Edit this pageEAKI02-09Tartu

EAKI02/09Tartu - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTX0010 Akadeemiline võõrkeel
NTK0740 Arengumudelid
NTS0341 Arvutigraafika I
NTS0342 Arvutigraafika II
NTS0040 Automaatika alused
NTS0190 Diferentsiaalvõrrandid
NTU0030 Eesti keele väljendusõpetus
NTS1280 Ehituse maksumuse hindamine
NTS1060 Ehitusettevõtte ökonoomika
NTS0260 Ehitusfüüsika
NTS0153 Ehitusgraafika I
NTS0154 Ehitusgraafika II
NTS0390 Ehituskonstruktsioonid
NTS0430 Ehitusmasinad
NTS0240 Ehitusmaterjalid
NTS1221 Ehitusmehaanika I
NTS1222 Ehitusmehaanika II
NTS0250 Elektrotehnika
NTS1170 Erialapraktika
NTU0040 Filosoofia
NTS0131 Füüsika I
NTS0132 Füüsika II
NTM0211 Geodeesia I
NTM0212 Geodeesia II
NTM0213 Geodeesia õppepraktika
NTS1160 Geotehnika alused
NTS0220 Hoonete konstruktsioonid
NTM0271 Hüdraulika I
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0100 Insenerieetika
NTS0051 Jäätmekäitlus I
NTS0052 Jäätmekäitlus II
NTK0680 Juhtimine
NTK0360 Keemia ja materjaliõpetus
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTK0340 Keskkonnakeemia
NTK0560 Keskkonnamajanduse alused
NTM0620 Keskkonnamõju hindamine
NTS0400 Keskkonnasäästlik energeetika
NTK0790 Keskkonnatehnoloogiad
NTS1050 Komposiitmaterjalid
NTS0140 Kujutav geomeetria
NTS0310 Küte ja ventilatsioon
NTS0160 Lineaaralgebra
NTS0270 Logistika alused
NTS1100 Lõplike elementide meetod
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTS1130 Matemaatilised mudelid
NTS1021 Materjalide ringlus
NTS1022 Materjalide ringlus - projekt
NTS1290 Materjalitehnika
NTK0050 Mikro- ja makroökonoomika
NTS1210 Mobiiltransport
NTK0030 Õigusõpetus
NTK1010 Ökodisain
NTK0010 Õpingukorraldus
NTM0350 Plaanimine ja teed
KMP0030 Polümeermaterjalide füüsikalised ja mehaanilised omadused ning katsetamine
NTM0290 Projekteerimispraktika
NTS0290 Pumbad ja ventilaatorid
NTS1120 Raalprojekteerimine
NTK0700 Rahvuslik ja rahvusvaheline majandusareng
NTS0061 Reoveekäitlus
NTS0062 Reoveekäitlus - projekt
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTS0560 Säästev ja keskkonnasõbralik ehitamine
NTK0470 Saastumise ennetamine
NTK0480 Sissejuhatus tööstusökoloogiasse
NTS0360 Soojustehnika
NTK0690 Teadustöö metodoloogia
NTX0020 Teadusvõõrkeel
NTS0231 Tehniline mehaanika I
NTS0232 Tehniline mehaanika II
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTS1040 Töötlemistehnoloogia
NTS1180 Tootmispraktika
NTS1200 Tõste- ja teisaldusmasinad
NTS1201 Tõste- ja teisaldusmasinad - projekt
NTS0021 Ühisveevärk I
NTM0111 Visuaalne kommunikatsioon I
NTM0112 Visuaalne kommunikatsioon IITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)