Edit this pageHAJB08-12

HAJB08/12 - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HOE6011 Asjaõigus
HOL6011 EL konkurentsiõigus ja -poliitika
HOL6012 EL siseturuõigus
HOL6014 EL väliskaubandusõigus
IDK0301 E-riigi infotehnoloogilised lahendused
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
HOL6027 Euroopa Liidu tolliliidu õigus ja poliitika
HOL6025 Euroopa Liidu välissuhted
HOL6015 Euroopa spordiõigus ja -poliitika
HOA7003 Haldusõigus
HOA6015 Haldusõiguse eriosa
HOX6040 Harjutuskohtuvõistlus
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HOR6011 Inimõigused
HHI0050 Innovatsioon
HOE6019 Intellektuaalse omandi õigus
HOA6013 Karistusõigus
HOA6026 Keskkonnaõigus
HOE6016 Lepinguvälised võlasuhted
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
HOA6014 Normitehnika
HOX6020 Õigusalane kirjutamine
HOX6050 Õigusalane praktika
HOX6060 Õiguse alused
HOL6028 Õigusel, turvalisusel ja vabadusel põhineva ala õigus ja poliitika
UTT0010 Õpingukorraldus
HHP3170 Organisatsioonipsühholoogia
HOE6018 Pankrotiõigus
HOE6014 Pärimisõigus
HOE6015 Perekonnaõigus
HHF1030 Poliitikafilosoofia
HHL0130 Politoloogia alused
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
HOX6011 Rahvusvaheline eraõigus
HOR6016 Rahvusvaheline humanitaarõigus
HOE6034 Rahvusvaheline lepinguõigus
HOE6035 Rahvusvaheline majandusõigus
HOA7002 Riigiõigus
HOE6012 Rooma õigus
HOL6017 Sideõigus
HOX6080 Sissejuhatus menetlusõigusesse
HHL0190 Sotsioloogia alused
TMT0050 Töökeskkond ja ergonoomika
HOE6020 Tööõigus
HOE6013 Tsiviilõiguse üldosa
HOE6010 Ühinguõigus
HOR6014 Välisriigi õigussüsteem
HOE6036 Võlaõiguse eriosa
HOE6017 Võlaõiguse üldosa
HOE6033 Võrdlev õigusteadus
HOR6024 Võrdlev perekonna- ja pärimisõigusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)