Edit this pageEALB02

EALB02/14 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
TMJ0150 Äri planeerimine
IDU0111 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine
TAF3141 Arvestuse alused
ETV4190 Bakalaureuseseminar
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
ETV4200 Erialapraktika
ETV0080 Eriala tutvumispraktika
IDN0300 Ettevõtetevaheline infovahetus
HHF0010 Filosoofia põhiprobleemid
YFR0020 Füüsika
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
TMO0010 Juhtimine
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
ETV4170 Kuluarvestus logistikas
ETV4150 Lennutransport
TTO3280 Lepinguõigus
ETV4180 Logistika erikursus
TSK0010 Loogika
TTR0010 Majandusajalugu
TTK0030 Majandusgeograafia
TEM0220 Majandusmatemaatika I
TTP0010 Majanduspoliitika
TTS0050 Majandussotsioloogia
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO0040 Organisatsioonikäitumine
ELT0010 Ostujuhtimise põhikursus
TMK0080 Projektijuhtimine
MEA5360 Rahvusvaheliste vedude lepingud ja normid
ETV4140 Raudteetransport
TMT0060 Riski- ja ohutusõpetus logistikas
ETV4100 Sissejuhatus erialasse (bakalaureuseõpe)
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
TES0020 Statistika
TMK0100 Töö- ja palgakorraldus
TMK1210 Tootmis- ja teeninduskorraldus
MEA5530 Transpordi infosüsteem
TMJ3710 Transpordiökonoomika
ELP0020 Transpordiplaneerimise alused
ETV4120 Transpordivõrk
ETV4130 Transport ja ekspedeerimine
TMM0100 Turundus
ETV4110 Väliskaubandus logistikas
TMJ0170 Varude juhtimine
MEA3360 Varud ja ladustamine
ETV4160 Vetelvedu

EALB02/12 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
TMJ0150 Äri planeerimine
TAF3141 Arvestuse alused
ETV4190 Bakalaureuseseminar
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
ETV4200 Erialapraktika
ETV0080 Eriala tutvumispraktika
IDN0300 Ettevõtetevaheline infovahetus
HHF0010 Filosoofia põhiprobleemid
YFR0020 Füüsika
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
TMO0010 Juhtimine
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
ETV4170 Kuluarvestus logistikas
ETV4150 Lennutransport
TTO3280 Lepinguõigus
ETV4180 Logistika erikursus
TSK0010 Loogika
TTR0010 Majandusajalugu
TTK0030 Majandusgeograafia
TEM0320 Majandusmatemaatika
TTP0010 Majanduspoliitika
TTS0050 Majandussotsioloogia
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO0040 Organisatsioonikäitumine
TMK0080 Projektijuhtimine
MEA5360 Rahvusvaheliste vedude lepingud ja normid
ETV4140 Raudteetransport
TMT0060 Riski- ja ohutusõpetus logistikas
ETV4100 Sissejuhatus erialasse (bakalaureuseõpe)
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
TES0020 Statistika
ISS0010 Süsteemiteooria
TMK0100 Töö- ja palgakorraldus
TMK1210 Tootmis- ja teeninduskorraldus
MEA5530 Transpordi infosüsteem
TMJ3710 Transpordiökonoomika
ETV4120 Transpordivõrk
ETV4130 Transport ja ekspedeerimine
TMM0100 Turundus
ETV4110 Väliskaubandus logistikas
TMJ0170 Varude juhtimine
MEA3360 Varud ja ladustamine
ETV4160 Vetelvedu

