Edit this pageEAUM12

EAUM12/12 - Linnaehitus ja hoonete projekteerimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

EEA7130 3D programmide õpe
EEA7140 Arhitekt, arhitektuur ja eetika
EEA7030 Arhitektuurne projekt III. Restaureerimine ja interjöörid
EEA7020 Arhitektuurne projekt II. Olulise linnaehitusliku tähtsusega objekt
EEA7010 Arhitektuurne projekt I. Ühiskondlik hoone - saalehitis
HHR0012 Avalik haldus
EEA7120 BIM
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
EEA7180 Ehitusakustika
EKK0250 Energiatõhusus ja selle majanduslik hindamine
EKK0320 Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel
EKK0330 Hoone tehnosüsteemid (arhitektidele)
EEK0090 Hoonete konstruktsioonid arhitektidele
EEA7160 Interjöör
EEA7080 Kaasaegse arhitektuuri ajalugu
EEA7070 Kaasaegse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise teooriad
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
EKE0120 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit
EPJ3815 Kinnisvara haldamine ja kohalik omavalitsus
EPM3850 Korrosioonikaitse ehituses
EEA7040 Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt I. Energiatõhus linnakvartal
EEA7060 Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt III
EEA7050 Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt II. Planeering linna keskuses
TTS1100 Linna- ja eluasemesotsioloogia
TTX1130 Linna- ja keskkonnapoliitika: juhtumiuuring
EEA7090 Linnaruumi dimensioonid
EEA7190 Loomiskunsti õpetus
EEA7200 Praktika
EEA7150 Restaureerimise projekti põhialused
HLX8040 Teadusvõõrkeel
ETV6010 Transpordiinfrastruktuuri planeerimise alused
EEA7170 Vertikaalplaneerimine
EEA7100 XXI sajandi linnaehituslikud arengusuunadTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)