Edit this pageHAIM08-08e

HAIM08/08e - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HOA7005 Avaliku õiguse eriseminar
HOL7007 EL institutsionaalne õigus edasijõudnutele
HOL6018 EL tarbijakaitseõigus
HOE7001 Eraõiguse eriseminar
HOL6015 Euroopa spordiõigus ja -poliitika
HOE6027 Finantsõigus
HOA7013 Halduskohtumenetlus
HOA6012 Keskkonnaõigus
HOA7009 Kriminaal- ja karistuspoliitika probleemid ja arengud
HOA7014 Kriminaalkohtumenetlus
HOA7006 Kriminaalõiguse eriseminar
HOR7008 Läbirääkimised ja kliendisuhted juriidilises kontekstis
HOE6028 Maksuõigus
HOR6026 Meedia ja õigus
HOR6028 Mereõigus
HOR6027 Õiguse eetika
HOA7012 Õiguskorra sotsioloogia
HOE6018 Pankrotiõigus
HOE6030 Perekonna- ja pärimisõigus
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOA7015 Psühholoogia õigusmenetluses
HOR7003 Rahvusvaheline humanitaar- ja pagulasõigus
HOR6025 Rahvusvaheline intellektuaalse omandi õigus
HOR7001 Rahvusvahelise avaliku õiguse eriküsimused
HOR7009 Soome õigussüsteem
HOA7010 Sotsiaal- ja kriminaalpreventsioon
HOA7011 Teoreetiline ja rakenduskriminoloogia
HOR6029 Tsiviil- ja kriminaalkohtu praktika
HOE6029 Tsiviilkohtumenetlus
HOA7016 VäärteomenetlusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)