Edit this pageIASB02

IASB02/15 - Arvutisüsteemid 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLI0020 Akadeemiline inglise keel
IAG0090 Algoritmid ja andmestruktuurid
ISS0090 Arukad hooned
IAY0520 Arvutiarhitektuurid
IAF0041 Arvutid
IXX1420 Arvutid ja süsteemid - projekt
IXX1430 Arvutisüsteemid - projekt
IAY0140 Arvutite aritmeetika ja loogika
ISP0040 Arvutivõrgud
YMR5730 Arvutusmeetodid
ISS0021 Automaatjuhtimissüsteemid
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0150 Elektroonika
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
YFR0020 Füüsika
YFT0320 Füüsikaliste protsesside modelleerimine
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
ISP1410 Küberfüüsikalised süsteemid
YMA3710 Lineaaralgebra
YMA0071 Lineaaralgebra rakendusmeetodid
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
ISS0050 Mõõtmine
HOE6053 Õigusõpetus infotehnoloogidele
UTT0010 Õpingukorraldus
IXX0700 Praktika
IAG0581 Programmeerimine I
IAG0582 Programmeerimine II
ISP0011 Reaalaja tarkvaratehnika
ITT0050 Rekursiooni- ja keerukusteooria
IAX0230 Sardsüsteemide alused
IRT3930 Side
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IXX0510 Sissejuhatus erialasse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IAX0250 Süsteemide diagnostika
ISS0010 Süsteemiteooria
IXX1410 Tarkvara - projekt
IAG0100 Tarkvaratehnika
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus

IASB02/14 - Arvutisüsteemid 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLI0020 Akadeemiline inglise keel
IAG0090 Algoritmid ja andmestruktuurid
ISS0090 Arukad hooned
IAY0520 Arvutiarhitektuurid
IAF0041 Arvutid
IXX1420 Arvutid ja süsteemid - projekt
IXX1430 Arvutisüsteemid - projekt
IAY0140 Arvutite aritmeetika ja loogika
ISP0040 Arvutivõrgud
YMR5730 Arvutusmeetodid
ISS0021 Automaatjuhtimissüsteemid
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0150 Elektroonika
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
ISP1410 Küberfüüsikalised süsteemid
YMA3710 Lineaaralgebra
YMA0071 Lineaaralgebra rakendusmeetodid
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
ISS0050 Mõõtmine
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
IXX0700 Praktika
IAG0581 Programmeerimine I
IAG0582 Programmeerimine II
ISP0011 Reaalaja tarkvaratehnika
ITT0050 Rekursiooni- ja keerukusteooria
IAX0230 Sardsüsteemide alused
IRT3930 Side
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IXX0510 Sissejuhatus erialasse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
IAX0250 Süsteemide diagnostika
ISS0010 Süsteemiteooria
IXX1410 Tarkvara - projekt
IAG0100 Tarkvaratehnika
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus

IASB02/09 - Arvutisüsteemid 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IAG0090 Algoritmid ja andmestruktuurid
IAY0520 Arvutiarhitektuurid
IAF0041 Arvutid
IAY0140 Arvutite aritmeetika ja loogika
ISP0040 Arvutivõrgud
ISS0021 Automaatjuhtimissüsteemid
IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAF0050 Digitaalsüsteemide diagnostika
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0150 Elektroonika
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
ISS0050 Mõõtmine
TTO3160 Õigusõpetus
ISC0030 Operatsioonisüsteemid
UTT0010 Õpingukorraldus
IAY0700 Praktika
IAG0581 Programmeerimine I
IAG0582 Programmeerimine II
ISS0079 Programmeeritavad kontrollerid
IAF0520 Programmeeritavad loogikaskeemid
ISP0011 Reaalaja tarkvaratehnika
IRT3930 Side
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IXX0510 Sissejuhatus erialasse
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
ISS0010 Süsteemiteooria
IAG0100 Tarkvaratehnika
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus

IASB02/02 - Arvutisüsteemid 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IAG0090 Algoritmid ja andmestruktuurid
IAF0041 Arvutid
IAF0042 Arvutid II
IAY0140 Arvutite aritmeetika ja loogika
ISP0041 Arvutivõrgud
ISS0021 Automaatjuhtimissüsteemid
IAY0150 Digitaalsüsteemid
IAF0050 Digitaalsüsteemide diagnostika
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0150 Elektroonika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IAG0081 Informaatika I
IAG0082 Informaatika II
EKE3710 Keskkonnakaitse
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
ISS0050 Mõõtmine
TTO3160 Õigusõpetus
ISC0030 Operatsioonisüsteemid
UTT0010 Õpingukorraldus
IAY0200 Praktika
ISP0011 Reaalaja tarkvaratehnika
IRT3930 Side
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IDS0010 Sissejuhatus andmeturbesse
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
ISS0010 Süsteemiteooria
IAG0100 Tarkvaratehnika
ITT0010 Teoreetiline informaatika
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 VäljendusoskusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)