EALB02/09 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
TMJ0150 Äri planeerimine
TAF3141 Arvestuse alused
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
ETV3180 Erialapraktika
ETV0080 Eriala tutvumispraktika
TMO0030 Ettevõtte organisatsioon ja juhtimine
HHF0010 Filosoofia põhiprobleemid
TER3200 Finantsriskid logistikas
YFR0020 Füüsika
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
TMO0010 Juhtimine
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
TTO3280 Lepinguõigus
YMA3710 Lineaaralgebra
ETV0020 Logistika
ETV3131 Logistika infrastruktuur
ETV3132 Logistika infrastruktuur - ainetöö
TTR0010 Majandusajalugu
TTK0030 Majandusgeograafia
TEM0222 Majandusmatemaatika IIE
TTP0010 Majanduspoliitika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
TET3210 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
TMK0010 Operatsioonijuhtimine
UTT0010 Õpingukorraldus
TTO3371 Rahvusvaheline majandusõigus
MEA5350 Rahvusvaheliste vedude lepingud ja normid
TMT3820 Riski- ja ohutusõpetus
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
TES0020 Statistika
TMM3670 Tollinduse alused
TTO3240 Tööõigus
MEA5320 Transpordiettevõtte infosüsteem
TMJ3710 Transpordiökonoomika
ETV0170 Transpordiplaneerimise alused
ETV0120 Transport
TMM0100 Turundus
TMM0080 Turunduse juhtimine
TMM0860 Turunduskommunikatsioon I
MEA3360 Varud ja ladustamine
IDU0130 Võrgurakendused

EALB02/04 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
TMJ0150 Äri planeerimine
TAF3141 Arvestuse alused
ETV3180 Erialapraktika
ETV0080 Eriala tutvumispraktika
TMO0030 Ettevõtte organisatsioon ja juhtimine
HHF0010 Filosoofia põhiprobleemid
TER3200 Finantsriskid logistikas
YFR0020 Füüsika
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
TMO0010 Juhtimine
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE3710 Keskkonnakaitse
TTO3280 Lepinguõigus
YMA3710 Lineaaralgebra
ETV0020 Logistika
ETV3131 Logistika infrastruktuur
ETV3132 Logistika infrastruktuur - ainetöö
TTR0010 Majandusajalugu
TTR0020 Majandusgeograafia
TEM0222 Majandusmatemaatika IIE
TTP0010 Majanduspoliitika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
TET3210 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
TMK0010 Operatsioonijuhtimine
UTT0010 Õpingukorraldus
TTO3371 Rahvusvaheline majandusõigus
MEA5350 Rahvusvaheliste vedude lepingud ja normid
TMT3820 Riski- ja ohutusõpetus
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
TES0020 Statistika
TMM3670 Tollinduse alused
TTO3240 Tööõigus
MEA5320 Transpordiettevõtte infosüsteem
TMJ3710 Transpordiökonoomika
ETV0170 Transpordiplaneerimise alused
ETV0120 Transport
TMM0100 Turundus
TMM0080 Turunduse juhtimine
TMM0860 Turunduskommunikatsioon I
MEA3360 Varud ja ladustamine
IDU0130 Võrgurakendused

EALB02/02 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
TMJ0030 Ärilogistika
TTO0020 Äriõigus
TAF3141 Arvestuse alused
ETV3180 Erialapraktika
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
TMO0030 Ettevõtte organisatsioon ja juhtimine
HHF0010 Filosoofia põhiprobleemid
TER3200 Finantsriskid logistikas
YFR0020 Füüsika
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
TMO0010 Juhtimine
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE3710 Keskkonnakaitse
TTO3280 Lepinguõigus
ETV3720 Liikluskorraldus ja -ohutus
YMA3710 Lineaaralgebra
ETV3110 Logistika alused
ETV3131 Logistika infrastruktuur
ETV3132 Logistika infrastruktuur - ainetöö
UTT0030 Logistika koondkursus
TTR0020 Majandusgeograafia
TEM0221 Majandusmatemaatika II
TTP0010 Majanduspoliitika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
TMK0010 Operatsioonijuhtimine
UTT0010 Õpingukorraldus
HHA0050 Protokoll ja etikett
TTO3371 Rahvusvaheline majandusõigus
MEA5350 Rahvusvaheliste vedude lepingud ja normid
TMT3820 Riski- ja ohutusõpetus
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
TES0020 Statistika
TMO1040 Strateegiline juhtimine
TMM3670 Tollinduse alused
TTO3240 Tööõigus
MEA5320 Transpordiettevõtte infosüsteem
TMJ3710 Transpordiökonoomika
ETV0030 Transport
TMM0100 Turundus
TMM0080 Turunduse juhtimine
TMM0860 Turunduskommunikatsioon I
MEA3360 Varud ja ladustamine
IDK0040 Võrgurakendused ITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)