Edit this pageEAKI02-05

EAKI02/05 - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTK0040 Akadeemiline võõrkeel
NTM0170 Arhitektuuri üldkursus
NTS0341 Arvutigraafika I
NTS0342 Arvutigraafika II
NTS0040 Automaatika alused
NTM0131 Avalikud alad
NTM0132 Avalikud alad - projekt
NTM0150 Dekoratiivtaimed
NTM0160 Dendroloogia
NTS0190 Diferentsiaalvõrrandid
NTM0250 Eesti asustuskeskkonna kujunemine
NTK0280 Eesti õigekeelsus
NTK0310 Ehituse maksumuse hindamine
NTK0080 Ehitusettevõtte ökonoomika
NTS0260 Ehitusfüüsika
NTS0151 Ehitusgraafika I
NTS0152 Ehitusgraafika II
NTS0390 Ehituskonstruktsioonid
NTS0320 Ehituskorraldus
NTS0430 Ehitusmasinad
NTS0240 Ehitusmaterjalid
NTS0281 Ehitusmehaanika I
NTS0282 Ehitusmehaanika II
NTS0410 Ehituspraktika
NTS0250 Elektrotehnika
NTK0230 Ennetavad meetmed keskkonnakaitses
NTM0060 Filosoofia
NTS0131 Füüsika I
NTS0132 Füüsika II
NTM0211 Geodeesia I
NTM0212 Geodeesia II
NTM0213 Geodeesia õppepraktika
NTM0300 Geotehnika alused
NTM0240 Haljasalade ökonoomika
NTS0220 Hoonete konstruktsioonid
NTS0031 Hoone veevärk ja kanalisatsioon I
NTS0032 Hoone veevärk ja kanalisatsioon II
NTM0271 Hüdraulika I
NTM0272 Hüdraulika II
NTM0330 Hüdrogeoloogia
NTS0350 Hüdro- ja aeromehaanika
NTM0010 Hüdroloogia ja vesiehitised
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0100 Insenerieetika
NTS0051 Jäätmekäitlus I
NTS0052 Jäätmekäitlus II
NTS0181 Jäätmekäitlustehnoloogia ja -tehnika
NTS0182 Jäätmekäitlustehnoloogia ja -tehnika - projekt
NTS0210 Jäätmete mobiiltransport
NTM0070 Juhtimispsühholoogia
NTS0301 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad
NTS0302 Kanalisatsioonivõrk ja pumplad - projekt
NTK0360 Keemia ja materjaliõpetus
NTS0090 Keevitus
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTK0070 Keskkonnameetmete ökonoomika
NTS0400 Keskkonnasäästlik energeetika
NTS0080 Korrosioonitõrje
NTS0140 Kujutav geomeetria
NTM0141 Kunstiõpetus
NTM0142 Kunstiõpetus - ainetöö
NTS0310 Küte ja ventilatsioon
NTS0160 Lineaaralgebra
NTS0270 Logistika alused
NTM0200 Maastikuhooldus
NTM0091 Maastikukujunduse alused
NTM0092 Maastikukujunduse alused - projekt
NTM0190 Maastikuökoloogia
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTS0420 Metallide tehnoloogia
NTK0050 Mikro- ja makroökonoomika
NTM0280 Muinsuskaitse alused
NTM0050 Mullateadus
NTK0100 Õhu kvaliteet ja atmosfääri kaitse
NTK0030 Õigusõpetus
NTK0110 Ökoloogia
NTK0010 Õpingukorraldus
NTM0350 Plaanimine ja teed
NTM0290 Projekteerimispraktika
NTM0121 Puhke- ja spordialade planeerimine
NTM0122 Puhke- ja spordialade planeerimine - projekt
NTS0290 Pumbad ja ventilaatorid
NTM0230 Regionaalplaneerimine
NTS0061 Reoveekäitlus
NTS0062 Reoveekäitlus - projekt
NTM0260 Restaureerimise üldkursus
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTM0080 Ruumiline planeerimine
NTS0360 Soojustehnika
NTM0220 Strateegiline planeerimine
NTK0090 Teadusvõõrkeel
NTK0190 Tehiskeskkonna korraldus
NTS0231 Tehniline mehaanika I
NTS0232 Tehniline mehaanika II
NTS0010 Tehnosüsteemide materjalid
NTS0330 Tehnosüsteemide tehnoloogia
NTS0370 Tehnovõrkude ekspluatatsioon
NTS0380 Tehnovõrkude renoveerimine
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTK0350 Tootmispraktika
NTS0110 Tõste- ja teisaldusmasinad
NTS0021 Ühisveevärk I
NTS0022 Ühisveevärk II
NTS0023 Ühisveevärk II - projekt
NTM0101 Üld- ja detailplaneerimine
NTM0102 Üld- ja detailplaneerimine - projekt
NTK0060 Veekogude veekvaliteet ja veesääst
NTM0111 Visuaalne kommunikatsioon I
NTM0112 Visuaalne kommunikatsioon II



To save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)