Edit this pageKAKB02

KAKB02/14 - Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0011 Analüütiline keemia
YKI0031 Anorgaaniline keemia I
KAX0010 Bakalaureuseõppe praktika
YKL0060 Biokeemia
AME3130 Elektrotehnika
KYF0100 Erialainfo otsing keemias ja materjalitehnoloogias
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
YFR0020 Füüsika
KYF0061 Füüsikaline keemia I
KYF0062 Füüsikaline keemia II
KAT0024 Gaaside ja vedelike voolamine
KAT0025 Gaaside ja vedelike voolamine - praktikum
IDK0110 Informaatika keemia erialadele
HHF3300 Insenerieetika
YGK3360 Insenerigraafika
YKI0020 Keemia alused
KAT0123 Keemiatehnika - projekt
KAK0071 Keemiatehnoloogia
KAK0072 Keemiatehnoloogia - praktikum
KAK0061 Keskkonnatehnoloogia I
KAK0063 Keskkonnatehnoloogia II
KAK0064 Keskkonnatehnoloogia II - praktikum
KAK0062 Keskkonnatehnoloogia I - praktikum
YMA3710 Lineaaralgebra
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KYP0040 Materjaliteaduse üldalused
TTO3160 Õigusõpetus
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
YKO0070 Orgaaniline keemia I
TMT3620 Riski- ja ohutusõpetus keemiatööstuses
KAT0028 Separatsiooniprotsessid
KAT0029 Separatsiooniprotsessid - praktikum
KAX0012 Sissejuhatus erialasse
KAT0026 Soojuslevi
KAT0027 Soojuslevi - praktikum
HHL0090 Sotsioloogia

KAKB02/09 - Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0011 Analüütiline keemia
YKI0031 Anorgaaniline keemia I
KAX0010 Bakalaureuseõppe praktika
YKL0060 Biokeemia
AME3130 Elektrotehnika
KYF0100 Erialainfo otsing keemias ja materjalitehnoloogias
HHF3080 Filosoofia
YFR0020 Füüsika
KYF0061 Füüsikaline keemia I
KYF0062 Füüsikaline keemia II
KAT0024 Gaaside ja vedelike voolamine
KAT0025 Gaaside ja vedelike voolamine - praktikum
IDK0110 Informaatika keemia erialadele
HHF3300 Insenerieetika
YGK3360 Insenerigraafika
YKI0020 Keemia alused
KAT0123 Keemiatehnika - projekt
KAK0021 Keemiatehnoloogia
KAK0022 Keemiatehnoloogia - praktikum
KAK8210 Keskkonnatehnoloogia
KAK0045 Keskkonnatehnoloogia - praktikum
YMA3710 Lineaaralgebra
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KYP0040 Materjaliteaduse üldalused
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
YKO0070 Orgaaniline keemia I
TMT3620 Riski- ja ohutusõpetus keemiatööstuses
KAT0028 Separatsiooniprotsessid
KAT0029 Separatsiooniprotsessid - praktikum
KAX0012 Sissejuhatus erialasse
KAT0026 Soojuslevi
KAT0027 Soojuslevi - praktikum
HHL0090 Sotsioloogia

KAKB02/02 - Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0010 Analüütiline keemia
YKA0020 Analüütiline keemia - praktikum
YKI0030 Anorgaaniline keemia
YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
KAX0010 Bakalaureuseõppe praktika
YKL3311 Biokeemia
YKL3312 Biokeemia - praktikum
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
AME3130 Elektrotehnika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
KYF0021 Füüsikaline keemia I
KYF0022 Füüsikaline keemia II
KYF0030 Füüsikaline keemia - praktikum
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHF3300 Insenerieetika
YGK3360 Insenerigraafika
YKI0020 Keemia alused
KYF3630 Keemiainformaatika
KAK0020 Keemia- ja säästev tehnoloogia
KAT0021 Keemiatehnika I
KAT0022 Keemiatehnika II
KAT0023 Keemiatehnika projekt
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
MHE0061 Masinatehnika
MHE0062 Masinatehnika - projekt
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
YKO3405 Orgaaniline keemia I
YKO3403 Orgaaniline keemia I - praktikum A
KAT0010 Protsesside termodünaamika
KAT0041 Reaktsiooniprotsessid I
TMT3620 Riski- ja ohutusõpetus keemiatööstuses
HHA3030 Sotsioloogia
MTM0010 Tehnomaterjalid
YMR0110 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistikaTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)