tööstuspartneritega
DMK1013 Magistriseminar
DMK1100 Meditsiiniline kuvamine ja andmehõive
DMK1900 Meditsiinis kasutatavad signaalid
DMK1030 Meditsiiniteooria ja -eetika
IDK1011 Programmeerimise algkursus
TMT1150 Riskianalüüs ja riskide haldamine
TMT1260 Riskihaldamise ökonoomika
TMT1220 Sotsiaalkeskkonna riskid
DMK1700 Teadustöö kavandamine
HHL1250 Tehnoloogia ja ühiskond
DMK1040 Terviseedendus
TMT8260 Töökeskkond ja ergonoomika
DMK1050 Töötervishoid
DMK1012 Töö tervishoiuettevõttes
DMK1060 Töötervishoiu ja tööohutuse õiguslik regulatsioon Eestis

YVEM09/09 - Tervishoiutehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

DMK1080 Andmete kodeerimine meditsiinis
IDY0275 Äriinfosüsteemid
IAF0041 Arvutid
YSX0010 Bioinformaatika I
YSX0020 Bioinformaatika II
DMK1010 Epidemioloogia
DMK1500 Erialased ettekanded ja seminarid
DMK1090 E-tervise alused
DMK1020 Haiguseõpetus ja arstiabi
IDU3390 Infosüsteemi projekti juhtimine
IDU0021 Infosüsteemi strateegiline analüüs
IDU0022 Infosüsteemi strateegiline analüüs - projekt
HLI8750 Inglise teaduskeel
DMK1070 Inimese õpetus
TMK1130 Innovatsiooni juhtimine
MHT0060 Kvaliteedijuhtimine
DMK1600 Magistriõppepraktika koostöös tööstuspartneritega
DMK1400 Magistriseminar
DMK1100 Meditsiiniline kuvamine ja andmehõive
DMK1200 Meditsiinis kasutatavad signaalid
DMK1030 Meditsiiniteooria ja -eetika
IDY0201 Nõuete analüüs
IDK1011 Programmeerimise algkursus
IDK0075 Sissejuhatus sensorvõrkudesse
IDK0071 Tarkvaratehnika
DMK1040 Terviseedendus
DMK1300 Töö tervishoiuettevõttes
HPP0040 Väljendus- ja vaidlusõpetusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)