Edit this pageMAHB02

MAHB02/13 - Mehhatroonika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
MER0060 APJ tootmisseadmete programmeerimine
IAF0041 Arvutid
ISS0021 Automaatjuhtimissüsteemid
YGD0060 Disaini alused
IAY0010 Diskreetne matemaatika
MHD0072 Dünaamika
AAV0081 Elektriajamite üldkursus
IED0150 Elektroonika
MHX0040 Erialapraktika
TMJ0110 Ettevõtluse alused
YFR0012 Füüsika II
MES0080 Hüdro- ja pneumoajam
YGK0010 Kujutav geomeetria
MHT0020 Kvaliteediohje ja töökindlus
YMA3710 Lineaaralgebra
MHE0041 Masinaelemendid I
MHD0030 Masinamehaanika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KYP0020 Materjalide mikro- ja nanotehnoloogiad
MTM0070 Materjalitehnika
MHX0065 Mehhatroonikasüsteemide komponendid
MHX0070 Mehhatroonikasüsteemide komponendid - projekt
MHT0010 Metroloogia ja mõõtetehnika
MHK0011 Mikrokontrollerid ja praktiline robootika
UTT0010 Õpingukorraldus
IAG0581 Programmeerimine I
IAG0582 Programmeerimine II
ISS0079 Programmeeritavad kontrollerid
MER0150 Raalprojekteerimine
MHT0031 Rakendusstatistika
TMT3820 Riski- ja ohutusõpetus
MHK0035 Robotsüsteemid ja sensortehnika - projekt
AAR0030 Sissejuhatus robotitehnikasse
MSE0100 Soojustehnika
MHD0071 Staatika ja kinemaatika
ISS0010 Süsteemiteooria
YGK3350 Tehniline joonestamine
MTT0110 Tehnoloogiline praktika
MET0011 Tootmistehnika alused I
MHE0011 Tugevusõpetus I
MHE0012 Tugevusõpetus II

MAHB02/09 - Mehhatroonika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
MER0060 APJ tootmisseadmete programmeerimine
IAF0041 Arvutid
ISS0021 Automaatjuhtimissüsteemid
YGD0060 Disaini alused
IAY0010 Diskreetne matemaatika
MHD0072 Dünaamika
AME0070 Elektriahelad ja elektroonika alused
AAV0080 Elektriajamite üldkursus
MHX0040 Erialapraktika
YFR0012 Füüsika II
MES0080 Hüdro- ja pneumoajam
IDK0092 Informaatika II (tehnika)
IDK0061 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine
EKE0140 Keskkonnakaitse ja säästev areng
YGK0010 Kujutav geomeetria
MHT0020 Kvaliteediohje ja töökindlus
YMA3710 Lineaaralgebra
MHE0041 Masinaelemendid I
MHD0030 Masinamehaanika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KYP0020 Materjalide mikro- ja nanotehnoloogiad
MTM0070 Materjalitehnika
MHX0065 Mehhatroonikasüsteemide komponendid
MHX0070 Mehhatroonikasüsteemide komponendid - projekt
MHT0010 Metroloogia ja mõõtetehnika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
MHK0011 Mikrokontrollerid ja praktiline robootika
UTT0010 Õpingukorraldus
MER0150 Raalprojekteerimine
MHT0031 Rakendusstatistika
TMT3820 Riski- ja ohutusõpetus
MHK0035 Robotsüsteemid ja sensortehnika - projekt
AAR0030 Sissejuhatus robotitehnikasse
MSE0100 Soojustehnika
MHD0071 Staatika ja kinemaatika
ISS0010 Süsteemiteooria
YGK3350 Tehniline joonestamine
MTT0110 Tehnoloogiline praktika
MET0030 Tootmisseadmed ja -süsteemid
MHE0011 Tugevusõpetus I
MHE0012 Tugevusõpetus II

MAHB02/04 - Mehhatroonika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IAF0041 Arvutid
ISS0021 Automaatjuhtimissüsteemid
YGD0060 Disaini alused
IAY0010 Diskreetne matemaatika
AAV0030 Elektriajamite üldkursus
IED0150 Elektroonika
AME3130 Elektrotehnika
MHX0040 Erialapraktika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
MES0080 Hüdro- ja pneumoajam
IDK0011 Informaatika I
IDK0031 Informaatika II
MHD0010 Insenerimehaanika
IDK0061 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine
EKE3710 Keskkonnakaitse
MHX0010 Konstruktsioonielemendid
YGK3340 Kujutav geomeetria
MHT0020 Kvaliteediohje ja töökindlus
YMA3710 Lineaaralgebra
MHD0030 Masinamehaanika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KYP0020 Materjalide mikro- ja nanotehnoloogiad
MTM0070 Materjalitehnika
MHK0020 Mehhatroonika projekt
MHX0070 Mehhatroonikasüsteemide komponendid - projekt
MHT0010 Metroloogia ja mõõtetehnika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
UTT0010 Õpingukorraldus
MTT0020 Õppetöökojad
MER0050 Raalprojekteerimine
MHT0030 Rakendusstatistika
TMT3820 Riski- ja ohutusõpetus
MSE0100 Soojustehnika
ISS0010 Süsteemiteooria
YGK3350 Tehniline joonestamine

MAHB02/02 - Mehhatroonika 〔Õppekava ÕIS-is〕

HLX0020 Akadeemiline võõrkeel
IAF0041 Arvutid
ISS0021 Automaatjuhtimissüsteemid
IAY0010 Diskreetne matemaatika
AAV0030 Elektriajamite üldkursus
IED0150 Elektroonika
AME3130 Elektrotehnika
MHX0040 Erialapraktika
HHF3070 Filosoofia
YFR0011 Füüsika I
YFR0012 Füüsika II
MES0080 Hüdro- ja pneumoajam
IDK0011 Informaatika I
IDK0031 Informaatika II
MHD0010 Insenerimehaanika
IDK0061 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine
EKE3710 Keskkonnakaitse
MHX0010 Konstruktsioonielemendid
YGK3340 Kujutav geomeetria
MHT0020 Kvaliteediohje ja töökindlus
YMA3710 Lineaaralgebra
MHD0030 Masinamehaanika
YMM3731 Matemaatiline analüüs I
YMM0012 Matemaatiline analüüs II
KYP0020 Materjalide mikro- ja nanotehnoloogiad
MTM0070 Materjalitehnika
MHK0020 Mehhatroonika projekt
MHM0010 Metroloogia ja mõõtetehnika
TET3070 Mikro- ja makroökonoomika
UTT0010 Õpingukorraldus
MTT0020 Õppetöökojad
MER0050 Raalprojekteerimine
MHT0030 Rakendusstatistika
TMT3820 Riski- ja ohutusõpetus
IDU3530 Sissejuhatus infosüsteemidesse
MSE0100 Soojustehnika
HHP3800 Suhtlemispsühholoogia
ISS0010 Süsteemiteooria
YGK3350 Tehniline joonestamineTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)