Edit this pageHAJB08-14

HAJB08/14 - Õigusteadus 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
HOE6011 Asjaõigus
HOL6011 EL konkurentsiõigus ja -poliitika
HOL6012 EL siseturuõigus
IDK0301 E-riigi infotehnoloogilised lahendused
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HOE6043 Euroopa lepinguõiguse alused
HOL6013 Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade õigus
HOL6010 Euroopa Liidu õigus
HHF1011 Filosoofia ja loogika
HOA6029 Haldusõigus
HOX6040 Harjutuskohtuvõistlus
IDK0021 Informaatika I (majandus ja humanitaar)
HOR6011 Inimõigused
HOE6050 Intellektuaalne omand ja konkurentsiõigus
HOE6019 Intellektuaalse omandi õigus
HOA6013 Karistusõigus
HOA6026 Keskkonnaõigus
HOE6044 Kindlustusõigus
HOE6042 Küberkaitse ja õigus
HOE6016 Lepinguvälised võlasuhted
HOA6031 Maksuõigus
HOA6014 Normitehnika
HOX6050 Õigusalane praktika
HOX6060 Õiguse alused
HOX6031 Õigusteooria
UTT0010 Õpingukorraldus
HHP3170 Organisatsioonipsühholoogia
HOE6018 Pankrotiõigus
HOE6014 Pärimisõigus
HOE6015 Perekonnaõigus
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus
HOR6017 Rahvusvaheline avalik õigus
HOX6011 Rahvusvaheline eraõigus
HOR6016 Rahvusvaheline humanitaarõigus
HOA6030 Rahvusvaheline maksuõigus
HOE6047 Rahvusvaheline müügiõigus
HOA7002 Riigiõigus
HHL0190 Sotsioloogia alused
HOE6049 Tarbijaõigus
HOX6021 Teadustöö alused ja akadeemiline kirjutamine
HOE6020 Tööõigus
HOE6051 Tööstusomand
HOE6045 Tsiviilõiguse üldosa
HOE6010 Ühinguõigus
HOX6022 Vaidluste kohtuväline lahendamine
HOR6014 Välisriigi õigussüsteem
HOE6048 Võlaõiguse eriosa
HOE6046 Võlaõiguse üldosa
HOE6041 Võrdlev perekonnaõigusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)