Edit this pageKAOB02

KAOB02/14 - Puidu- ja tekstiilitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
TMK0070 Ärieetika
KMX0210 CAD/CAM puidu- ja rõivatööstuses
TMJ0110 Ettevõtluse alused
HHF3080 Filosoofia
KYF0070 Funktsionaalsed materjalid
YFR0020 Füüsika
KYF0080 Füüsikaline ja kolloidkeemia
IDK0110 Informaatika keemia erialadele
YGK3360 Insenerigraafika
MES0010 Integreeritud tootearendus
YKI0020 Keemia alused
YMA3710 Lineaaralgebra
ETV3110 Logistika alused
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
KCM0013 Materjalide uurimismeetodid
KYP0040 Materjaliteaduse üldalused
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
KMX0020 Õppepraktika
YKO0070 Orgaaniline keemia I
KMP0220 Polümeeriteaduse alused
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
KMX0220 Puidu- ja rõivatööstuse tehnoloogia
KMM0240 Puidu kuivatamine ja hüdrotermiline töötlemine
KMM0350 Puidu mehaaniline töötlemine
KMM0210 Puiduteadus
MHT0031 Rakendusstatistika
TMT3660 Riski- ja ohutusõpetus materjalide töötlemisel
KMT0395 Rõivaste konstrueerimise alused
KMX0010 Sissejuhatus erialasse
KMX0230 Tehnoloogia projekt
KMT0285 Tekstiilimaterjalid
KMT0085 Töökorraldus mööbli- ja rõivatööstuses
KMX0030 Tööpraktika
MET0060 Tootmise plaanimine ja juhtimine
MHE0011 Tugevusõpetus I
TMM0100 Turundus

KAOB02/13 - Puidu- ja tekstiilitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
TMK0070 Ärieetika
KMX0210 CAD/CAM puidu- ja rõivatööstuses
HHF3080 Filosoofia
KYF0070 Funktsionaalsed materjalid
YFR0020 Füüsika
KYF0080 Füüsikaline ja kolloidkeemia
IDK0110 Informaatika keemia erialadele
YGK3360 Insenerigraafika
KMM0310 Inseneripuit
MES0010 Integreeritud tootearendus
YKI0020 Keemia alused
YMA3710 Lineaaralgebra
ETV3110 Logistika alused
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
KCM0013 Materjalide uurimismeetodid
KYP0040 Materjaliteaduse üldalused
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
KMX0020 Õppepraktika
YKO0070 Orgaaniline keemia I
KMP0270 Orgaanilised komposiitmaterjalid
KMP0220 Polümeeriteaduse alused
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
KMM0320 Puidu esmatöötlemine
KMM0210 Puiduteadus
KMX0100 Puit ja plastid
MHT0031 Rakendusstatistika
TMT3660 Riski- ja ohutusõpetus materjalide töötlemisel
KMX0010 Sissejuhatus erialasse
KMT0285 Tekstiilimaterjalid
KMX0030 Tööpraktika
MET0060 Tootmise plaanimine ja juhtimine
MHE0011 Tugevusõpetus I
TMM0100 Turundus

KAOB02/09 - Puidu- ja tekstiilitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
TMK0070 Ärieetika
KMX0210 CAD/CAM puidu- ja rõivatööstuses
KMP0360 Eriomadustega materjalid
HHF3080 Filosoofia
KYF0070 Funktsionaalsed materjalid
YFR0020 Füüsika
KYF0080 Füüsikaline ja kolloidkeemia
IDK0110 Informaatika keemia erialadele
YGK3360 Insenerigraafika
MES0010 Integreeritud tootearendus
YKI0020 Keemia alused
YMA3710 Lineaaralgebra
ETV3110 Logistika alused
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
KCM0013 Materjalide uurimismeetodid
KYP0040 Materjaliteaduse üldalused
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
KMX0020 Õppepraktika
YKO0070 Orgaaniline keemia I
KMP0250 Orgaanilised komposiitmaterjalid
KMP0150 Pinnakattematerjalid
KMP0220 Polümeeriteaduse alused
HHP3200 Psühholoogia ja loogika
KMX0100 Puit ja plastid
MHT0031 Rakendusstatistika
TMT3660 Riski- ja ohutusõpetus materjalide töötlemisel
KMT0420 Rõiva- ja tekstiilitootmise tehnoloogia
KMX0010 Sissejuhatus erialasse
KMT0411 Tekstiili- ja rõivamaterjalid I
KMT0285 Tekstiilimaterjalid
KMX0030 Tööpraktika
MET0060 Tootmise plaanimine ja juhtimine
TMM0100 Turundus

