Edit this pageMASM02

MASM02/15 - Soojusenergeetika 〔Õppekava ÕIS-is〕

Tunniplaanid: MASM11 MASM31

MER0100 Arendustöö ja innovatsioon
MST0050 Auru- ja gaasiturbiinid
MSE0270 Biomassi termokeemiline muundamine
MHD0050 Diferentsiaalvõrrandid masinamehaanikas
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
AEK8141 Elektriseadmed ja -edastus
AES0180 Elektrituru juhtimismäng
MST0100 Energeetikaseadmete metall ja konserveerimine
AES0200 Energiasüsteemi strateegiline arendamine
TMJ3331 Ettevõtlus ja äri planeerimine
HHF0010 Filosoofia põhiprobleemid
MSE0180 Katlatehnika erikursus
MXX0060 Keevitus ja keeviskonstruktsioonid
MST0040 Kompressormasinad
MSE0070 Kütusemajandus
MSJ0030 Loodushoid energeetikas
MXX0040 Magistriseminar
MSE0310 Mikro- ja väike koostootmine
TTO3160 Õigusõpetus
MER0130 Optimeerimismeetodid
MSJ0340 Põlevkivi termilise töötlemise tehnoloogiad
MSJ002P Praktika
MSJ0180 Soojusautomaatika
MSJ0060 Soojuselektrijaamad
MST0060 Soojus- ja massileviseadmed
MST0071 Soojusjõuseadmed
MSJ0120 Soojuspumbad
HLX8040 Teadusvõõrkeel
MST0081 Tööstusahjud ja kuivatustehnoloogia
MSJ0160 Tööstustorustikud ja kaugküttevõrgud
AEK0060 Tuuleenergeetika
MSJ0170 Tuumareaktorid

MASM02/09 - Soojusenergeetika 〔Õppekava ÕIS-is〕

MER0100 Arendustöö ja innovatsioon
MST0050 Auru- ja gaasiturbiinid
MHD0050 Diferentsiaalvõrrandid masinamehaanikas
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
AEK8141 Elektriseadmed ja -edastus
MST0100 Energeetikaseadmete metall ja konserveerimine
AES0200 Energiasüsteemi strateegiline arendamine
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHF0010 Filosoofia põhiprobleemid
MSE0180 Katlatehnika erikursus
MXX0060 Keevitus ja keeviskonstruktsioonid
MST0040 Kompressormasinad
MSE0070 Kütusemajandus
MSJ0030 Loodushoid energeetikas
MXX0040 Magistriseminar
TTO3160 Õigusõpetus
MER0130 Optimeerimismeetodid
MSJ002P Praktika
MSJ0060 Soojuselektrijaamad
MST0060 Soojus- ja massileviseadmed
MSJ0120 Soojuspumbad
MSJ0090 Soojussünergeetika
MST0120 Taastuvenergiaallikad
HLX8040 Teadusvõõrkeel
MST0081 Tööstusahjud ja kuivatustehnoloogia
MSJ0160 Tööstustorustikud ja kaugküttevõrgud
AEK0060 Tuuleenergeetika
MSJ0170 Tuumareaktorid

MASM02/02 - Soojusenergeetika 〔Õppekava ÕIS-is〕

MST0050 Auru- ja gaasiturbiinid
YMR5720 Diferentsiaalvõrrandid
AEK8141 Elektriseadmed ja -edastus
MST0100 Energeetikaseadmete metall ja konserveerimine
MSJ0070 Eriautomaatika
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHF3060 Filosoofia
MSE0050 Katlatehnika erikursus
MSJ0080 Kaugküttevõrgud
MTT0050 Keevitus
MST0040 Kompressormasinad
MSE0070 Kütusemajandus
MHT0050 Kvaliteeditehnika
MSJ0030 Loodushoid energeetikas
YMR0020 Matemaatikapaketid
MST0110 Mittetraditsioonilised energiaallikad
TTO3160 Õigusõpetus
MSJ002P Praktika
MSJ0060 Soojuselektrijaamad
MSJ0140 Soojuse transformatsioon
MST0091 Soojusfüüsika erikursus
MST0060 Soojus- ja massileviseadmed
MSJ0090 Soojussünergeetika
HLX8040 Teadusvõõrkeel
MST0080 Tööstusahjud ja kuivatustehnoloogia
MSJ0050 Tööstustorustikud
MSJ0111 TuumareaktoridTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)