Edit this pageAAHM12

AAHM12/13 - Hajaenergeetika 〔Õppekava ÕIS-is〕

MER0100 Arendustöö ja innovatsioon
VL.0811 Biogaasi tootmine
MI.0408 Biomassi kasutamise ruumiline planeerimine
MSE0270 Biomassi termokeemiline muundamine
AES0250 Elektrienergia hajatootmine
AEK8141 Elektriseadmed ja -edastus
AES0150 Elektriturg
AAV0160 Elektrivarustuse tulevikuvisioonid
AAV0180 Energiasalvestid
AES3136 Energiasüsteemide ökonoomika
AES0200 Energiasüsteemi strateegiline arendamine
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
AES0360 Hajaenergeetika investeeringute hindamine - projekt
MSE0280 Hajaenergeetika planeerimine
MSE0260 Hajaobjekti projekt
AES0370 Hajatootmise ühendamine elektrivõrguga
MSE0290 Jätkusuutlikud energiatehnoloogiad
KYF0250 Jätkusuutliku energeetika põhialused
MSE0310 Mikro- ja väike koostootmine
PK.1533 Põllumajandusliku biomassi ressursid taastuvenergia tootmiseks
MSE0300 Praktika
MI.0041 Puitkütuste ressurss ja tootmistehnoloogiad
MI.0118 Ruumilise analüüsi alused
MSJ0120 Soojuspumbad
MSJ0310 Soojustehnika teoreetilised alused
AEK0060 TuuleenergeetikaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)