Edit this pageIABB02

IABB02/14 - Äriinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IDU0220 Andmebaasid I
IDU0230 Andmebaasid II
IDK0015 Andmetöötlus
IDU0111 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
YMR5730 Arvutusmeetodid
IAY0361 Automaattestimine
IAY0010 Diskreetne matemaatika
ITT0030 Diskreetne matemaatika II
TMT0040 Ergonoomika
IDU135P Erialapraktika
IDN0020 Erialatutvustus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
YFR0020 Füüsika
IDK1331 Kasutajaliidese disain
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
TAK8360 Kuluarvestus ja eelarvestamine
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
IDU3355 Modelleerimine
IDK2015 Objekt-orienteeritud programmeerimine
HOE6053 Õigusõpetus infotehnoloogidele
TEM8300 Operatsioonianalüüs
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO3171 Organisatsiooni juhtimine
IDK1015 Programmeerimise põhikursus
ITT0050 Rekursiooni- ja keerukusteooria
IRT3930 Side
YMR8160 Stohhastiline modelleerimine
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
IDK0071 Tarkvaratehnika
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
TMK1250 Toote ja teenuse arendamine
TMM0860 Turunduskommunikatsioon I
ISS0110 Väljendusoskus
IDU0075 Veebiteenused
ITV0110 Võrgurakendused I

IABB02/13 - Äriinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IDU0220 Andmebaasid I
IDU0230 Andmebaasid II
IDK0015 Andmetöötlus
IDU0111 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IAY0010 Diskreetne matemaatika
ITT0030 Diskreetne matemaatika II
TMT0040 Ergonoomika
IDU003P Erialapraktika
IDN0020 Erialatutvustus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
TER0610 Finantsjuhtimine
YFR0020 Füüsika
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
TAK8360 Kuluarvestus ja eelarvestamine
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
IDU3355 Modelleerimine
IDK2015 Objekt-orienteeritud programmeerimine
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO3170 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid
IDK1015 Programmeerimise põhikursus
IRT3930 Side
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
IDX5721 Tarkvara kvaliteet ja standardid
IDK0071 Tarkvaratehnika
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
TMK1250 Toote ja teenuse arendamine
TMM0860 Turunduskommunikatsioon I
ISS0110 Väljendusoskus
IDU0075 Veebiteenused
ITV0110 Võrgurakendused I

IABB02/09 - Äriinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IDU0220 Andmebaasid I
IDU0230 Andmebaasid II
IDU0111 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IAY0010 Diskreetne matemaatika
ITT0030 Diskreetne matemaatika II
TMT0040 Ergonoomika
IDU004P Erialapraktika
HHF3080 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
YFR0020 Füüsika
TMM0230 Interaktiivne turundus
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
IDK0051 Objektorienteeritud programmeerimine keeles Java
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
TMO3170 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid
IDK1011 Programmeerimise algkursus
ITI0011 Programmeerimise põhikursus Javas
IDK1031 Programmeerimise põhikursus keeles C
IRT3930 Side
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
IDK0071 Tarkvaratehnika
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus
IDU0200 Veebipõhiste rakenduste arhitektuur, disain ja tehnoloogia
IDU0075 Veebiteenused
IDU0080 Veebiteenused ja Interneti-lahenduste arhitektuur
ITV0110 Võrgurakendused I

IABB02/02 - Äriinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IDU0120 Andmebaaside programmeerimine
IDU3381 Andmebaaside projekteerimine
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IAY0010 Diskreetne matemaatika
TMT0040 Ergonoomika
IDU001P Erialapraktika
HHF3070 Filosoofia
TAF0070 Finantsarvestuse alused
YFR0020 Füüsika
IAG0081 Informaatika I
IDK0031 Informaatika II
IDK0032 Informaatika II - projekt
TMM0230 Interaktiivne turundus
EKE3710 Keskkonnakaitse
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
IDU0050 Objektorienteeritud disain
IDK0020 Objektorienteeritud programmeerimine Javas
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
IDU0110 Organisatsiooni digitaalstrateegia ja äriprotsesside modelleerimine
TMO3170 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid
ITI0010 Programmeerimise põhikursus
IDU0140 Rakendusarhitektuurid I
IRT3930 Side
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus
IDU0080 Veebiteenused ja Interneti-lahenduste arhitektuur
IDK0040 Võrgurakendused ITo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)