Edit this pageEALB02-12

EALB02/12 - Logistika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
TMJ0150 Äri planeerimine
TAF3141 Arvestuse alused
ETV4190 Bakalaureuseseminar
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
ETV4200 Erialapraktika
ETV0080 Eriala tutvumispraktika
IDN0300 Ettevõtetevaheline infovahetus
HHF0010 Filosoofia põhiprobleemid
YFR0020 Füüsika
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0091 Informaatika I (tehnika)
TMO0010 Juhtimine
YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
ETV4170 Kuluarvestus logistikas
ETV4150 Lennutransport
TTO3280 Lepinguõigus
ETV4180 Logistika erikursus
TSK0010 Loogika
TTR0010 Majandusajalugu
TTK0030 Majandusgeograafia
TEM0320 Majandusmatemaatika
TTP0010 Majanduspoliitika
TTS0050 Majandussotsioloogia
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO0040 Organisatsioonikäitumine
TMK0080 Projektijuhtimine
MEA5360 Rahvusvaheliste vedude lepingud ja normid
ETV4140 Raudteetransport
TMT0060 Riski- ja ohutusõpetus logistikas
ETV4100 Sissejuhatus erialasse (bakalaureuseõpe)
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
TES0020 Statistika
ISS0010 Süsteemiteooria
TMK0100 Töö- ja palgakorraldus
TMK1210 Tootmis- ja teeninduskorraldus
MEA5530 Transpordi infosüsteem
TMJ3710 Transpordiökonoomika
ETV4120 Transpordivõrk
ETV4130 Transport ja ekspedeerimine
TMM0100 Turundus
ETV4110 Väliskaubandus logistikas
TMJ0170 Varude juhtimine
MEA3360 Varud ja ladustamine
ETV4160 VetelveduTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)