Edit this pageNAEB06-06

NAEB06/06 - Keskkonnajuhtimine 〔Õppekava ÕIS-is〕

NTK0040 Akadeemiline võõrkeel
NTM1180 Asustuskeskkonna kujunemine
NTK0130 Biogeokeemilised tsüklid ja mullakaitse
NTK0410 Elusloodus
NTK0500 Energiakasutus ja energeetilised ressursid
NTK0970 Erialapraktika
NTM0060 Filosoofia
NTK0390 Füüsika
NTM0311 Geoinformaatika
NTM0312 Geoinformaatika - ainetöö
NTS0121 Informaatika I
NTS0122 Informaatika II
NTS0051 Jäätmekäitlus I
NTK0360 Keemia ja materjaliõpetus
NTK0380 Keskkonnafüüsika alused
NTK0160 Keskkonnajuhtimine
NTK0020 Keskkonnakaitse
NTK0340 Keskkonnakeemia
NTK0560 Keskkonnamajanduse alused
NTM0620 Keskkonnamõju hindamine
NTK0520 Keskkonnaõigus
NTM0040 Keskkonnapsühholoogia
NTK0460 Keskkonnariski analüüs
NTK0490 Klimatoloogia
NTS0140 Kujutav geomeetria
NTS0160 Lineaaralgebra
NTK0640 Maavarad, nende kasutamine ja kaitse
NTS0171 Matemaatiline analüüs I
NTS0172 Matemaatiline analüüs II
NTS0450 Matemaatilised mudelid
NTK0570 Metroloogia alused
NTK0050 Mikro- ja makroökonoomika
NTK0610 Õhu kvaliteet ja kontroll
NTK0030 Õigusõpetus
NTK0170 Ökodisain
NTK0110 Ökoloogia
NTK0260 Ökotoksikoloogia
NTK0540 Olelusringi hindamine
NTK0010 Õpingukorraldus
NTM0630 Planeerimise teooria ja linnaplaneerimise alused
NTS0900 Polümeermaterjalid
NTK0451 Projektikorraldus
NTK0452 Projektikorraldus - ainetöö
NTS0070 Riski- ja ohutusõpetus
NTK0650 Säästev transport ja selle korraldamine
NTK0470 Saastumise ennetamine
NTK0550 Säästvuse alused
NTK0480 Sissejuhatus tööstusökoloogiasse
NTK0150 Tarbimine ja tarbijakäitumine
NTM0830 Tehniline joonestamine
NTK0440 Termodünaamika ökosüsteemides
NTS0200 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika
NTK0180 Veeökosüsteemide keemia ja bioloogia
NTK0630 Veereostus ja -kaitseTo save this page you must answer this question:

Please type here the name of our university (three letters)