Edit this pageEAKI02-10Tartu

EAKI02/10Tartu - Keskkonnatehnika 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTX0010 Akadeemiline võõrkeel
NTM1200 Arhitektuuri ja linnaplaneeringu ajalugu
NTM0800 Arhitektuurse kujundamise alused
NTS1340 Äriõigus
NTS0341 Arvutigraafika I
NTS0342 Arvutigraafika II
NTM1180 Asustuskeskkonna kujunemine
NTS0040 Automaatika alused
NTM0430 Botaanika
NTM1360 Dendroloogia
NTM1350 Dendropatoloogia ja dendroloogiline inventeerimine
NTM1440 Detailplaneeringu koostamine
NTS0190 Diferentsiaalvõrrandid
NTS1350 Eelarve ja maksusüsteem
NTU0030 Eesti keele väljendusõpetus
NTM1430 Eesti maastikuarhitektuuri ajalugu
NTS1280 Ehituse maksumuse hindamine
NTS1060 Ehitusettevõtte ökonoomika
NTS0260 Ehitusfüüsika
NTS0153 Ehitusgraafika I
NTS0154 Ehitusgraafika II
NTS0430 Ehitusmasinad
NTS0240 Ehitusmaterjalid
NTS1221 Ehitusmehaanika I
NTS1222 Ehitusmehaanika II
NTS0250 Elektrotehnika
NTS1170 Erialapraktika
NTS1330 Ettevõtluse alused
NTU0040 Filosoofia
NTS0131 Füüsika I
NTS0132 Füüsika II
NTM0211 Geodeesia I
NTM0212 Geodeesia II
NTM0213 Geodeesia õppepraktika
NTS1160 Geotehnika alused
NTM0390 Haljasalade kujundamine
NTS0220 Hoonete konstruktsioonid
NTM0271 Hüdraulika I
NTM1370 Ilutaimed
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0100 Insenerieetika
NTS0051 Jäätmekäitlus I
NTS0052 Jäätmekäitlus II
NTM0890 Joonistamine
NTK0680 Juhtimine
NTM0420 Kartograafia
NTK0360 Keemia ja materjaliõpetus
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTK0340 Keskkonnakeemia
NTK0830 Keskkonnakorraldus
NTM0620 Keskkonnamõju hindamine
NTS0400 Keskkonnasäästlik energeetika
NTK0790 Keskkonnatehnoloogiad
NTS1050 Komposiitmaterjalid
NTM0480 Kompositsioon, värvus- ja vormiõpetus
NTS0140 Kujutav geomeetria
NTS0310 Küte ja ventilatsioon
NTS0160 Lineaaralgebra
NTS0270 Logistika alused
NTM1070 Loodusgeograafia
NTM1400 Maastikuarhitektuuri ajalugu
NTM1280 Maastikuarhitektuurne kujundamine
NTM0700 Maastikukujundus
NTM0510 Maketiõpetus
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTS1021 Materjalide ringlus
NTS1022 Materjalide ringlus - projekt
NTS1290 Materjalitehnika
NTM0790 Metsanduse alused
NTK0050 Mikro- ja makroökonoomika
NTS1210 Mobiiltransport
NTM1330 Muinsuskaitse filosoofia ja ajalugu
NTM0450 Mullateadus
NTK0030 Õigusõpetus
NTK1010 Ökodisain
NTK0010 Õpingukorraldus
NTM0350 Plaanimine ja teed
KMP0030 Polümeermaterjalide füüsikalised ja mehaanilised omadused ning katsetamine
NTM0290 Projekteerimispraktika
NTS0290 Pumbad ja ventilaatorid
NTS1120 Raalprojekteerimine
NTS0061 Reoveekäitlus
NTS0062 Reoveekäitlus - projekt
NTM0370 Restaureerimise üldkursus
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTS0560 Säästev ja keskkonnasõbralik ehitamine
NTM0520 Sissejuhatus erialasse
NTK0480 Sissejuhatus tööstusökoloogiasse
NTS0360 Soojustehnika
NTK0690 Teadustöö metodoloogia
NTX0020 Teadusvõõrkeel
NTS0231 Tehniline mehaanika I
NTS0232 Tehniline mehaanika II
NTS0330 Tehnosüsteemide tehnoloogia
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTS1040 Töötlemistehnoloogia
NTS1370 Tootmise plaanimine
NTS1180 Tootmispraktika
NTS1200 Tõste- ja teisaldusmasinad
NTS1201 Tõste- ja teisaldusmasinad - projekt
NTS1360 Turundus
NTS0021 Ühisveevärk I
NTM1420 Üldine kunstiajalugu
NTM1110 Üldplaneeringu koostamine
NTM1020 Välisruumi käsitlus ja analüüs
NTM0111 Visuaalne kommunikatsioon ITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)