Edit this pageIAEB02

IAEB02/09 - Elektroonika ja bioonika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IEM0210 Bioonika
IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAY0010 Diskreetne matemaatika
AME0011 Elektromagnetilise ühilduvuse alused
IED0160 Elektroonika
IED0210 Erialatutvustus
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
IEM0200 Informatsioon ja füüsika
IED0030 Jõuelektroonika
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
IRM0010 Laineväljad
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
KYP0080 Materjali füüsika ja keemia
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
ISS0050 Mõõtmine
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
IED0270 Praktika
IAG0581 Programmeerimine I
IAG0582 Programmeerimine II
IED0240 Sensoorika
IRT3930 Side
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IED0020 Skeemitehnika I
IED0170 Skeemitehnika II
IED3050 SPICE simulatsioonid
ISS0010 Süsteemiteooria
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus

IAEB02/02 - Elektroonika ja bioonika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IRT0030 Andmeside
IRM0030 Antennid ja RF elektroonika
IAF0041 Arvutid
ISP0041 Arvutivõrgud
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0160 Elektroonika
IED0040 Elektroonikatoodete tehnoloogiad
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IAG0081 Informaatika I
IAG0082 Informaatika II
IED0030 Jõuelektroonika
IEM0010 Juhtimine ja side elektronsüsteemides
EKE3710 Keskkonnakaitse
MHT0020 Kvaliteediohje ja töökindlus
YMA3710 Lineaaralgebra
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
IED0010 Mikroelektroonika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
ISS0050 Mõõtmine
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
IED0110 Praktika
IRT3930 Side
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IED0020 Skeemitehnika I
IED0170 Skeemitehnika II
ISS0010 Süsteemiteooria
IED0180 Tahkiselektroonika
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 VäljendusoskusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)