Edit this pageMASM02-09

MASM02/09 - Soojusenergeetika 〔Õppekava ÕIS-is〕

MER0100 Arendustöö ja innovatsioon
MST0050 Auru- ja gaasiturbiinid
MHD0050 Diferentsiaalvõrrandid masinamehaanikas
HLE6060 Eesti keele väljendusõpetus
AEK8141 Elektriseadmed ja -edastus
MST0100 Energeetikaseadmete metall ja konserveerimine
AES0200 Energiasüsteemi strateegiline arendamine
TMJ3330 Ettevõtte majandusõpetus
HHF0010 Filosoofia põhiprobleemid
MSE0180 Katlatehnika erikursus
MXX0060 Keevitus ja keeviskonstruktsioonid
MST0040 Kompressormasinad
MSE0070 Kütusemajandus
MSJ0030 Loodushoid energeetikas
MXX0040 Magistriseminar
TTO3160 Õigusõpetus
MER0130 Optimeerimismeetodid
MSJ002P Praktika
MSJ0060 Soojuselektrijaamad
MST0060 Soojus- ja massileviseadmed
MSJ0120 Soojuspumbad
MSJ0090 Soojussünergeetika
MST0120 Taastuvenergiaallikad
HLX8040 Teadusvõõrkeel
MST0081 Tööstusahjud ja kuivatustehnoloogia
MSJ0160 Tööstustorustikud ja kaugküttevõrgud
AEK0060 Tuuleenergeetika
MSJ0170 TuumareaktoridTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)