Edit this pageHAJB08-09

HAJB08/09 - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HOE6011 Asjaõigus
HOL6011 EL konkurentsiõigus ja -poliitika
HOL6012 EL siseturuõigus
HOL6014 EL väliskaubandusõigus
HOL6013 Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade õigus
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
HOL6015 Euroopa spordiõigus ja -poliitika
HHF3080 Filosoofia
HOA7003 Haldusõigus
HOA6015 Haldusõiguse eriosa
HOX6040 Harjutuskohtuvõistlus
IDK0022 Informaatika II (majandus ja humanitaar)
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HOR6011 Inimõigused
HHI0050 Innovatsioon
HOE6019 Intellektuaalse omandi õigus
HOA6013 Karistusõigus
HOA6012 Keskkonnaõigus
HHL0140 Keskkonnapoliitika
HOE6016 Lepinguvälised võlasuhted
HOA6014 Normitehnika
HOX6020 Õigusalane kirjutamine
HOX6050 Õigusalane praktika
HOX6060 Õiguse alused
HOX6030 Õiguse entsüklopeedia
HOL6016 Õiguskaitsevahendid ELis
UTT0010 Õpingukorraldus
HPP0020 Organisatsioonipsühholoogia alused
HOE6018 Pankrotiõigus
HOE6014 Pärimisõigus
HOE6015 Perekonnaõigus
HHL0130 Politoloogia alused
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
HOX6011 Rahvusvaheline eraõigus
HOR6016 Rahvusvaheline humanitaarõigus
HOR6022 Rahvusvaheline intellektuaalse omandi õigus
HOR6018 Rahvusvaheline ja võrdlev tööõigus
HOR6015 Rahvusvaheline lepinguõigus
HOR6023 Rahvusvaheline majandusõigus
HOA7002 Riigiõigus
HOE6012 Rooma õigus
HOL6017 Sideõigus
HOX6080 Sissejuhatus menetlusõigusesse
HHL0190 Sotsioloogia alused
HHL0220 Teadustöö alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HOE6020 Tööõigus
HOE6013 Tsiviilõiguse üldosa
HOE6010 Ühinguõigus
HOR6014 Välisriigi õigussüsteem
HOE6021 Võlaõiguse eriosa
HOE6017 Võlaõiguse üldosa
HOR6019 Võrdlev asjaõigus
HOR6012 Võrdlev konstitutsiooniõigus
HOR6020 Võrdlev kriminaalõigus
HOR6021 Võrdlev lepinguõigus
HOR6013 Võrdlev õigusteadus
HOR6024 Võrdlev perekonna- ja pärimisõigusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)