Page diff

-

IABB02/14 - Äriinfotehnoloogia [Kava:50268 〔Õppekava ÕIS-is〕]


+

IAPB02/14 - Informaatika [Kava:50263 〔Õppekava ÕIS-is〕]


HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
+ITI0050 Algoritmid ja andmestruktuurid
IDU0220 Andmebaasid I
IDU0230 Andmebaasid II
-IDK0015 Andmetöötlus
-IDU0111 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine
+ITX0040 Andmeturve
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
YMR5730 Arvutusmeetodid
+ISS0121 Automaatjuhtimissüsteemid
IAY0361 Automaattestimine
+IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAY0010 Diskreetne matemaatika
ITT0030 Diskreetne matemaatika II
-TMT0040 Ergonoomika
-IDU135P Erialapraktika
-IDN0020 Erialatutvustus
+IED0150 Elektroonika
+IDN0011 Erialatutvustus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
-HHF3080 Filosoofia
YFR0020 Füüsika
-IDK1331 Kasutajaliidese disain
-EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
-TAK8360 Kuluarvestus ja eelarvestamine
+ITV0130 Kasutajaliidesed
YMA3710 Lineaaralgebra
+ITI0021 Loogiline programmeerimine
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
-IDU3355 Modelleerimine
-IDK2015 Objekt-orienteeritud programmeerimine
+YMM3740 Matemaatiline analüüs II
+IDK0051 Objektorienteeritud programmeerimine keeles Java
HOE6053 Õigusõpetus infotehnoloogidele
-TEM8300 Operatsioonianalüüs
+YMR0050 Operatsioonianalüüs
+ITV0050 Operatsioonisüsteemid ja arvutivõrkude administreerimine
UTT0010 Õpingukorraldus
-TMO3171 Organisatsiooni juhtimine
-IDK1015 Programmeerimise põhikursus
+IDK1011 Programmeerimise algkursus
+ITV0101 Programmeerimise erikursus
+ITI0011 Programmeerimise põhikursus Javas
+IDK1031 Programmeerimise põhikursus keeles C
+ITI0140 Programmeerimise süvendatud algkursus
ITT0050 Rekursiooni- ja keerukusteooria
IRT3930 Side
-YMR8160 Stohhastiline modelleerimine
+IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
+ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
+ITV0200 Tarkvaraarenduse meeskonnaprojekt
IDK0071 Tarkvaratehnika
-YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
-TMK1250 Toote ja teenuse arendamine
-TMM0860 Turunduskommunikatsioon I
+YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus
+IDU0200 Veebipõhiste rakenduste arhitektuur, disain ja tehnoloogia
IDU0075 Veebiteenused
ITV0110 Võrgurakendused I
+ITV0120 Võrgurakendused II