KAOB02/06 - Puidu- ja tekstiilitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0010 Analüütiline keemia
YKA0020 Analüütiline keemia - praktikum
YKI0030 Anorgaaniline keemia
YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
HHF3070 Filosoofia
KYF0070 Funktsionaalsed materjalid
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
KYF0021 Füüsikaline keemia I
KYF0022 Füüsikaline keemia II
KYF0030 Füüsikaline keemia - praktikum
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHF3300 Insenerieetika
YGK3360 Insenerigraafika
YGD3031 Joonistamine I
YKI0020 Keemia alused
KMT0080 Kiuteadus
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
ETV3110 Logistika alused
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KCM0011 Materjalide uurimismeetodid I
KCM0012 Materjalide uurimismeetodid II
KYP0040 Materjaliteaduse üldalused
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
KMM0150 Õppepraktika
YKO3405 Orgaaniline keemia I
YKO3403 Orgaaniline keemia I - praktikum A
KMP0120 Orgaanilised komposiitmaterjalid
KMP0130 Polümeeride keemia ja füüsika
KMP0050 Polümeermaterjalid
KMM0010 Puiduteadus ja puitmaterjalid
KMM0070 Puitpolümeerkomposiidid
TMT3660 Riski- ja ohutusõpetus materjalide töötlemisel
KMT0070 Sissejuhatus erialasse
HHA3030 Sotsioloogia
KMT0010 Tekstiili- ja rõivamaterjalid
YMR0110 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
MET0060 Tootmise plaanimine ja juhtimine
TMM0100 Turundus

KAOB02/02 - Puidu- ja tekstiilitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
YKA0010 Analüütiline keemia
YKA0020 Analüütiline keemia - praktikum
YKI0030 Anorgaaniline keemia
YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
YMR0010 Diferentsiaalvõrrandid
EEA3670 Ehituse alused
KYP0050 Elektronmaterjalid
AME3130 Elektrotehnika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
KYF0021 Füüsikaline keemia I
KYF0022 Füüsikaline keemia II
KYF0030 Füüsikaline keemia - praktikum
IDK0011 Informaatika I
IDK0012 Informaatika II
HHF3300 Insenerieetika
YGK3360 Insenerigraafika
YKA3411 Instrumentaalanalüüs
YGD3031 Joonistamine I
YKI0020 Keemia alused
YGK3340 Kujutav geomeetria
YMA3710 Lineaaralgebra
ETV3110 Logistika alused
MHE0061 Masinatehnika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KCM0011 Materjalide uurimismeetodid I
KCM0012 Materjalide uurimismeetodid II
KYP0010 Materjali füüsika ja keemia
MHM0010 Metroloogia ja mõõtetehnika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
TTO3160 Õigusõpetus
KAK0010 Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia
UTT0010 Õpingukorraldus
KMM0150 Õppepraktika
YKO3405 Orgaaniline keemia I
YKO3403 Orgaaniline keemia I - praktikum A
KMP0120 Orgaanilised komposiitmaterjalid
KMP0010 Polümeeride keemia ja füüsika
KMP0050 Polümeermaterjalid
KMM0010 Puiduteadus ja puitmaterjalid
TMT3620 Riski- ja ohutusõpetus keemiatööstuses
HHA3030 Sotsioloogia
MTM0010 Tehnomaterjalid
KMT0010 Tekstiili- ja rõivamaterjalid
YMR0110 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
MET0060 Tootmise plaanimine ja juhtimine
TMM0100 TurundusTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)