Edit this pageEABM03-05

EABM03/05 - Keskkonnatehnika ja juhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

TMK8300 Ärieetika
TMK8290 Äritegevuse alused
EKE8200 Elutsükli analüüs
EKE8210 Keskkonnahindamine ja süsteemanalüüs
EKE8260 Keskkonnajuhtimissüsteemid
KAK0050 Keskkonnakeemia
EKE8240 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
EKE8250 Keskkonnapoliitika
KAK8210 Keskkonnatehnoloogia
EKV8320 Muda- ja prügikäitluse teooria ning seadmed
EKK0170 Õhusaaste vältimine ja juhtimine
EKE8230 Ökodisain
TMK8280 Rahvusvaheline ettevõtlus
KAK8220 Säästlik/puhtam tootmine
EKV8360 Säästlik veemajandus
TES8140 Statistiline analüüs
TMM8790 Tööstuslik turundusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)