Edit this pageAAVB02

AAVB02/09 - Elektroenergeetika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
AEK3025 Alajaamad
AAR0020 Automaatjuhtimise alused
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
AES3035 Elektrijaamad
AMM3060 Elektrimasinad
AEK0070 Elektrimaterjalid
AES3045 Elektrivõrgud
AEK0090 Elektroenergeetika alused
AAR3320 Elektroonika ja jõupooljuhttehnika
AME3140 Elektrotehnika I
AME3150 Elektrotehnika II
AES3024 Energiasüsteemid
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
AEK3011 Kõrgepingetehnika
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
AES0260 Lühised
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
AES0010 Rakenduslik süsteemiteooria
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus
AAR0110 Sissejuhatus digitaaltehnikasse
MSE0100 Soojustehnika
HHP3800 Suhtlemispsühholoogia
AEK0991 Tööpraktika I

AAVB02/02 - Elektroenergeetika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
AEK3025 Alajaamad
AAR0020 Automaatjuhtimise alused
AES3035 Elektrijaamad
AMM3060 Elektrimasinad
AEK3041 Elektrimaterjalid
AES0020 Elektrisüsteemi siirdeprotsessid
AES3045 Elektrivõrgud
AEK3170 Elektroenergeetika alused
AAR3320 Elektroonika ja jõupooljuhttehnika
AME3140 Elektrotehnika I
AME3150 Elektrotehnika II
AEK0010 Energeetika arengu plaanimine
AES0160 Energiamajanduse korraldamine
AES3024 Energiasüsteemid
AES3136 Energiasüsteemide ökonoomika
AES3521 Energiasüsteemide optimaaljuhtimine
AES0110 Energiasüsteemid - projekt
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
AEK3011 Kõrgepingetehnika
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
AES0170 Lühised - ainetöö
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
AAR3310 Mikroprotsessortehnika
UTT0010 Õpingukorraldus
AES399P Praktika
AES3610 Programmeeritavad kontrollerid - praktikum
AES0010 Rakenduslik süsteemiteooria
TMT3360 Riski- ja ohutusõpetus
MSE0100 SoojustehnikaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)