Edit this pageIATB02

IATB02/09 - Telekommunikatsioon 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IRM0030 Antennid ja RF elektroonika
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IRZ0030 Digisignaalide töötlemine
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0150 Elektroonika
IRT010P Erialapraktika
IRT0200 Erialatutvustus
HHF3080 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
IRZ0020 Kodeerimine ja krüpteerimine
IRM0010 Laineväljad
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
IRM0050 Mikrolainetehnika - ainetöö
IRO0010 Modulatsioon
ISS0050 Mõõtmine
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
IRZ0010 Pidevsignaalide töötlemine
IAG0581 Programmeerimine I
IAG0582 Programmeerimine II
IRO0021 Raadiosageduslik skeemitehnika
IRM0040 Raadioseadmete disain
IRO0041 Raadiotehnika - ainetöö
IRT3930 Side
IRT0010 Sidemeetodid
IRT0020 Sidevõrgud
IRT0060 Sidevõrgud - ainetöö
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IRM0020 Signaalide transmissioon
IRZ0040 Signaalitöötlus - ainetöö
IDU3350 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
ISS0010 Süsteemiteooria
IRO0030 Telekommunikatsiooni mõõtesüsteemid
YMR0170 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus

IATB02/04 - Telekommunikatsioon 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IRM0030 Antennid ja RF elektroonika
IAF0041 Arvutid
ISP0041 Arvutivõrgud
IRZ0030 Digisignaalide töötlemine
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0160 Elektroonika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IAG0081 Informaatika I
IAG0082 Informaatika II
EKE3710 Keskkonnakaitse
IRZ0020 Kodeerimine ja krüpteerimine
IRM0010 Laineväljad
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
IRM0050 Mikrolainetehnika - ainetöö
IRO0010 Modulatsioon
ISS0050 Mõõtmine
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
IRZ0010 Pidevsignaalide töötlemine
IRO313P Praktika
IRO0020 Raadiosageduslik skeemitehnika
IRM0040 Raadioseadmete disain
IRO0040 Raadiotehnika - ainetöö
IRT3930 Side
IRT0010 Sidemeetodid
IRT0020 Sidevõrgud
IRT0060 Sidevõrgud - ainetöö
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IRM0020 Signaalide transmissioon
IRZ0040 Signaalitöötlus - ainetöö
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
ISS0010 Süsteemiteooria
IRO0030 Telekommunikatsiooni mõõtesüsteemid
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 Väljendusoskus

IATB02/02 - Telekommunikatsioon 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IRM0030 Antennid ja RF elektroonika
IAF0041 Arvutid
ISP0040 Arvutivõrgud
IRZ0030 Digisignaalide töötlemine
IAY0010 Diskreetne matemaatika
IED0160 Elektroonika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
IAG0081 Informaatika I
IAG0082 Informaatika II
EKE3710 Keskkonnakaitse
IRZ0020 Kodeerimine ja krüpteerimine
IRM0010 Laineväljad
YMA3710 Lineaaralgebra
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM3740 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
IRM0050 Mikrolainetehnika - ainetöö
IRO0010 Modulatsioon
ISS0050 Mõõtmine
TTO3160 Õigusõpetus
UTT0010 Õpingukorraldus
IRZ0010 Pidevsignaalide töötlemine
IRO313P Praktika
IRO0020 Raadiosageduslik skeemitehnika
IRM0040 Raadioseadmete disain
IRO0040 Raadiotehnika - ainetöö
IRT3930 Side
IRT0010 Sidemeetodid
IRT0020 Sidevõrgud
IRT0060 Sidevõrgud - ainetöö
ISC0011 Sidud, süsteemid, signaalid
IRM0020 Signaalide transmissioon
IRZ0040 Signaalitöötlus - ainetöö
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
ITV0010 Sissejuhatus infotehnoloogiasse
ISS0010 Süsteemiteooria
IRO0030 Telekommunikatsiooni mõõtesüsteemid
YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
ISS0110 VäljendusoskusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)