Edit this pageHAJB08-08

HAJB08/08 - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HOE6026 Äriõigus
HOE6011 Asjaõigus
HOA6020 Eesti kaasaegne põhiseadus
HOL6012 EL siseturuõigus
HOL6018 EL tarbijakaitseõigus
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
HOL6015 Euroopa spordiõigus ja -poliitika
TSK0170 Filosoofia
HOE6027 Finantsõigus
HOX6095 Harjutuskohtu võistlused
TSK0020 Inglise keel I
TSK0021 Inglise keel II
TSK0022 Inglise keel III
TSK0023 Inglise keel IV
HOR6011 Inimõigused
HOE6019 Intellektuaalse omandi õigus
TIX3470 Juhtimise alused
HOA6013 Karistusõigus
HOA6012 Keskkonnaõigus
HOE6024 Konkurentsiõigus
HOA6019 Kriminoloogia
HOE6016 Lepinguvälised võlasuhted
HOE6028 Maksuõigus
HOR6026 Meedia ja õigus
HOR6028 Mereõigus
HOA6022 Norm ning normi kehtestamine: juriidiline ja sotsiaalne aspekt
HOX6020 Õigusalane kirjutamine
TTO0100 Õiguse alused
HOR6027 Õiguse eetika
HOA6023 Õiguspoliitika ja avalik õiguskord
HOE6018 Pankrotiõigus
HOE6030 Perekonna- ja pärimisõigus
HOA6021 Planeerimisõigus
HHL0130 Politoloogia alused
HOX6090 Praktika (12 nädalat)
HOX6091 Praktika (8 nädalat)
HOX6092 Praktika (9,5 nädalat)
HOX6093 Praktika I (12 nädalat)
HOX6094 Praktika II (12 nädalat)
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOA6017 Psühholoogia õigusmenetluses
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
HOX6011 Rahvusvaheline eraõigus
HOR6016 Rahvusvaheline humanitaarõigus
HOR6025 Rahvusvaheline intellektuaalse omandi õigus
HOA6016 Riigi- ja haldusõigus
HOX6080 Sissejuhatus menetlusõigusesse
HHL0190 Sotsioloogia alused
HOE6025 Tööõigus
HOA6018 Töötervishoiu ja tööohutuse õiguslik regulatsioon
HOR6029 Tsiviil- ja kriminaalkohtu praktika
HOE6029 Tsiviilkohtumenetlus
HOE6022 Tsiviilõiguse üldosa
TSK0120 Uurimistöö alused
HOR6014 Välisriigi õigussüsteem
HOE6023 Võlaõigus
HOR6024 Võrdlev perekonna- ja pärimisõigusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)