Edit this pageHAHM03-05

HAHM03/05 - Haldusjuhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

HHX1030 Ainetöö
HHA5200 Avalikkussuhted
TTR1030 Avaliku sektori ökonoomika
HHA1100 Diplomaatia ja välisteenistuse ajalugu
HHL1120 Euroopa Liidu õigussüsteem
HHL1030 Euroopa Liidu poliitikad II
TER1260 Finantsjuhtimine avalikus halduses
HHR1060 Globaliseerumine
IDU5050 Haldusinfosüsteemid
HHA1070 Haldusjuhtimise erikursus
HHL1100 Haldusõigus
HHA1140 Haldusteooria ja -filosoofia
HUP5630 Haridusökonoomika
HUP1020 Haridussüsteemi juhtimine
TMO8230 Juhtimine
HHP8202 Juhtimispsühholoogia
HHA5750 Keskkonnakorraldus
HHR1021 Kohalik omavalitsus ja regionaalne juhtimine II
HHR1040 Kohalik omavalitsus ja struktuuripoliitika Euroopa Liidus
HHR1020 Kohaliku omavalitsuse magistriseminar
HHL1020 Kohaliku omavalitsuse õigus
HHA1230 Kriisiennetus
HHA1240 Kriisijuhtimine
HHA1280 Kriisikommunikatsioon
HHP2010 Kriisipsühholoogia
HHA1250 Kriisireguleerimise alused
HHR1140 Looduskeskkonna riskid
TET8150 Mikro- ja makroökonoomika
HHL1110 Normitehnika
HHP1050 Nüüdisaegne organisatsioonipsühholoogia ja -kultuur
HHP1040 Organisatsiooni ja personali arendamine
HHP1060 Organisatsiooni- ja tööpsühholoogia
HHP1030 Personalipsühholoogia
HHR1110 Planeeringud
HHX1020 Praktika
HHR1010 Projektijuhtimine avalikus sektoris
HHL1090 Rahvusvaheline julgeolek
HHA1270 Rahvusvaheline kriisireguleerimine
HHA1110 Rahvusvahelised organisatsioonid
HHA5770 Regionaalpoliitika
HHL9080 Riigi- ja haldusõigus
HHA1310 Riskianalüüs
TMT1260 Riskihaldamise ökonoomika
HHR1050 Säästliku arengu strateegia
TMT1220 Sotsiaalkeskkonna riskid
HHR1130 Sotsiaalpoliitika ja kohalik omavalitsus
HHP8201 Suhtlemispsühholoogia
HHX1040 Teadustöö meetodid
HLX8040 Teadusvõõrkeel
HHA1290 Tehiskeskkonna riskid
HHA5030 Ühistegevuse üldkursus
HHL1060 Välispoliitika teooriad
HHL1070 Välissuhtlemise alused
HHL1010 Valitsemiskorraldus ja -institutsioonid
HHR1120 Valla ja linna juhtimine
HHA8740 Valla- ja linnamajandusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)