Edit this pageKVEM12-15

KVEM12/15 - Puidu- ja plastitehnoloogia 〔Õppekava ÕIS-is〕

KMT0430 2D ja 3D tehnoloogiad rõivatööstuses
KMP0340 Biopolümeerid: põhiolemus, tootmine ja kasutamine
KMX0560 CAD/CAM tehnoloogia mööbli-, plasti- ja rõivatööstuses
TMJ3380 Ettevõtlus ja väikeettevõtte juhtimine
KMT0440 Kaasaegsed tekstiilmaterjalid
KMT0490 Kvaliteedijuhtimine rõivatööstuses
KCM0350 Materjalide biolagunemine
KMM0570 Mööblitööstuse tehnoloogia
KMM0580 Pehme mööbli tehnoloogia
KMP0311 Plastitööstuse tehnoloogia 1
KMP0312 Plastitööstuse tehnoloogia 2
KMP0350 Polümeermaterjalide katsetamine
KMP0330 Polümeermaterjalid: saamine ja omadused
KMX0410 Projekt 1
KMX0420 Projekt 2
KMX0430 Projekt 3
KMM0400 Puidu ehitus ja omadused
KMM0470 Puidu-, tekstiili- ja plastijäätmete ringlussevõtt ja energiakasutus
KMM0420 Puidutööstuse tehnoloogia
KMM0450 Puitpolümeerkomposiidid
KAK8220 Säästlik/puhtam tootmine
KMX0370 Sissejuhatus õpingutesse
TES8140 Statistiline analüüs
KYF0170 Teadustöö ja innovatsioon
KMT0480 Tekstiili- ja rõivatööstuse tehnoloogia ja seadmed
MER0070 Toodete ja protsesside modelleerimine
MET8130 Tootmise plaanimine ja juhtimine
KCM0360 Tselluloosi tehnoloogiadTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)