Edit this pageAAAB02

AAAB02/09 - Elektrotehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YMR0160 Arvutusmeetodid elektrotehnikas
AAR0020 Automaatjuhtimise alused
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
AAV0080 Elektriajamite üldkursus
AAR3340 Elektriaparaadid
AMM3060 Elektrimasinad
AEK0070 Elektrimaterjalid
AAV3340 Elektrivarustus
AAR3320 Elektroonika ja jõupooljuhttehnika
AME3140 Elektrotehnika I
AME3150 Elektrotehnika II
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
AAV0020 Jõuelektroonika
AEK3011 Kõrgepingetehnika
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
MTM0070 Materjalitehnika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
AAR3450 Mõõtetehnika alused
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
AES0010 Rakenduslik süsteemiteooria
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus
AAR0110 Sissejuhatus digitaaltehnikasse
AAV0120 Sissejuhatus energiatehnikasse
AAR0030 Sissejuhatus robotitehnikasse
MSE0100 Soojustehnika
HHP3800 Suhtlemispsühholoogia
AAV0301 Tööpraktika 1
AAR0040 Tootmise automatiseerimine

AAAB02/04 - Elektrotehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
AAR0020 Automaatjuhtimise alused
AAV3333 Elektriajamid - projekt
AAV0030 Elektriajamite üldkursus
AAR3340 Elektriaparaadid
AMM3060 Elektrimasinad
AEK3041 Elektrimaterjalid
AME0030 Elektrimõõtmised
AAV3340 Elektrivarustus
AAR3320 Elektroonika ja jõupooljuhttehnika
AME3140 Elektrotehnika I
AME3150 Elektrotehnika II
AMM3090 Elektrotehnoloogia
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
AAV0020 Jõuelektroonika
AEK3011 Kõrgepingetehnika
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
MTM0070 Materjalitehnika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
AAR3310 Mikroprotsessortehnika
AAR0010 Mikroprotsessortehnika - praktikum
AAR3450 Mõõtetehnika alused
UTT0010 Õpingukorraldus
AAR399P Praktika
AAV3320 Raalarvutused elektrotehnikas
AES0010 Rakenduslik süsteemiteooria
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus
AAV3300 Sissejuhatus energiatehnikasse
AAR0030 Sissejuhatus robotitehnikasse
MSE0100 Soojustehnika
AAR0090 Tehnoloogia ja ajamid
AAR0040 Tootmise automatiseerimine

AAAB02/02 - Elektrotehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
AAR0020 Automaatjuhtimise alused
AAV3333 Elektriajamid - projekt
AAV0030 Elektriajamite üldkursus
AAR3340 Elektriaparaadid
AMM3060 Elektrimasinad
AEK3041 Elektrimaterjalid
AME0030 Elektrimõõtmised
AAV3340 Elektrivarustus
AAR3320 Elektroonika ja jõupooljuhttehnika
AME3140 Elektrotehnika I
AME3150 Elektrotehnika II
AMM3090 Elektrotehnoloogia
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
AAV0020 Jõuelektroonika
AEK3011 Kõrgepingetehnika
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
MTM0070 Materjalitehnika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
AAR3310 Mikroprotsessortehnika
AAR0010 Mikroprotsessortehnika - praktikum
AAR3450 Mõõtetehnika alused
UTT0010 Õpingukorraldus
AAR399P Praktika
AAV3320 Raalarvutused elektrotehnikas
AES0010 Rakenduslik süsteemiteooria
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus
AAV3300 Sissejuhatus energiatehnikasse
AAR0030 Sissejuhatus robotitehnikasse
MSE0100 Soojustehnika
AAR0050 Tehnoloogia ja ajamid
AAR0040 Tootmise automatiseerimineTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)