Edit this pageIABM02-09

IABM02/09 - Äriinfotehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

IDK5151 Agentorienteeritud modelleerimine ja multiagentsüsteemid
IDU0010 Andmeaidad, ERP- ja CRM-süsteemid
IDN5420 Andmeanalüüs
IDN0100 Andmekaevandamine
TMM1770 Ärisuhtlus ja äriläbirääkimised
ISS0090 Arukad hooned
IDU003P Erialapraktika
IDU0180 Eriseminar magistrantidele
TMM1060 E-turundus
IDU3390 Infosüsteemi projekti juhtimine
IDU0021 Infosüsteemi strateegiline analüüs
IDU0022 Infosüsteemi strateegiline analüüs - projekt
IDU0040 Infosüsteemi strateegiline juhtimine ja arendamine
TMO1130 Inimressursi juhtimine
IDX5711 Intelligentsed süsteemid
IDX5712 Intelligentsed süsteemid - projekt
IDU0031 Kirjutamise ja esinemise alused
IRT0080 Kommunikatsiooniteenuste arendus
TTO3280 Lepinguõigus
IDX5040 Multimeedia
IDU0050 Objektorienteeritud disain
IDU0191 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel
IDU0192 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel - projekt
TER3660 Rahandusotsused
IDS0010 Sissejuhatus andmeturbesse
IDK6100 Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad
IDN5120 Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel
IDX5721 Tarkvara kvaliteet ja standardid
IDX5722 Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö
HLX8040 TeadusvõõrkeelTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)