Edit this pageIAPB02

IAPB02/14 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ITI0050 Algoritmid ja andmestruktuurid
IDU0220 Andmebaasid I
IDU0230 Andmebaasid II
ITX0040 Andmeturve
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
YMR5730 Arvutusmeetodid
ISS0121 Automaatjuhtimissüsteemid
IAY0361 Automaattestimine
IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAY0010 Diskreetne matemaatika
ITT0030 Diskreetne matemaatika II
IED0150 Elektroonika
IDN0011 Erialatutvustus
TMJ0110 Ettevõtluse alused
YFR0020 Füüsika
ITV0130 Kasutajaliidesed
YMA3710 Lineaaralgebra
ITI0021 Loogiline programmeerimine
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
IDK0051 Objektorienteeritud programmeerimine keeles Java
HOE6053 Õigusõpetus infotehnoloogidele
YMR0050 Operatsioonianalüüs
ITV0050 Operatsioonisüsteemid ja arvutivõrkude administreerimine
UTT0010 Õpingukorraldus
IDK1011 Programmeerimise algkursus
ITV0101 Programmeerimise erikursus
ITI0011 Programmeerimise põhikursus Javas
IDK1031 Programmeerimise põhikursus keeles C
ITI0140 Programmeerimise süvendatud algkursus
ITT0050 Rekursiooni- ja keerukusteooria
IRT3930 Side
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
ITV0200 Tarkvaraarenduse meeskonnaprojekt
IDK0071 Tarkvaratehnika
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus
IDU0200 Veebipõhiste rakenduste arhitektuur, disain ja tehnoloogia
IDU0075 Veebiteenused
ITV0110 Võrgurakendused I
ITV0120 Võrgurakendused II

IAPB02/09 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ITI0050 Algoritmid ja andmestruktuurid
IDU0220 Andmebaasid I
IDU0230 Andmebaasid II
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IAY0010 Diskreetne matemaatika
ITT0030 Diskreetne matemaatika II
IED0150 Elektroonika
IDU004P Erialapraktika
IDN0011 Erialatutvustus
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
ITV0130 Kasutajaliidesed
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
YMA3710 Lineaaralgebra
ITI0021 Loogiline programmeerimine
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
ISS0050 Mõõtmine
IDK0051 Objektorienteeritud programmeerimine keeles Java
TTO3160 Õigusõpetus
ITV0050 Operatsioonisüsteemid ja arvutivõrkude administreerimine
UTT0010 Õpingukorraldus
IDK1011 Programmeerimise algkursus
ITI0011 Programmeerimise põhikursus Javas
IDK1031 Programmeerimise põhikursus keeles C
IRT3930 Side
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
IDK0071 Tarkvaratehnika
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus
IDU0200 Veebipõhiste rakenduste arhitektuur, disain ja tehnoloogia
IDU0075 Veebiteenused
ITV0110 Võrgurakendused I
ITV0120 Võrgurakendused II

IAPB02/02 - Informaatika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
ITI0050 Algoritmid ja andmestruktuurid
IDU0120 Andmebaaside programmeerimine
IDU3381 Andmebaaside projekteerimine
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0150 Elektroonika
IDU001P Erialapraktika
IDN0010 Erialatutvustus
HHF3070 Filosoofia
ITI0030 Funktsionaalne programmeerimine
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IAG0081 Informaatika I
IDK0031 Informaatika II
IDK0032 Informaatika II - projekt
ITV0030 Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil
EKE3710 Keskkonnakaitse
YMA3710 Lineaaralgebra
ITI0020 Loogiline programmeerimine
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
ISS0050 Mõõtmine
IDK0020 Objektorienteeritud programmeerimine Javas
TTO3160 Õigusõpetus
IAG0120 Operatsioonisüsteemid
ITV0051 Operatsioonisüsteemid ja arvutivõrkude administreerimine
UTT0010 Õpingukorraldus
ITI0010 Programmeerimise põhikursus
IDU0140 Rakendusarhitektuurid I
IRT3930 Side
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IDU5360 Süsteemianalüüs
ISS0010 Süsteemiteooria
ITV0020 Süsteemprogrammeerimine keeles C
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
YMA5200 Üldalgebra alused
ISS0110 Väljendusoskus
IDU0080 Veebiteenused ja Interneti-lahenduste arhitektuur
IDK0040 Võrgurakendused I
ITV0040 Võrgurakendused II - hajussüsteemide tehnoloogiaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)