Edit this pageIALB13

IALB13/15 - Elektroonika ja telekommunikatsioon 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ITX0040 Andmeturve
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
YMR5730 Arvutusmeetodid
IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAY0010 Diskreetne matemaatika
ITT0030 Diskreetne matemaatika II
AME0011 Elektromagnetilise ühilduvuse alused
IED0160 Elektroonika
IEE0220 Elektroonikaseadiste koostenõuded
IXX0521 Erialatutvustus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
YFR0020 Füüsika
IEM0200 Informatsioon ja füüsika
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
IRT0130 Kodeerimismeetodid
IRM0110 Laineväljad ja antennid
YMA3710 Lineaaralgebra
YMA0071 Lineaaralgebra rakendusmeetodid
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
ISS0050 Mõõtmine
HOE6053 Õigusõpetus infotehnoloogidele
YMR0050 Operatsioonianalüüs
UTT0010 Õpingukorraldus
IED0270 Praktika
IAG0581 Programmeerimine I
IAG0582 Programmeerimine II
IED0290 Sensoorika
IRT3930 Side
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IRO0150 Signaalitöötlus I
IRZ0160 Signaalitöötlus II
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IED0300 Skeemitehnika I
IED0310 Skeemitehnika II
IED3050 SPICE simulatsioonid
ISS0010 Süsteemiteooria
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

IALB13/14 - Elektroonika ja telekommunikatsioon 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ITX0040 Andmeturve
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
YMR5730 Arvutusmeetodid
IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAY0010 Diskreetne matemaatika
ITT0030 Diskreetne matemaatika II
AME0011 Elektromagnetilise ühilduvuse alused
IED0160 Elektroonika
IXX0520 Erialatutvustus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
IEM0200 Informatsioon ja füüsika
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
IRT0130 Kodeerimismeetodid
IRM0110 Laineväljad ja antennid
YMA3710 Lineaaralgebra
YMA0071 Lineaaralgebra rakendusmeetodid
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
ISS0050 Mõõtmine
YMR0050 Operatsioonianalüüs
UTT0010 Õpingukorraldus
IED0270 Praktika
IAG0581 Programmeerimine I
IAG0582 Programmeerimine II
IED0290 Sensoorika
IRT3930 Side
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IRO0150 Signaalitöötlus I
IRZ0160 Signaalitöötlus II
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IED0300 Skeemitehnika I
IED0310 Skeemitehnika II
IED3050 SPICE simulatsioonid
ISS0010 Süsteemiteooria
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus

IALB13/13 - Elektroonika ja telekommunikatsioon 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ITX0040 Andmeturve
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAY0010 Diskreetne matemaatika
AME0011 Elektromagnetilise ühilduvuse alused
IED0160 Elektroonika
IXX0520 Erialatutvustus
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
IEM0200 Informatsioon ja füüsika
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
IRT0130 Kodeerimismeetodid
IRM0110 Laineväljad ja antennid
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
ISS0050 Mõõtmine
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
IED0270 Praktika
IAG0581 Programmeerimine I
IAG0582 Programmeerimine II
IED0290 Sensoorika
IRT3930 Side
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IRO0150 Signaalitöötlus I
IRZ0160 Signaalitöötlus II
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IED0300 Skeemitehnika I
IED0310 Skeemitehnika II
IED3050 SPICE simulatsioonid
ISS0010 Süsteemiteooria
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 VäljendusoskusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)